ONE

Kunskap som ger energi

Simon i laboratorium och fält med en massa elmätare

Denna vecka stannar bloggen till hos mig, Simon, på Mätteknik i Malmö. De senaste tre veckorna har jag flängt runt i både laboratorium och fältmiljö och hunnit se en väldig massa elmätare! Eftersom all elkonsumtion ska mätas hittar man mätare i allt från kolonistugor till köpcentrum, industrier och stora stationer och ställverk. I labbet håller vi dessutom på med mätare för gas, vatten och värme.

I fält har jag bland annat varit med på att felsöka och byta ut elmätare runt om i Malmö. För att komma åt elmätare i källare, på innergårdar, eller inne i lägenheter behöver man leta rätt på de nycklar som behövs och kommunicera med massor av folk. På så vis blir det en hel del kringarbete som är svårt att planera men också stor variation från den ena dagen till den andra.

Sedan har jag varit med på lite mer avancerade arbeten där större mätanläggningar ska kontrolleras så att de fungerar som de ska, antingen för att det är nya anläggningar eller för att det gått en tid sedan sist. Nu i veckan fick jag följa med upp till Falkenberg och hjälpa till att göra tester på en 130-kilovoltsanläggning. För sådana arbeten använder vi en specialutrustad minibuss kallad FTU, Field Testing Unit, och medhavda labbkalibrerade transformatorer. Med hjälp av dessa kan vi mata upp el där vi exakt känner till nivåerna av ström och spänning och kontrollera att kundens mätare visar vad den borde. I den miljön gäller det att ha respekt för de faror som finns och hela tiden tänka på vilka risker som kan uppstå. Då känns det tryggt att de montörer jag fått följa med har stor erfarenhet och verkligen vet vad de sysslar med!

Det har på många sätt varit en lärorik period. För mig som kommer direkt från universitetet har det varit värdefullt att få komma ut i verkligheten och både bekanta mig med tekniken som vi arbetar med och människorna som jobbar med den.

Stefan driver projekt som syftar till att digitalisera vattenkraften

Efter en traineeintrovecka på ONE Nordics huvudkontor i Hyllie åkte jag direkt upp till Karlstad i 10 dagar för att lära mig så mycket som möjligt om hur det går till på de olika vattenkraftsanläggningarna, följt av många samtal med flera olika personer som jobbar inom vattenkraften. Då målet med digitaliseringen är att förbättra och förenkla arbetet som dessa personer utför, var det viktigt att förstå hur man kan hjälpa dem. Mycket av min tid har därför gått åt att undersöka vad som faktiskt är problematiskt just nu och vad potentiella lösningar skulle kunna vara. Nästa steg blir att konkretisera dessa idéer och ställa upp planer för hur de ska genomföras!

Stefan driver projekt som syftar till att digitalisera vattenkraften