ONE

Kunskap som ger energi

Simon i laboratorium och fält med en massa elmätare

Denna vecka stannar bloggen till hos mig, Simon, på Mätteknik i Malmö. De senaste tre veckorna har jag flängt runt i både laboratorium och fältmiljö och hunnit se en väldig massa elmätare! Eftersom all elkonsumtion ska mätas hittar man mätare i allt från kolonistugor till köpcentrum, industrier och stora stationer och ställverk. I labbet håller vi dessutom på med mätare för gas, vatten och värme.

I fält har jag bland annat varit med på att felsöka och byta ut elmätare runt om i Malmö. För att komma åt elmätare i källare, på innergårdar, eller inne i lägenheter behöver man leta rätt på de nycklar som behövs och kommunicera med massor av folk. På så vis blir det en hel del kringarbete som är svårt att planera men också stor variation från den ena dagen till den andra.

Sedan har jag varit med på lite mer avancerade arbeten där större mätanläggningar ska kontrolleras så att de fungerar som de ska, antingen för att det är nya anläggningar eller för att det gått en tid sedan sist. Nu i veckan fick jag följa med upp till Falkenberg och hjälpa till att göra tester på en 130-kilovoltsanläggning. För sådana arbeten använder vi en specialutrustad minibuss kallad FTU, Field Testing Unit, och medhavda labbkalibrerade transformatorer. Med hjälp av dessa kan vi mata upp el där vi exakt känner till nivåerna av ström och spänning och kontrollera att kundens mätare visar vad den borde. I den miljön gäller det att ha respekt för de faror som finns och hela tiden tänka på vilka risker som kan uppstå. Då känns det tryggt att de montörer jag fått följa med har stor erfarenhet och verkligen vet vad de sysslar med!

Det har på många sätt varit en lärorik period. För mig som kommer direkt från universitetet har det varit värdefullt att få komma ut i verkligheten och både bekanta mig med tekniken som vi arbetar med och människorna som jobbar med den.

Isak tycker det är ovärderligt att få gå utbildningar parallellt med praktik

Utbildningarna som vi tagit del av tycker jag har innehållit en god blandning av teori och även hur man omsätter teorin i praktiken. Det har varit flertalet aha-upplevelser under utbildningarna, inte minst under projekt- & ledarskapsutbildningen och DUS-utbildningen (Drift, Underhåll och Service). Lejonparten av den praktiska delen utgjordes på regionnätet där jag fick gå bredvid duktiga AMS/AUS montörer i fält. De utför sina arbeten med spänning påslagen. Vi utförde byten av kraftledningsstolpar för ett elnätsbolags räkning för att säkra framtida drift på nätet. Det är häftigt att vara en del av upprustningen av elnätet, en upprustning som är viktig för att Sveriges energikapacitet ska kunna öka när vi mer och mer går över till fossilfitt samhälle. Att praktiskt kunna bidra till en hållbar omställning är otroligt kul, på riktigt.

Isak tycker det är ovärderligt att få gå utbildningar parallellt med praktik