ONE

Kunskap som ger energi

Farman berättar om driftsättning av en temporär transformator

Veckans fältpraktik började med att vi åkte till ställverket där vi har jobbat med att installera en temporär transformator och nu denna veckan var det dags att driftsätta den.

Under idrifttagningen togs stickprov med beställare, provare och samordnare så att alla skydd fungerade och strömriktning stämmer. Driftsättningen gick så bra att man blev tårögd; det hela spänningssattes på måndagen och på tisdagen lades last på.

På bilden ovan ser ni mig och den "lilla" transformatorn som är temporärt installerad. 
Resten av veckan hade vi ännu roligare och spännande på vårt traineeuppdrag. Vi besökte en vattenkraftstation där vi fick se och lära oss hur en vattenkraftstation fungerar och producerar el. Denna vattenkraftstation har tre aggregat med en total produktion på 80-90MW. Turbinen är av kaplanturbiner och fallhöjden ligger på 15 meter. 

Även här är säkerheten en viktig punkt och riskanalyser ska alltid göras innan påbörjat arbete för att minska riskerna för olyckor. Rätt kläder och kommunikation är nyckeln till ett säkert arbete.

På fredagen var det APT (arbetsplatsträff), där vi gick igenom planering och ekonomi och även körde trekamp. Tyvärr har jag ingen bild, men mitt lag vann faktiskt. Här nedan ser ni bilder på vattenflödet på 15 meter fallhöjd och en fin utsikt. 
 
Till nästa gång…./Farman​​

Stefan driver projekt som syftar till att digitalisera vattenkraften

Efter en traineeintrovecka på ONE Nordics huvudkontor i Hyllie åkte jag direkt upp till Karlstad i 10 dagar för att lära mig så mycket som möjligt om hur det går till på de olika vattenkraftsanläggningarna, följt av många samtal med flera olika personer som jobbar inom vattenkraften. Då målet med digitaliseringen är att förbättra och förenkla arbetet som dessa personer utför, var det viktigt att förstå hur man kan hjälpa dem. Mycket av min tid har därför gått åt att undersöka vad som faktiskt är problematiskt just nu och vad potentiella lösningar skulle kunna vara. Nästa steg blir att konkretisera dessa idéer och ställa upp planer för hur de ska genomföras!

Stefan driver projekt som syftar till att digitalisera vattenkraften