ONE

Kunskap som ger energi

Isak är ute på uppdrag i Norrköping

Isak heter jag och är sedan början av september anställd som Projektledartrainee i Norrköping. Det är roligt att återigen halka ut i arbetslivet (och försöka hålla balansen...) efter tre givande år på Universitetet till Elkraftsingenjör. Traineeprogrammet började föredömligt med 6 veckors fältpraktik där jag fick möjligheten att stifta bekantskap med våra montörer på bästa möjliga sätt, ute i verkligheten.

Under dessa veckor var jag delaktig i arbeten som berör de flesta av de områden vi på ONE Nordic verkar inom i Norrköping. Det var en intressant bredd av olika projekt med både gatubelysning, trafikljus, spårväg, industrikunder mm. Nedan är några av de uppdrag jag har genomfört i punktform (och vad beskriver inte vardagen bättre än några bilder från min vardag): 

  • Växelskåpsbyte; växelskåpet styr växlarna i gatan och i detta fall även värmen för att hålla dess isfria (se bild ovan)

  • Byte av reläskydd (se bild ovan)

  • Teknisk kontroll och städning av nätstationer på kolmårdensdjurpark (se bild ovan)

  • AMS städning och brytarunderhåll av nätstationer (se bild ovan)

  • Leta kabelfel är en konst att bemästra, här mellan belysningsstolpar (se bild ovan)
  • Spårväg, som vi sysslar med på ONE Nordic i Norrköping, har allt som tiden gått blivit en större del av veckornas innehåll. Just nu håller vi på att byta defekta larmpaneler i likriktarstationerna och även en kraftsamling med översyn och testning av ljusbågsvakterna. Båda är viktiga framförallt ur ett säkerhetsperspektiv både för oss och för allmänheten.
  • Larmpanelbyte

Traineeprogrammet rullar på och nu är vi inne i en period med temat beredning. Denna praktik beskriver jag närmare i nästa blogginlägg.

Avslutningsvis, på bilden är jag och min traineekollega i Norrköping och tillika bollplank Sara, på studiebesök i Förbifart Stockholms projektet (se bild nedan). Nordic ONE Nordic har avtal med Trafikverket om att leverera tele- och säkerhetstekniska system under byggtiden av Förbifart Stockholm.

/Isak, projektledartrainee i Norrköping

Stefan driver projekt som syftar till att digitalisera vattenkraften

Efter en traineeintrovecka på ONE Nordics huvudkontor i Hyllie åkte jag direkt upp till Karlstad i 10 dagar för att lära mig så mycket som möjligt om hur det går till på de olika vattenkraftsanläggningarna, följt av många samtal med flera olika personer som jobbar inom vattenkraften. Då målet med digitaliseringen är att förbättra och förenkla arbetet som dessa personer utför, var det viktigt att förstå hur man kan hjälpa dem. Mycket av min tid har därför gått åt att undersöka vad som faktiskt är problematiskt just nu och vad potentiella lösningar skulle kunna vara. Nästa steg blir att konkretisera dessa idéer och ställa upp planer för hur de ska genomföras!

Stefan driver projekt som syftar till att digitalisera vattenkraften