ONE

Kunskap som ger energi

Isak är ute på uppdrag i Norrköping

Isak heter jag och är sedan början av september anställd som Projektledartrainee i Norrköping. Det är roligt att återigen halka ut i arbetslivet (och försöka hålla balansen...) efter tre givande år på Universitetet till Elkraftsingenjör. Traineeprogrammet började föredömligt med 6 veckors fältpraktik där jag fick möjligheten att stifta bekantskap med våra montörer på bästa möjliga sätt, ute i verkligheten.

Under dessa veckor var jag delaktig i arbeten som berör de flesta av de områden vi på ONE Nordic verkar inom i Norrköping. Det var en intressant bredd av olika projekt med både gatubelysning, trafikljus, spårväg, industrikunder mm. Nedan är några av de uppdrag jag har genomfört i punktform (och vad beskriver inte vardagen bättre än några bilder från min vardag): 

  • Växelskåpsbyte; växelskåpet styr växlarna i gatan och i detta fall även värmen för att hålla dess isfria (se bild ovan)

  • Byte av reläskydd (se bild ovan)

  • Teknisk kontroll och städning av nätstationer på kolmårdensdjurpark (se bild ovan)

  • AMS städning och brytarunderhåll av nätstationer (se bild ovan)

  • Leta kabelfel är en konst att bemästra, här mellan belysningsstolpar (se bild ovan)
  • Spårväg, som vi sysslar med på ONE Nordic i Norrköping, har allt som tiden gått blivit en större del av veckornas innehåll. Just nu håller vi på att byta defekta larmpaneler i likriktarstationerna och även en kraftsamling med översyn och testning av ljusbågsvakterna. Båda är viktiga framförallt ur ett säkerhetsperspektiv både för oss och för allmänheten.
  • Larmpanelbyte

Traineeprogrammet rullar på och nu är vi inne i en period med temat beredning. Denna praktik beskriver jag närmare i nästa blogginlägg.

Avslutningsvis, på bilden är jag och min traineekollega i Norrköping och tillika bollplank Sara, på studiebesök i Förbifart Stockholms projektet (se bild nedan). Nordic ONE Nordic har avtal med Trafikverket om att leverera tele- och säkerhetstekniska system under byggtiden av Förbifart Stockholm.

/Isak, projektledartrainee i Norrköping

Otroligt att jag får vara med och driva energisamhället framåt

Det har alltid varit en stor dröm för mig att få jobba med elproduktion och om det är något man har fått på sin tid på ONE Nordic så är det respekt för våra vattenkraftverk! Som en snabb påminnelse så är mitt namn Stefan och jag är den projektledartrainee som arbetar med digitaliseringsprojekt inom hydro (vattenkraften).

Otroligt att jag får vara med och driva energisamhället framåt