ONE

Kunskap som ger energi

Isak börjar bli varm i kläderna i sin projektledarroll

Hej! Speciella tider i världen just nu men verksamheten i Norrköping med omnejd rullar på. Dagarna på jobbet (och ibland nätterna) riktar mer och mer in sig på projektledningsbiten inom vårt verksamhetsområde. Mycket av det jag är delaktig i är kopplat till spårvägsdriften och då framförallt på likriktarstationerna som distribuerar 750 V likspänning till kontaktledningen.

Tiden fylls just nu mest av arbetsledning av mindre ombyggnationer och underhåll. Dock har jag fortfarande möjligheten att få vara delaktig i det praktiska arbetet ute i fält, vilket är både lärorikt och skapar även förståelse för hur saker fungerar och hur vi kan fånga möjligheten att bli ännu bättre.

När jag inte håller på med spårvägen så går tiden framförallt till provning och underhåll av mindre högspänningsanläggningar. Framförallt abonnentstationer men även laddstationer för elbilar, vilket är kul då det är ett område under stor utveckling!

BILD: Reläskyddsprovning i fördelningsstation

Närmaste tiden så väntar utbildningar planerade för traineeprogrammet. Det ska bli roligt att ta ännu ett steg på kunskapstrappan!

Blandningen av förberedelser, utredning, felsökning, installation, konstruktion, drift och underhåll gör att en dag sällan är den andra lik och är utvecklande på många plan.

Våren är här och nu är det inte längre bara kraftmontören/elektrikern som tillför ljuset i vardagen. Önskar er alla en fortsatt bra vår!

Hälsningar från Isak, projektledartrainee i Norrköping,

Otroligt att jag får vara med och driva energisamhället framåt

Det har alltid varit en stor dröm för mig att få jobba med elproduktion och om det är något man har fått på sin tid på ONE Nordic så är det respekt för våra vattenkraftverk! Som en snabb påminnelse så är mitt namn Stefan och jag är den projektledartrainee som arbetar med digitaliseringsprojekt inom hydro (vattenkraften).

Otroligt att jag får vara med och driva energisamhället framåt