ONE

Kunskap som ger energi

Isak börjar bli varm i kläderna i sin projektledarroll

Hej! Speciella tider i världen just nu men verksamheten i Norrköping med omnejd rullar på. Dagarna på jobbet (och ibland nätterna) riktar mer och mer in sig på projektledningsbiten inom vårt verksamhetsområde. Mycket av det jag är delaktig i är kopplat till spårvägsdriften och då framförallt på likriktarstationerna som distribuerar 750 V likspänning till kontaktledningen.

Tiden fylls just nu mest av arbetsledning av mindre ombyggnationer och underhåll. Dock har jag fortfarande möjligheten att få vara delaktig i det praktiska arbetet ute i fält, vilket är både lärorikt och skapar även förståelse för hur saker fungerar och hur vi kan fånga möjligheten att bli ännu bättre.

När jag inte håller på med spårvägen så går tiden framförallt till provning och underhåll av mindre högspänningsanläggningar. Framförallt abonnentstationer men även laddstationer för elbilar, vilket är kul då det är ett område under stor utveckling!

BILD: Reläskyddsprovning i fördelningsstation

Närmaste tiden så väntar utbildningar planerade för traineeprogrammet. Det ska bli roligt att ta ännu ett steg på kunskapstrappan!

Blandningen av förberedelser, utredning, felsökning, installation, konstruktion, drift och underhåll gör att en dag sällan är den andra lik och är utvecklande på många plan.

Våren är här och nu är det inte längre bara kraftmontören/elektrikern som tillför ljuset i vardagen. Önskar er alla en fortsatt bra vår!

Hälsningar från Isak, projektledartrainee i Norrköping,

Stefan driver projekt som syftar till att digitalisera vattenkraften

Efter en traineeintrovecka på ONE Nordics huvudkontor i Hyllie åkte jag direkt upp till Karlstad i 10 dagar för att lära mig så mycket som möjligt om hur det går till på de olika vattenkraftsanläggningarna, följt av många samtal med flera olika personer som jobbar inom vattenkraften. Då målet med digitaliseringen är att förbättra och förenkla arbetet som dessa personer utför, var det viktigt att förstå hur man kan hjälpa dem. Mycket av min tid har därför gått åt att undersöka vad som faktiskt är problematiskt just nu och vad potentiella lösningar skulle kunna vara. Nästa steg blir att konkretisera dessa idéer och ställa upp planer för hur de ska genomföras!

Stefan driver projekt som syftar till att digitalisera vattenkraften