ONE

Kunskap som ger energi

Lisa berättar om forkovring inom Megger, Torkel, Sverker, grodor och ormskinn

Efter sex veckor fältpraktik med montörerna i Karlstad har jag hunnit vara med på många arbeten av mycket varierande karaktär. Det är en bred kompetens som finns inom ONE Nordic region mitt. Jag har fått vara med på allt från bland annat linbyte, förläggning av sjökabel och stolpbyte till nyanslutningar, felsökning och tester av batteri och larm. Bland nätstationer, kabelskåp, ställverk och verktyg som "Megger, Torkel, Sverker, grodor och ormskinn" har jag verkligen fått förkovra mig i elkraft.

De här veckorna har gett mig förståelse för hur montörernas vardag kan se ut och vilken otrolig insats de gör! Montörernas mottagande av mig har varit exemplariskt och det är ett otroligt fint gäng som jag fått privilegiet att lära känna.   

Nästa steg i traineeprogrammet var beredning och konstruktion vilket inleddes med en utbildning i EBR, branschstandarder som är utvecklade för att konstruera, bygga, underhålla och utveckla elnäten på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. En del av utbildningen var förlagd ute på ett visningsområde där det gavs tillfälle att på nära håll studera olika typer av kablar, isolatorer, brytare, nätstationer, stolpar och liknande. Dessutom har vi fått en intressant och nyttig genomgång i entreprenadjuridik av vår kunniga jurist Helena Strömbeck. Kommande veckor kommer jag följa flera duktiga beredare för att lära mig mer om deras arbete, på återseende!  

/Lisa, projektledartrainee i Karlstad

Stefan driver projekt som syftar till att digitalisera vattenkraften

Efter en traineeintrovecka på ONE Nordics huvudkontor i Hyllie åkte jag direkt upp till Karlstad i 10 dagar för att lära mig så mycket som möjligt om hur det går till på de olika vattenkraftsanläggningarna, följt av många samtal med flera olika personer som jobbar inom vattenkraften. Då målet med digitaliseringen är att förbättra och förenkla arbetet som dessa personer utför, var det viktigt att förstå hur man kan hjälpa dem. Mycket av min tid har därför gått åt att undersöka vad som faktiskt är problematiskt just nu och vad potentiella lösningar skulle kunna vara. Nästa steg blir att konkretisera dessa idéer och ställa upp planer för hur de ska genomföras!

Stefan driver projekt som syftar till att digitalisera vattenkraften