ONE

Kunskap som ger energi

Lisa får insikt i hur det är att arbeta som beredningstekniker

Hej, tiden går fort och nu har några mycket lärorika veckor med beredare på ONE Nordic i Karlstad, Örebro, Torsby och Ekshärad passerat. Det har varit givande att se dels hur verksamheten på de olika etableringarna ser ut och hur beredarteknikerna jobbar beroende på omfattning och typ av arbete.

Jag fick möjligheten att ta mig an delar i ett specifikt ärende där jag haft markägarkontakter, ritat diverse kartor och vältrat mig bland olika avtal och ansökningar som MUA, VP, REV, bygglov och ledningsansökningar.

Min övergripande uppfattning av beredningsteknikerrollen är att man bör vara lösningsorienterad och ha ett visst tekniskt kunnande. Men vikten av att kunna möta människor och komma överens är minst lika viktigt för att kunna driva ett arbete framåt.

BILD: Fältarbete och genomgång av nätberäkningar

BILD: Beredning under tågresa till Hyllie

I dagarna har vi trainees påbörjat vårt nästa block i utbildningen, projektledning

Vi har varit på huvudkontoret i Hyllie på en projektledarkurs där vi fick massor av bra kunskaper och verktyg som vi kan använda oss av i våra framtida roller. Jag fick även till ett första möte med min mentor i ledningsgruppen i samband med resan till Hyllie, marknadsdirektör Joakim Johansson. En man med många år i branschen som sitter på mycket kunskap och erfarenhet att dela med sig av. Nu ser jag fram emot kommande veckor när vi får börja ta oss an projektledarrollen!

/Lisa, projektledartrainee i Karlstad

Stefan driver projekt som syftar till att digitalisera vattenkraften

Efter en traineeintrovecka på ONE Nordics huvudkontor i Hyllie åkte jag direkt upp till Karlstad i 10 dagar för att lära mig så mycket som möjligt om hur det går till på de olika vattenkraftsanläggningarna, följt av många samtal med flera olika personer som jobbar inom vattenkraften. Då målet med digitaliseringen är att förbättra och förenkla arbetet som dessa personer utför, var det viktigt att förstå hur man kan hjälpa dem. Mycket av min tid har därför gått åt att undersöka vad som faktiskt är problematiskt just nu och vad potentiella lösningar skulle kunna vara. Nästa steg blir att konkretisera dessa idéer och ställa upp planer för hur de ska genomföras!

Stefan driver projekt som syftar till att digitalisera vattenkraften