ONE

Kunskap som ger energi

Lisa i Karlstad involverad i spännande anbudsarbete

Hej igen! I skrivande stund sitter några av oss här i Karlstad med ett anbudsarbete där jag fått möjlighet att hjälpa till. Uppdraget innefattar bland annat provning av likspänningssystem där till exempel urladdningsström och underhållsladdningsspänning i batteriet mäts, för att bedöma dess kondition. Något som behöver göras regelbundet för att säkra driften. Arbetet har såklart medfört många funderingar för mig som trainee, men lyckligtvis finns det alltid hjälpsamma, trevliga kollegor som svarar på frågor, bidrar med sina erfarenheter och kunskap eller bara frågar om allt går bra. Här finns mycket kunskap och hjärta - en stor styrka för ett företag idag.

BILD: Batteri i ställverk

Vid sidan av anbudsarbetet följer jag också projektledare och jag försöker ta vara på alla tillfällen att vara med på till exempel start- och byggmöten, slutbesiktningar och diverse planering. Det har även blivit en del administrativt arbete som till exempel fakturahantering. Det känns alltid bra att få bidra till verksamheten och samtidigt känna att arbetet ger en bra insikt, i allt från våra datasystem till de avtal vi jobbar med.

E.ON:s driftcentral i Norrköping var vänliga att ta emot oss trainees för ett studiebesök en dag. Vi fick se och höra om deras sida av verksamheten och möjlighet att ställa frågor. En givande dag och ett mycket bra mottagande!

BILD: E.ON Norrköping

Avslutar min hälsning från Karlstad med ett citat som jag tycker väl speglar vad traineeperioden handlar om;

”Lär mig - och jag ska glömma. Visa mig - och jag ska komma ihåg. Gör mig delaktig - och jag skall förstå. Ta ett steg tillbaka - och jag ska handla” 
Författare - okänd

/Lisa, projektledartrainne i Karlstad

Isak tycker det är ovärderligt att få gå utbildningar parallellt med praktik

Utbildningarna som vi tagit del av tycker jag har innehållit en god blandning av teori och även hur man omsätter teorin i praktiken. Det har varit flertalet aha-upplevelser under utbildningarna, inte minst under projekt- & ledarskapsutbildningen och DUS-utbildningen (Drift, Underhåll och Service). Lejonparten av den praktiska delen utgjordes på regionnätet där jag fick gå bredvid duktiga AMS/AUS montörer i fält. De utför sina arbeten med spänning påslagen. Vi utförde byten av kraftledningsstolpar för ett elnätsbolags räkning för att säkra framtida drift på nätet. Det är häftigt att vara en del av upprustningen av elnätet, en upprustning som är viktig för att Sveriges energikapacitet ska kunna öka när vi mer och mer går över till fossilfitt samhälle. Att praktiskt kunna bidra till en hållbar omställning är otroligt kul, på riktigt.

Isak tycker det är ovärderligt att få gå utbildningar parallellt med praktik