ONE

Kunskap som ger energi

Lisa i Karlstad involverad i spännande anbudsarbete

Hej igen! I skrivande stund sitter några av oss här i Karlstad med ett anbudsarbete där jag fått möjlighet att hjälpa till. Uppdraget innefattar bland annat provning av likspänningssystem där till exempel urladdningsström och underhållsladdningsspänning i batteriet mäts, för att bedöma dess kondition. Något som behöver göras regelbundet för att säkra driften. Arbetet har såklart medfört många funderingar för mig som trainee, men lyckligtvis finns det alltid hjälpsamma, trevliga kollegor som svarar på frågor, bidrar med sina erfarenheter och kunskap eller bara frågar om allt går bra. Här finns mycket kunskap och hjärta - en stor styrka för ett företag idag.

BILD: Batteri i ställverk

Vid sidan av anbudsarbetet följer jag också projektledare och jag försöker ta vara på alla tillfällen att vara med på till exempel start- och byggmöten, slutbesiktningar och diverse planering. Det har även blivit en del administrativt arbete som till exempel fakturahantering. Det känns alltid bra att få bidra till verksamheten och samtidigt känna att arbetet ger en bra insikt, i allt från våra datasystem till de avtal vi jobbar med.

E.ON:s driftcentral i Norrköping var vänliga att ta emot oss trainees för ett studiebesök en dag. Vi fick se och höra om deras sida av verksamheten och möjlighet att ställa frågor. En givande dag och ett mycket bra mottagande!

BILD: E.ON Norrköping

Avslutar min hälsning från Karlstad med ett citat som jag tycker väl speglar vad traineeperioden handlar om;

”Lär mig - och jag ska glömma. Visa mig - och jag ska komma ihåg. Gör mig delaktig - och jag skall förstå. Ta ett steg tillbaka - och jag ska handla” 
Författare - okänd

/Lisa, projektledartrainne i Karlstad

Stefan driver projekt som syftar till att digitalisera vattenkraften

Efter en traineeintrovecka på ONE Nordics huvudkontor i Hyllie åkte jag direkt upp till Karlstad i 10 dagar för att lära mig så mycket som möjligt om hur det går till på de olika vattenkraftsanläggningarna, följt av många samtal med flera olika personer som jobbar inom vattenkraften. Då målet med digitaliseringen är att förbättra och förenkla arbetet som dessa personer utför, var det viktigt att förstå hur man kan hjälpa dem. Mycket av min tid har därför gått åt att undersöka vad som faktiskt är problematiskt just nu och vad potentiella lösningar skulle kunna vara. Nästa steg blir att konkretisera dessa idéer och ställa upp planer för hur de ska genomföras!

Stefan driver projekt som syftar till att digitalisera vattenkraften