ONE

Kunskap som ger energi

Sara involverad i omorganisationsprojekt, anbud och nytt affärssystem

Hej igen! Året har dragit igång med ett väldigt tempo och jag har fått möjlighet att arbeta med flertalet olika projekt. Omkring årsskiftet har jag varit med och förberett ett anbud till en stor upphandling. Jag har bland annat arbetat med tekniska kravspecifikationer och sammanställt dessa för att kunna kartlägga hur omfattande olika arbetsuppgifter i det potentiella uppdraget är. Tillsammans med erfarna projektledare och upphandlare har vi fått ihop ett fint anbud. Det har varit väldigt lärorikt att vara med i ett sådant tidigt skede. Jag håller tummarna för att det går vägen!

På lokal nivå har jag stöttat min avdelning mycket gällande vårt nya affärssystem som ska implementeras senare i vår. Det nya systemet öppnar för många spännande möjligheter inom våra arbetsprocesser och nyckeln är goda förberedelser. Att arbeta med ett affärssystem har varit ett bra sätt för mig att förstå alla delar av verksamheten lite bättre, samtidigt som jag tror det är värdefullt att någon relativt ny i företaget sitter med systemet. Jag hoppas kunna kombinera nya perspektiv med tålamod för att hjälpa min avdelning genom vårens stora utmaning!

Jag har även fått ansvar för ett eget mindre projekt på vår anläggning här i Norrköping. Vi håller på att omorganisera våra verkstäder och förråd för att få effektivare materialhantering. För detta projekt har jag prövat några av de verktyg som vi traineer lärde oss under en projektledarutbildning i december. På en stor tavla på kontoret sitter kort med beskrivningar av alla mindre jobb som ska genomföras på anläggningen. När medarbetare har lite tid mellan kunduppdrag får de då ett uppdrag som jag förberett och följer upp. Det börjar se riktigt bra ut i våra lokaler!

Framåt ser jag fram emot att få ansvar i ett av våra större avtal och är såklart mycket spänd på vårt stora systembyte!

Hälsningar,
Sara, projektledartrainee i Norrköping

BILD: Kanbantavla för projekt Omorganisering.

 

Isak tycker det är ovärderligt att få gå utbildningar parallellt med praktik

Utbildningarna som vi tagit del av tycker jag har innehållit en god blandning av teori och även hur man omsätter teorin i praktiken. Det har varit flertalet aha-upplevelser under utbildningarna, inte minst under projekt- & ledarskapsutbildningen och DUS-utbildningen (Drift, Underhåll och Service). Lejonparten av den praktiska delen utgjordes på regionnätet där jag fick gå bredvid duktiga AMS/AUS montörer i fält. De utför sina arbeten med spänning påslagen. Vi utförde byten av kraftledningsstolpar för ett elnätsbolags räkning för att säkra framtida drift på nätet. Det är häftigt att vara en del av upprustningen av elnätet, en upprustning som är viktig för att Sveriges energikapacitet ska kunna öka när vi mer och mer går över till fossilfitt samhälle. Att praktiskt kunna bidra till en hållbar omställning är otroligt kul, på riktigt.

Isak tycker det är ovärderligt att få gå utbildningar parallellt med praktik