ONE

Kunskap som ger energi

Simon börjar arbeta som projektledare

Hej, Simon här igen. I mitt förra inlägg hade jag precis avslutat min praktik med beredningsteknikerna och nu har min praktik med projektledarna pågått i två månader.

Projektledning

Innan denna praktik samlades alla traineer i Malmö för att tillsammans genomföra en utbildning i "Projektledning grund", vilket var väldigt lärorikt med många bra diskussioner. Det är flera utbildningar med inriktning mot projektledning som är planerade under våren och sommaren, vilket jag ser mycket framemot.

Den senaste tiden har jag mestadels arbetat inne på kontoret där jag bistått en projektledare som arbetar med anslutningsärenden. De arbetsområdena jag har hjälp till med har huvudsakligen handlat om lite förarbeten som materialbeställning, kontrollerat om andra aktörer har ledningar i marken där vi ska arbeta samt fakturering när arbetet är avslutat.

Lokala ONE Projekt

Det som är roligt med Traineeprogrammet är att ONE Nordic ger mig som trainee mycket frihet att testa mig fram och är lyhörda för mina egna önskemål och idéer. Jag har drivit några små projekt vid sidan om som kan hjälpa oss lokalt men även andra etableringar som arbetar med E.ON. Jag har tagit fram en checklista som kan användas vid projektutförande mot E.ON och analyserat våra inmätningar och underentreprenörer.

Uthyrning av montörer

Jag har även fått äran att få hålla i ett samarbete med ett driftbolag i Eskilstuna/Strängnäs  där vi ska hyra ut tre montörer i sex månader till deras lokalnät sida. Detta har gett mig möjlighet att få styra upplägget och sköta den kontinuerliga kontakten med montörerna och driftbolaget efter eget bevåg.

Belysning

Förtillfället ska jag precis slänga mig in belysningsvärlden och vara med och hålla i ett belysningsprojekt för Örebro kommun. Detta projekt ska bli mycket roligt att vara delaktig i och jag förväntar mig att många delar av projektledningens grunder kommer att tillämpas i detta projekt.

Jag berättar mer om hur det går i nästa inlägg 😊

Vi hörs!

/Simon, projektledartrainee i Örebro

 

Isak tycker det är ovärderligt att få gå utbildningar parallellt med praktik

Utbildningarna som vi tagit del av tycker jag har innehållit en god blandning av teori och även hur man omsätter teorin i praktiken. Det har varit flertalet aha-upplevelser under utbildningarna, inte minst under projekt- & ledarskapsutbildningen och DUS-utbildningen (Drift, Underhåll och Service). Lejonparten av den praktiska delen utgjordes på regionnätet där jag fick gå bredvid duktiga AMS/AUS montörer i fält. De utför sina arbeten med spänning påslagen. Vi utförde byten av kraftledningsstolpar för ett elnätsbolags räkning för att säkra framtida drift på nätet. Det är häftigt att vara en del av upprustningen av elnätet, en upprustning som är viktig för att Sveriges energikapacitet ska kunna öka när vi mer och mer går över till fossilfitt samhälle. Att praktiskt kunna bidra till en hållbar omställning är otroligt kul, på riktigt.

Isak tycker det är ovärderligt att få gå utbildningar parallellt med praktik