ONE

Kunskap som ger energi

Simon tycker tiden flyger iväg

Hej allesammans, Simon här igen. Jag vill fortfarande påstå att tiden flyger iväg, men den gör väl det när man har kul. I mitt förra inlägg hade jag precis avslutat min praktik med montörerna, nu har jag precis avslutat min praktik med beredningsteknikerna som arbetar mot elnätssidan.

Det är beredningsteknikerna som sammanställer och tar fram underlag för hur ett arbete ska utföras. Dessa veckor med beredaningsteknikerna har varit väldigt intressant och den kunskapen som jag fick genom att tillbringa tid med montörerna var i denna praktik väldigt användbar.

Det första steget när ett jobb kommer in som beredningstekniker är att åka ut på plats för att skapa sig en uppfattning och inblick i hur arbetet kan utföras, så det har blivit en del bilåkande under dessa 6 veckor. Det som var väldigt roligt i arbetet som beredningstekniker var att varje arbete är unikt och kräver en viss kreativitet för att arbetet ska kunna bli så bra som det bara går. Det är många moment som gömmer sig i detta arbete, till exempel förberedande av kartor med instruktioner, materiellistor, tillståndssökning hos markägare, samfälligheter och statliga myndigheter, framtagning av kostnadsunderlag, riskanalyser och den löpande kontakten med utförande montör. Jag är mycket nöjd över denna praktik med beredningsteknikerna då den har varit mycket givande och lärorik.

Nu börjar det sista steget i traineeprogrammet och den delen jag mest sett framemot, projektledarpraktiken. Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till de tre beredningsteknikerna som tagit väl hand om mig under dessa veckor, Kristoffer Hosio, Björn Föllinger och Nils-Erik Andersson.

/Simon, projektledartrainee i Örebro

Isak tycker det är ovärderligt att få gå utbildningar parallellt med praktik

Utbildningarna som vi tagit del av tycker jag har innehållit en god blandning av teori och även hur man omsätter teorin i praktiken. Det har varit flertalet aha-upplevelser under utbildningarna, inte minst under projekt- & ledarskapsutbildningen och DUS-utbildningen (Drift, Underhåll och Service). Lejonparten av den praktiska delen utgjordes på regionnätet där jag fick gå bredvid duktiga AMS/AUS montörer i fält. De utför sina arbeten med spänning påslagen. Vi utförde byten av kraftledningsstolpar för ett elnätsbolags räkning för att säkra framtida drift på nätet. Det är häftigt att vara en del av upprustningen av elnätet, en upprustning som är viktig för att Sveriges energikapacitet ska kunna öka när vi mer och mer går över till fossilfitt samhälle. Att praktiskt kunna bidra till en hållbar omställning är otroligt kul, på riktigt.

Isak tycker det är ovärderligt att få gå utbildningar parallellt med praktik