ONE

Kunskap som ger energi

Louice berättar om den spännande fältpraktiken i ett ställverk och hur man minskar riskerna för olycksfall

Nu har jag och Farman spenderat två veckor av vår fältpraktik på ett ställverk där man håller på att installera en temporär transformator i väntan på att den nya ska levereras. Under dessa veckor har vi fått följa med en montör och två provare för att se hur deras arbetsdagar kan se ut. Det har varit mycket nytt att lära sig och väldigt roligt. Vi har bland annat fått vara med när de installerat ett elskåp och kopplat ihop kontrollutrustningen med transformatorn se bild nedan.

Vi har även utfört olika typer av tester för att kontrollera att det är kopplat korrekt samt att transformatorn fungerar som den ska. Det är många olika moment som ska genomföras och kontrolleras för att säkerställa att skyddsutrustningen fungerar som den ska både i kontrollrummet och i skåpet vid transformatorn.  

Under veckan har vi även fått en bättre förståelse för hur viktigt det är att dokumentera sitt arbete och även att dokumenten i ställverket uppdateras när utrustning byts ut. Det är viktigt för att våra montörer och provare ska kunna utföra sina arbeten och jobba med uppdaterade kretsscheman. Framförallt är det viktigt om det är flera personer som arbetar med samma uppdrag - då kan de enklare följa vad som har blivit gjort och inte.  

Förutom dokumentationen har vi även insett hur viktigt det är att göra riskanalyser innan man påbörjar ett arbete och att man följer säkerhetsanvisningarna så att inga olyckor sker. Under dessa veckor har det även funnits anställda från andra företag som arbetat med andra projekt i ställverket. Då måste man även ta hänsyn till vad de arbetar med och informera när man utför någon uppgift som kan påverka dem - allt för att minska riskerna för olycksfall. 

Hittills har fältpraktiken varit väldigt lärorik och vi ser fram emot att få vara ute på ännu fler projekt! 

Calle arbetar som arbetsledare för seriebytet i våra två större belysningsavtal för Stockholms Stad

Dags för ny traineeblogg! Senast skrev jag om hur jag i mitt uppdrag i Segeltorp fått ansvaret som arbetsledare för seriebytet i våra två större belysningsavtal för Stockholms Stad. Det börjar närma sig slutet av seriebytesprojektet, så jag tänker ägna detta blogginlägg åt en utvärdering om vad jag lärt mig, vad jag fått göra och hur det gått.

Calle arbetar som arbetsledare för seriebytet i våra två större belysningsavtal för Stockholms Stad