ONE

Kunskap som ger energi

Vi har mer än 25 års erfarenhet inom energibranschen

Med vår rikstäckande organisation och lokala kännedom tar vi ansvar för och levererar högklassiga tjänster och lösningar till energiproducenter, distributörer och energianvändare. Vi har marknadens bästa kompetens för att utveckla, bygga, modernisera, optimera och underhålla kundernas anläggningar. Vi arbetar bland annat med de största aktörerna i branschen och tillsammans utvecklar vi högteknologiska och hållbara energisystem.

ONE Nordic är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och service inom energi- och industrisektorn. Bolaget ägs av Altor Fund III.

ONE Nordic har cirka 1000 medarbetare och omsätter ca 2 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Ett tydligare val

Ett tydligare val

Varumärket ONE står för ett helhetstänk. Vilket betyder att vi ska kunna hjälpa våra kunder hela vägen och i alla delar av deras verksamhet inom energiproduktion, energidistribution och energianvändning. Vårt erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden som var för sig inrymmer olika specialkompetenser:

  • Konsulttjänster
  • Entreprenadtjänster
  • Service- och underhållstjänster
Läs mer om våra erbjudande
Kunskap som ger energi

Kunskap som ger energi

På ONE Nordic ska ni träffa på kompetensen som leder fram till de optimala lösningarna, oavsett var i kedjan av komplicerade uppgifter som det finns behov av nya idéer och metoder. Vår ambition är inte bara att motsvara högt ställda förväntningar, vi vill också kunna tillföra ny kunskap inom våra olika specialområden – kunskap som ger energi.

Det nya Energisamhället

Det enda vi med säkerhet kan säga om framtiden är att den kommer att medföra stora förändringar – inte minst inom energiområdet. Inom ONE Nordic koncernen talar man om Det nya energisamhället och hur vi tillsammans ska möta de energi- och elrelaterade infrastrukturella behov och krav som nu accelererar både när det gäller produktion, distribution och användning av energi.

Läs mer om Det nya Energisamhället

Vision

Under vårt varumärke ONE Nordic ska vi utveckla positionen som Sveriges ledande leverantör inom tekniska tjänster, underhåll och entreprenad inom energisektorn.

Kärnvärden

Våra kärnvärden Engagemang, Kompetens och Ansvar är riktmärken för att skapa helhetslösningar som ger våra kunder problemfrihet över tiden.

Certifieringar

Vi är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade och innehar certifikat för ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Kvalitet & Miljö