ONE

Kunskap som ger energi

Corporate Responsibility (CR)

Corporate Responsibility (CR) handlar om ansvarsfullt företagande. ONE Nordic vill vara en respekterad aktör i förverkligandet av det vi på ONE Nordic kallar för "Det nya Energisamhället".

Det nya Energisamhället

Nuvarande energi- och elrelaterade infrastruktur i samhället behöver uppgraderas och moderniseras för att klara EU:s miljö- och klimatmål 20-20-20*. Det föreligger även en allmän efterfrågan på ökad energiproduktion och driftsäkerhet. Det är denna pågående och framtida uppgradering/modernisering som vi på ONE Nordic kallar Det nya Energisamhället.

ONE Nordics åtagande

Vårt mål är att ligga i täten och bistå energiproducenter, energidistributörer och energianvändare att bygga nya, samt att modernisera och optimera befintliga anläggningar, överförings- och distributionssystem så att de följer senaste miljö- och, kvalitetskrav, lagkrav och så att de är så energieffektiva som möjligt. I detta arbete har ONE Nordic valt att följa FN:s principer för ansvarsfullt företagande, FN Global Compact**, och FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI. Dessa principer fungerar som fundament för våra riktlinjer för Corporate Responsibility, det vill säga ONE Nordics arbete med hållbarhet.

I linje med vår Inköpspolicy, Arbetsmiljöpolicy, Etiska kod samt Miljö- och kvalitetspolicy, avser ONE Nordic att agera i linje med rådande regelverk och våra intressenters förväntningar. Vårt mål är också att i vårt hållbarhetsarbete agera i linje med våra grundvärderingar; engagemang, ansvar och kompetens.

*EU:s ledare har enats om klimatmål som ska uppnås före 2020. De kallas ”20-20-20-målen” och ska: 1. Minska EU:s växthusgasutsläpp med minst 20 procent jämfört med 1990 års nivå. 2. Öka andelen energi från förnybara energikällor till 20 procent. och 3. Minska energiförbrukningen med 20 procent jämfört med de beräknade nivåerna.

** För mer information om FN Global Compact se Inköpspolicyn.