ONE

Kunskap som ger energi

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om ansvarsfullt företagande. ONE Nordic vill vara en respekterad aktör i förverkligandet av det vi på ONE Nordic kallar för "Det nya energisamhället".

Det nya Energisamhället för nästa generation

Nuvarande energi- och elrelaterad infrastruktur i samhället behöver uppgraderas och moderniseras för att klara EU:s klimat- och energimål för 2030*. Det föreligger även en allmän efterfrågan på ökad kapacitet, optimering och driftsäkerhet. Det är denna pågående och framtida uppgradering/modernisering som vi på ONE Nordic kallar ”Det nya energisamhället”. Vårt mål är att ligga i täten och bistå energiproducenter, energidistributörer och energianvändare att bygga nya, samt att modernisera och optimera befintliga anläggningar/överförings- och distributionssystem så att de dels följer senaste miljö-, kvalitets- och lagkrav, dels att de blir så energieffektiva som möjligt.

Samhällsansvar

Samtidigt som energibranschen står inför ett paradigmskifte med stora framtida satsningar inom energiinfrastruktur, är kompetensbristen ett faktum i hela branschen. För att uppfylla behovet av kompetensinflöde driver ONE Nordic ett flertal projekt för att locka fler unga till energibranschen; traineeprogram, lärlingsprogram, skol-, kund- och branschsamarbeten. På så sätt tar ONE Nordic ett samhällsansvar för branschen och framtidens energisamhälle.

Grundläggande riktlinjer i arbetet med CSR

I CSR-arbetet har ONE Nordic valt att följa FN:s principer för ansvarsfullt företagande, FN Global Compact**, samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI. Dessa principer fungerar som fundament för våra riktlinjer för Corporate Social Responsibility. I linje med vår Inköpspolicy, Arbetsmiljöpolicy, Etiska kod samt Miljö- och kvalitetspolicy, avser ONE Nordic att agera i linje med rådande regelverk och våra intressenters förväntningar. Vårt mål är också att i vårt CSR-arbete agera i linje med våra grundvärderingar; engagemang, ansvar och kompetens.

*EU-ländernas ledare enades i oktober 2014 om nya klimat- och energimål för 2030: 1. 40 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990, 2. 27 procent förnybar energi, 3. 27 procent bättre energieffektivitet. https://europa.eu/european-union/topics/climate-action_sv

** För mer information om FN Global Compact se Inköpspolicyn.