ONE

Kunskap som ger energi

Ledningsgruppen

Jonas Arvidsson, CEO/Koncernchef

Jonas har bred erfarenhet som VD och kommer närmast från Lantmännen Maskin, BTJ och Arbetslivsresurs. Under några år i slutet av 90-talet arbetade Jonas som diplomat i rollen som chef för Sveriges teknisk Attachéer i London. Mellan 1992-1997 var Jonas COO på Cresita och arbetade med anpassningen av Svenska kärnkraftverk till amerikanska normer. Han har en civilingenjörsexamen samt en doktorsexamen i maskinelement från LTH. Han har genom åren haft olika styrelseuppdrag för bland annat Lantmännen, IFK Kristianstad, BTJ System, Sydsvenska handelskammaren och Malmö högskola.

Jonas Arvidsson, CEO/Koncernchef

Lars Gutenwik, CFO

Född 1971. Lars Gutenwik kommer närmast från rollen som CFO på Brenderup Group. Dessförinnan har han lång och gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom ekonomiområdet. Erfarenheten omfattar ett flertal branscher inom såväl börsnoterad som privatägd verksamhet. Lars är utbildad civilekonom från Växjö Universitet. Genom åren har han även haft ett flertal externa och interna styrelseuppdrag.

Lars Gutenwik, CFO

Joakim Johansson, marknadsdirektör

Född 1969. Joakim Johansson var med redan när bolaget etablerades 1991. Han har sedan gjort karriär inom E.ON ES (numera ONE Nordic) och tidigare ElektroSandberg genom olika befattningar - från beredare och projektledare till produktionschef, projektchef, affärsområdeschef och för att nu arbeta som Marknadsdirektör och ansvara för våra största och viktigaste kunder.

Joakim Johansson, marknadsdirektör

Leif Carlsson, chef Affärsutveckling

Född 1958. Leif Carlsson har en mångårig erfarenhet från stora internationella koncerner inom olika teknikbranscher. Han började sin karriär som projektledare på Autotanks utvecklingsavdelning. Efter studier inom ekonomi på Stockholms Universitet hade han befattningar som försäljningschef och VD på Landis & Gyr Energy för den svenska verksamheten. Efter ett förvärv övergick bolaget till Siemens där han hade operativa befattningar som avdelningschef, affärsområdeschef och direktör med fokus mot telekommunikation och energibranschen.

Leif Carlsson, chef Affärsutveckling

Mikael Gustafsson, Regionchef Mitt

Född 1963. Mikael har mångårig och bred erfarenhet ifrån ledande positioner inom både stora och medelstora bolag. Nu senast kommer han ifrån ledningen av Volvo Bussar, där globalt ansvarig för kvalitet och kundnöjdhet. Dessförinnan har han innehaft roller som VD och vVD på olika industriella företag inom bl a automation- och konsultbranschen såsom Semcon, ElektroAutomatik, Nimbus gruop m fl.. Han har även en professionell idrottskarriär bakom sig som seglare innefattande bl a America’s Cup, världscupen i match-racing samt ett flertal EM och VM i olika klasser. Mikael har haft flera styrelseuppdrag genom åren och är utbildad civilingenjör ifrån Chalmers inom Maskinteknik och Skeppsbyggnad.

Mikael Gustafsson, Regionchef Mitt

Magnus Hasselgren, regionchef Specialiserade verksamheter

Född 1967. Magnus Hasselgren kommer närmast från Vattenfall Services där han var ansvarig för Marknad, Kommunikation och HR. Dessförinnan arbetade han elva år i olika chefsbefattningar inom Vattenfall - bland annat inom Vattenfall Shared Service där han ansvarade för den nordiska etableringen av stödfunktionerna HR, kontorsservice, kommunikation, inköp samt IT och inom Vattenfall Värme Norden i rollerna som HR-chef samt marknads- och försäljningschef. Innan Magnus Hasselgren började på Vattenfall arbetade han tio år hos olika amerikanska IT- och managementföretag.

Magnus Hasselgren, regionchef Specialiserade verksamheter

Jonas Fröberg, regionchef Syd

Född 1973. Jonas Fröberg började 2018 på ONE Nordic och kommer närmast från en tjänst som operativchef på Lantmännen Maskin. Dessförinnan arbetade han som försäljnings- och marknadschef på BTJ. Jonas har tidigare under många år arbetat som affärschef, försäljningschef i olika konsultbolag.

Jonas Fröberg, regionchef Syd

Tomas Ölvebring, vd Lapplands Elnät AB

Tomas Ölvebring började 2020 som VD för ONE Nordics dotterbolag Lapplands Elnät AB och kommer närmast från en tjänst som projektchef på Vattenfall Eldistribution. Tomas är i grunden teknologie kandidat inom väg- och vettenbyggation och har tidigare i yrkeslivet innehaft projektchefsroller på Vägverket, Trafikverket samt varit konsultchef/regionchef på Rejlers Sverige AB. För mer information om Lapplands Elnät AB och kontaktuppgifter till Tomas se www.lapplandselnat.se.

Tomas Ölvebring, vd Lapplands Elnät AB

Jörgen Vidström, vd och regionchef ONE Nordic Hydro AB

Född 1970. Jörgen Vidström började 2019 som vd för ONE Nordics dotterbolag ONE Nordic Hydro AB. Dotterbolaget ansvarar för och driver vattenkraftsavtal för våra största kunder. Jörgen kommer närmast från Fortum där han var ansvarig för Asset Management och Hydro Growth. Dessförinnan arbetade han 10 år i olika chefsroller på Fortum inom Operation&Maintenance och Hydro&Wind Engineering. Innan Jörgen började sin bana på Fortum arbetade han bland annat som chef och markandasansvarig på Semcon.

Jörgen Vidström, vd och regionchef ONE Nordic Hydro AB

Peter Ekvall, vd och regionchef ONE Nordic PS AB

Född 1966. Peter Ekvall började den 4 oktober 2021 som vd för ONE Nordics dotterbolag ONE Nordic PS. Dotterbolaget ansvarar för och driver drift- och underhållsavtalet mot Vattenfall Eldistribution i Götaland. Peter har arbetat 36 år inom energibranschen och kommer närmast från Vattenfall Services där han har arbetat som affärsområdeschef de senaste åren. Dessförinnan arbetade han på olika bolag inom Vattenfall-koncernen i skiftande roller som projektledare och chef inom olika verksamhetsområden i olika delar i Sverige.

Peter Ekvall, vd och regionchef ONE Nordic PS AB