ONE

Kunskap som ger energi

Kvalitet och miljö

ONE Nordic AB:s certifieringar

  • ISO 9001, Ledningssystem för Kvalitet
  • ISO 14001, Ledningssystem för Miljö
  • OHSAS 18001, Ledningssystem för Arbetsmiljö

ONE Nordic AB:s arbetssätt finns dokumenterat i vårt interna ledningssystem vilket är ryggraden i vår verksamhet. Ledningssystemet hjälper oss att arbeta enhetligt, effektivt och ger oss möjlighet att ständigt förbättra vår verksamhet. För oss på ONE Nordic är detta arbete viktigt och en förutsättning för att vi ska kunna garantera en hög leveranskvalitet i våra kundprojekt.

Som övergripande ledstjärna för vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete har vi våra policyer: