ONE

Kunskap som ger energi

Kraftringen ger ONE Nordic stororder när nästa generation mätare introduceras i Sverige

Kraftringen väljer att tilldela ONE Nordic det ärofyllda uppdraget att byta ut bolagets nuvarande bestånd på ca 110 000 mätare till nya moderna smarta fjärravlästa mätare i flertalet kommuner i Skåne. Med de nya elmätarna ska Kraftringens kunder kunna ta del av nya smarta energitjänster där de själva kan följa sin förbrukning i realtid via en särskild kundkontakt. Med flertalet liknande uppdrag i ryggen stärker ONE Nordic därmed sin position ytterligare som en av de ledande aktörerna inom den mättekniska sektorn i Sverige och rekrytering pågår för att manna upp projekten och ytterligare öka innovationstakten i utvecklingen av bolagets mättekniska tjänster.

Avtalet löper under 6 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 10 år och omfattar även etablering av IT-system och kommunikationsinfrastruktur, integrationer till Kraftringens affärssystem, insamling- och kvalitésäkring av data samt flertalet fälttjänster.

Projektet har redan startat och förberedelserna är i full gång. Mätarbyten planeras att storskaligt påbörjas 2020 och kommer att pågå fram till årsskiftet 2022-2023. Totalt ska ca 102 000 elmätare, 9 000 fjärrvärme / fjärrkyla mätare och 1 800 gasmätare bytas ut. Efter ett mätarbyte samlas sedan mätdata in till centralsystemet för vidare hantering och analys.

− För att öka leveranssäkerheten och möjliggöra omställningen till ett digitalt och hållbart samhälle börjar vi nu rulla ut moderna energimätare till våra kunder. Det är ett viktigt steg i vår strävan att leda utvecklingen av framtidens hållbara energilösningar. De nya mätarna bidrar till en enklare vardag för våra kunder, säger Sezgin Kadir, vd på Kraftringen. En mer detaljerad insyn ger också större möjligheter att påverka sin energianvändning och i slutänden sin miljö- och klimatpåverkan.

− Tillsammans med våra partners kommer vi förse Kraftringen med en hållbar och driftsäker helhetslösning med marknadens senaste kommunikationsteknologi anpassad till insamling och övervakning av data från el-, värme- och gasmätare, även ur ett säkerhetsperspektiv, säger Anders Malmberg, Affärsområdeschef ONE Nordic Mätteknik.

− Vi är stolta över förtroendet från Kraftringen och ser fram emot ett spännande samarbete. Affären gör oss till en ännu attraktivare leverantör inom mättekniska tjänster inte bara för el utan för alla nyttigheter. Tillsammans med Kraftringen kommer vi att fortsätta att utveckla våra tjänster i strävan att uppnå vår vision: Vi vill vara Sveriges marknadsledande tjänsteleverantör inom Smart Metering och positionerar oss som en innovativ och oberoende samarbetspartner, säger Jonas Arvidsson, vd för ONE Nordic.

För mer information
Anders Malmberg, Affärsområdeschef ONE Nordic Mätteknik
Email: Anders.Malmberg@one-nordic.se
Tel: 0706 15 55 87

Jonas Arvidsson, Vd, ONE Nordic
Email: Jonas.Arvidsson@one-nordic.se
Tel: 0703 04 09 70

Om Kraftringen
Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har idag cirka 300 000 energikunder och runt 480 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. 

 Mer information finns på: kraftringen.se

Om ONE Nordic
ONE Nordic är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och service inom energi- och industrisektorn.

Bolaget ägs av Altor Fund III.

ONE Nordic har cirka 1 000 medarbetare och omsätter ca 2 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Med vår rikstäckande organisation och lokala kännedom tar vi ansvar för och levererar högklassiga tjänster och lösningar till energiproducenter, energidistributörer och energianvändare. Vi har marknadens bästa kompetens för att utveckla, bygga, modernisera, optimera och underhålla kundernas anläggningar. Vi arbetar bland annat med de största aktörerna i branschen och tillsammans utvecklar vi högteknologiska och hållbara energisystem.

Mer information finns på one-nordic.se.


Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla