ONE

Kunskap som ger energi

10 års energieffektivisering på Tetra Pak

E.ON ES Nyhet

För tio år sedan inleddes ett samarbete inom energieffektivisering mellan Tetra Pak och E.ON ES. Genom åren har det bidragit till lägre energikostnader, ökad driftsäkerhet och minskad miljöpåverkan. Nyligen blev det också klart att E.ON ES under 2009 ska genomföra en totalgenomgång av Tetra Paks anläggning i Råbyholm, Lund, för att utreda hur ny teknik kan användas på bästa sätt.

Tetra Pak har under många år jobbat mycket med olika energieffektiviseringsåtgärder, både med hjälp av externa konsulter och i egen regi. De har tidigare anlitat E.ON ES för såväl Energiloopen som EnergiDirigent. Initiativet till det avtal som nu tecknats togs av Tetra Pak tillsammans med E.ON Försäljning redan i början av året. Och med E.ON ES som utförare tillsammans med underentreprenören Energi & VVS Utveckling AB ska arbetet på anläggningen komma igång redan före semestrarna.

- Vi har jobbat en hel del med energieffektivisering och driftsoptimering och framförallt investerat mycket i ny teknik de senaste åren. Vi har plockat många ”lågt hängande frukter” och vill nu fortsätta detta arbete med att ytterligare fokusera på hur den tekniken kan användas på bästa sätt och se över effektiviteten i övriga processer, säger Patrik Nilsson, Teknikchef på AB
Tetra Pak.

För att få nya ögon på anläggningen har de valt att anlita en extern leverantör.
- Konceptet som E.ON ES erbjuder i Energiloopen är intressant, metodiken att kartlägga hela flödet känns som ett konstruktivt sätt att jobba på. Sättet att ”bryta ned” energianvändningen för att fokusera på rätt saker överrensstämmer väl med den metodik, World Class Manufacturing, som vi använder inom vår produktion. Vi har också goda erfarenheter av E.ON ES sedan många års samarbete, säger Patrik Nilsson.

Flödesschema med åtgärdsförslag

Torsten Olsson, affärsansvarig på E.ON ES, berättar om uppdragets omfattning.
- Vi kommer att gå igenom alla utredningar som gjorts för anläggningen de senaste fem åren, både av Tetra Pak och av externa konsulter. Det ska sedan resultera i ett flödesschema där vi kartlagt vilka åtgärdsförslag som fortfarande är aktuella, vilken kvalitet de håller och vilka luckor som behöver kompletteras.

I uppdraget ingår också att gå igenom alla fastighetsinstallationer och titta på olika effektiviseringsmöjligheter samt ta fram en aktivitetsplan tillsammans med Tetra Pak.
- Vi hoppas också kunna vara med och ta helhetsansvaret för genomförandet gällande de åtgärder som Tetra Pak väljer att sätta in, säger Torsten Olsson.

Utredningen kommer att pågå under resten av året och Torsten uppskattar att omkring 300-400 konsulttimmar kommer att krävas för jobbet.

Första installationen 1999

1999 installerade dåvarande Sydkraft det första EnergiDirigent-systemet på Tetra Pak. Konceptet har under åren byggts ut och omfattar idag fem olika system med totalt 300 mätare. Mätarna sitter i fabrikerna i Lund och Fjällbacka och samlar in timvärden för bland annat el, vatten och gas så att energiförbrukningen kan kartläggas för respektive avdelning.

I höstas utökades samarbetet ytterligare genom ett samarbete mellan
Tetra Pak, E.ON ES och underleverantören Aktant. De insamlade mätvärdena skickas nu varje dygn till en server där Tetra Pak sedan kan hämta underlag för sin fakturering. Den lösningen ska enligt plan även installeras i den nya fabriken som Tetra Pak bygger i Lund.

12 procent CO2-reduktion på tre år
 

 

I flera år har Tetra Pak arbetat aktivt såväl globalt som nationellt med att finna lösningar för ökad energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser. 2005 antog Tetra Pak globalt ett klimatmål för att minska koldioxidutsläppen från sina anläggningar med 10 procent från 2005 till 2010.

 

Globalt reducerade Tetra Pak koldioxidutsläppen med 12 procent mellan 2005 och 2008. Tetra Paks energianvändning år 2008 låg på samma nivå som år 2002, trots ökad produktion av förpackningar med 32 procent.

 

Genom energibesparingar har Tetra Pak reducerat koldioxidutsläppen i Sverige med 6 procent mellan 2005 och 2008. Genom fortsatt klimatarbete och planerade projekt räknar Tetra Pak med att kunna nå klimatmålet fram till år 2010.

Energiloopen™ och EnergiDirigent®

Energiloopen™ effektiviserar hela verksamhetens energianvändning. Tjänsten är en väl utvecklad samarbetsmetod som hjälper företag att pressa energikostnaderna genom olika åtgärdsförslag. En av de lösningar E.ON ES ofta erbjuder som åtgärd är EnergiDirigent®. Det är ett helautomatiskt styr-, mät- och övervakningssystem som ger kontroll över energiförbrukningen bland annat genom att intelligent styra ner effektuttaget i fastigheten.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla