ONE

Kunskap som ger energi

2010 ett år med många möjligheter

E.ON ES Nyhet

Ännu ett år har passerat och denna gång fortare än de tidigare åren, eller är det bara jag som tycker det? Det vore förmätet att tro att jag skulle kunna summera det gångna året, som nu är inne på sin sluttamp, bättre än alla de krönikörer som redan gjort detta. Jag föredrar istället att reflektera över det som vi har framför oss.

Mycket på gång

Aldrig förr har det funnits så mycket i pipelinen vad gäller infrastrukturinvesteringar i Sverige. Det handlar om elproduktion, eldistribution såväl som järnvägar, tunnlar och stora sjukhus. Alla dessa satsningar ger och kommer att resultera i ännu fler arbetstillfällen. De kräver också mycket kompetens och engagemang från de som ska investera och de som ska bygga.

Ny position

E.ON ES är ett av de företag som erbjuder kunnande och som positionerat sig för att vara det stora engineeringföretaget som ska erbjuda helhetslösningar där vi tar ansvar från idé till driftsatt anläggning. Vad är då skillnaden mot tidigare? Jo – vi lyfter av kunden risken som alltid uppenbarar sig i varje interface. Vi ska vara bättre på att hantera dessa risker än våra kunder och därigenom ska det finnas två vinnare.

Produkter

För att tydliggöra vilka uppdrag som vi kan utföra åt våra kunder och för att öka effektiviteten i vår produktion, så produktifierar vi nu vårt tjänsteutbud. Detta är ett grepp som successivt kommer att tillföra ökat kundvärde och möjligheten att bidra till att utveckla våra kunders processer. Vi ser redan denna utveckling inom vår kärnkraftaffär.

Nya arbetssätt

Nytt arbetssätt och en vidareutvecklad styrning, har resulterat i att vi från årsskiftet sjösätter en ny organisation.  Samtidigt sker en kompetensväxling och kunskapshöjning inom företaget – allt för att möta de kundbehov som vi ser utvecklas på marknaden. Yrkeskunnande i allt från konstruktion, montage, drift och underhåll till riskanalys och projektledning är avgörande för ett engineeringsföretags framgång.

Attraktiv arbetsplats

Och för att behålla och rekrytera duktiga medarbetare måste vi vara en attraktiv arbetsgivare. Därför satsar vi på att bygga en ES-kultur där medarbetarskap och ledarskap är två viktiga områden att fokusera på.

Men i slutändan …

… är det du som är vår kund som avgör om vi har lyckats i vår ambition att bli det bästa alternativet för dig att bygga långsikta affärsrelationer med. Vi kommer att göra allt vi kan för att leva upp till dina förväntningar.

God Jul & Gott Nytt År
Önskar vi alla på E.ON ES

Bengt Ekenstierna, VD E.ON ES

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic sköter den offentliga belysningen i Kalmar län

Trafikverket har anlitat ONE Nordic AB för att sköta drift och underhåll av den offentliga belysningen i Kalmar län. Den offentliga belysningen omfattar cirka 10 000 ljuspunkter som lyser upp gator, vägar, gångvägar, cykelvägar, tunnlar, anläggningar och parker. Avtalet är värt cirka 20 miljoner kronor och gäller under perioden 2022-2023, med en möjlig förlängning på 4 år. Avtalet med Trafikverket innebär att ONE Nordic stärker sin position i regionen och kommer rekrytera flertalet belysningsmontörer och projektledare i Kalmar län.

ONE Nordic sköter den offentliga belysningen i Kalmar län

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

ONE Nordic firar idag en viktig milstolpe i Ellevios elmätarbytesprojekt; ONE Nordic har nu installerat 500.000 smarta elmätare och är nu drygt halvvägs i projektet. Totalt ska ONE Nordic byta ut runt en miljon elmätare som finns installerade hos Ellevios kunder - i hushåll, företag och i offentliga anläggningar. Hittills har ONE Nordic installerat nya smarta elmätare* i större delen av Storstockholm, Västkusten, Värmland och Hälsingland/Dalarna. De områden som återstår kan man se på Ellevios hemsida: https://mittelmatarbyte.ellevio.se. Samtliga elmätare ska vara utbytta till årsskiftet 2023/2024. Projektet har de 2 senaste åren flutit på enligt plan, detta trots utmaningar med covid-restriktioner och global komponentbrist.

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

Fler nyheter

Visa alla