ONE

Kunskap som ger energi

2010 ett år med många möjligheter

E.ON ES Nyhet

Ännu ett år har passerat och denna gång fortare än de tidigare åren, eller är det bara jag som tycker det? Det vore förmätet att tro att jag skulle kunna summera det gångna året, som nu är inne på sin sluttamp, bättre än alla de krönikörer som redan gjort detta. Jag föredrar istället att reflektera över det som vi har framför oss.

Mycket på gång

Aldrig förr har det funnits så mycket i pipelinen vad gäller infrastrukturinvesteringar i Sverige. Det handlar om elproduktion, eldistribution såväl som järnvägar, tunnlar och stora sjukhus. Alla dessa satsningar ger och kommer att resultera i ännu fler arbetstillfällen. De kräver också mycket kompetens och engagemang från de som ska investera och de som ska bygga.

Ny position

E.ON ES är ett av de företag som erbjuder kunnande och som positionerat sig för att vara det stora engineeringföretaget som ska erbjuda helhetslösningar där vi tar ansvar från idé till driftsatt anläggning. Vad är då skillnaden mot tidigare? Jo – vi lyfter av kunden risken som alltid uppenbarar sig i varje interface. Vi ska vara bättre på att hantera dessa risker än våra kunder och därigenom ska det finnas två vinnare.

Produkter

För att tydliggöra vilka uppdrag som vi kan utföra åt våra kunder och för att öka effektiviteten i vår produktion, så produktifierar vi nu vårt tjänsteutbud. Detta är ett grepp som successivt kommer att tillföra ökat kundvärde och möjligheten att bidra till att utveckla våra kunders processer. Vi ser redan denna utveckling inom vår kärnkraftaffär.

Nya arbetssätt

Nytt arbetssätt och en vidareutvecklad styrning, har resulterat i att vi från årsskiftet sjösätter en ny organisation.  Samtidigt sker en kompetensväxling och kunskapshöjning inom företaget – allt för att möta de kundbehov som vi ser utvecklas på marknaden. Yrkeskunnande i allt från konstruktion, montage, drift och underhåll till riskanalys och projektledning är avgörande för ett engineeringsföretags framgång.

Attraktiv arbetsplats

Och för att behålla och rekrytera duktiga medarbetare måste vi vara en attraktiv arbetsgivare. Därför satsar vi på att bygga en ES-kultur där medarbetarskap och ledarskap är två viktiga områden att fokusera på.

Men i slutändan …

… är det du som är vår kund som avgör om vi har lyckats i vår ambition att bli det bästa alternativet för dig att bygga långsikta affärsrelationer med. Vi kommer att göra allt vi kan för att leva upp till dina förväntningar.

God Jul & Gott Nytt År
Önskar vi alla på E.ON ES

Bengt Ekenstierna, VD E.ON ES

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Helsingborgs Stad har valt att tilldela ONE Nordic det prestigefulla drift och underhållsavtalet avseende kommunens trafiksignalanläggningar ännu en 4-årsperiod. Avtalet innebär att ONE Nordic står för drift, felavhjälpning och underhåll av kommunens dryga 80 trafiksignalanläggningar och ansvarar för reinvesteringsprojekt samt trafiksystemet för kollektivtrafiklinjen Helsingborgsexpressen. Väl fungerande trafiksignalanläggningar är essentiellt för trafikflödet och trafiksäkerheten i kommunen.

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Fler nyheter

Visa alla