ONE

Kunskap som ger energi

375 000 mätare på plats

E.ON ES Nyhet

Alla elmätare har monterats enligt åtagandet mot E.ON Elnät som omfattar Stockholm, Örebro och Malmö. Den 1 juli träder lagen i kraft som innebär att alla elkunder har rätt till en faktura på den faktiska månadsförbrukning. Men redan nu samlar E.ON ES system in godkända mätvärden.

I mitten av februari var alla mätarna på plats. Under tiden som de monterats har fjärravläsningen för insamlingen av mätvärden startat parallellt så att kunderna kunnat få fakturor på faktisk förbrukning istället för uppskattad.

- I takt med att den fjärravlästa mätvärdesinsamlingen ökat visar trenden att antalet samtal till E.ONs kundservice också minskat, antagligen för att fakturorna nu är enklare att tyda, säger Stellan Larsson på E.ON ES Mätteknik.

Elektroniska lösningar ersätter utryckning

- Genom fjärravläsningen går det att kontrollera alla mätare centralt, styra till- och frånkoppling eller mäta spänningskvaliteten. Vi kan helt enkelt lösa många ärenden elektroniskt istället för att behöva åka ut till anläggningen, säger Anders Boklund, projektledare för leveransdelen i projektet.

Höga krav på tillgängligheten

Det som återstår innan projektet kan stängas är en tuff slutkontroll av samtliga mätare då insamlingssystemets prestanda och tillgänglighet undersöks. Den inleds i mitten av april och ska vara klar senast den 15 juni. Och det ställs höga krav på tillgängligheten. Vid varje månadsskifte ska 99 procent av mätvärdena levereras inom 24 timmar. Den sista procenten ska vara inne efter 120 timmar.

- För att försäkra oss om att vi levererar i tid görs proaktiva insamlingar varje natt, säger Maths Bladh, projektledare för insamlingen.

Femårigt kontrakt för insamlingen

Efter slutkontroll tar E.ON Elnät över ägandet av mätarna och anläggningarna. Samtidigt går insamlingen fullt ut över från leveransprojektet till insamlingsprojektet.
- Vi har ett kontrakt med E.ON Elnät om att sköta fjärravläsningen samt system- och kundnära tjänster de fem kommande åren och vi räknar med en omsättning på cirka 40 miljoner per år.
 
Under den tiden finns det planer på att ytterligare utveckla plattformen för insamling, R2S, som är E.ON ES egna system.
- Tillsammans med vår enhet för energieffektivisering hoppas vi kunna bygga ut konceptet där elkunden kan följa sin elförbrukning timme för timme. Det finns även utvecklingsmöjligheter för mätvärdesinsamling från hushållens värmemätare, säger Maths Bladh.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

Kraftringen ger ONE Nordic stororder när nästa generation mätare introduceras i Sverige

Kraftringen väljer att tilldela ONE Nordic det ärofyllda uppdraget att byta ut bolagets nuvarande bestånd på ca 110 000 mätare till nya moderna smarta fjärravlästa mätare i flertalet kommuner i Skåne. Med de nya elmätarna ska Kraftringens kunder kunna ta del av nya smarta energitjänster där de själva kan följa sin förbrukning i realtid via en särskild kundkontakt. Med flertalet liknande uppdrag i ryggen stärker ONE Nordic därmed sin position ytterligare som en av de ledande aktörerna inom den mättekniska sektorn i Sverige och rekrytering pågår för att manna upp projekten och ytterligare öka innovationstakten i utvecklingen av bolagets mättekniska tjänster.

Kraftringen ger ONE Nordic stororder när nästa generation mätare introduceras i Sverige

ONE Nordic använder drönare vid felsökning på E.ONs kraftledningar

I en ny typ av felsökningsprojekt provar nu E.ON drönarteknik tillsammans med ONE Nordic för att kontrollera stolpar, linor och isolatorer på kraftledningar. Under våren har de testat den nya tekniken i ett pilotprojekt på Öland.

ONE Nordic använder drönare vid felsökning på E.ONs kraftledningar

Fler nyheter

Visa alla