ONE

Kunskap som ger energi

375 000 mätare på plats

E.ON ES Nyhet

Alla elmätare har monterats enligt åtagandet mot E.ON Elnät som omfattar Stockholm, Örebro och Malmö. Den 1 juli träder lagen i kraft som innebär att alla elkunder har rätt till en faktura på den faktiska månadsförbrukning. Men redan nu samlar E.ON ES system in godkända mätvärden.

I mitten av februari var alla mätarna på plats. Under tiden som de monterats har fjärravläsningen för insamlingen av mätvärden startat parallellt så att kunderna kunnat få fakturor på faktisk förbrukning istället för uppskattad.

- I takt med att den fjärravlästa mätvärdesinsamlingen ökat visar trenden att antalet samtal till E.ONs kundservice också minskat, antagligen för att fakturorna nu är enklare att tyda, säger Stellan Larsson på E.ON ES Mätteknik.

Elektroniska lösningar ersätter utryckning

- Genom fjärravläsningen går det att kontrollera alla mätare centralt, styra till- och frånkoppling eller mäta spänningskvaliteten. Vi kan helt enkelt lösa många ärenden elektroniskt istället för att behöva åka ut till anläggningen, säger Anders Boklund, projektledare för leveransdelen i projektet.

Höga krav på tillgängligheten

Det som återstår innan projektet kan stängas är en tuff slutkontroll av samtliga mätare då insamlingssystemets prestanda och tillgänglighet undersöks. Den inleds i mitten av april och ska vara klar senast den 15 juni. Och det ställs höga krav på tillgängligheten. Vid varje månadsskifte ska 99 procent av mätvärdena levereras inom 24 timmar. Den sista procenten ska vara inne efter 120 timmar.

- För att försäkra oss om att vi levererar i tid görs proaktiva insamlingar varje natt, säger Maths Bladh, projektledare för insamlingen.

Femårigt kontrakt för insamlingen

Efter slutkontroll tar E.ON Elnät över ägandet av mätarna och anläggningarna. Samtidigt går insamlingen fullt ut över från leveransprojektet till insamlingsprojektet.
- Vi har ett kontrakt med E.ON Elnät om att sköta fjärravläsningen samt system- och kundnära tjänster de fem kommande åren och vi räknar med en omsättning på cirka 40 miljoner per år.
 
Under den tiden finns det planer på att ytterligare utveckla plattformen för insamling, R2S, som är E.ON ES egna system.
- Tillsammans med vår enhet för energieffektivisering hoppas vi kunna bygga ut konceptet där elkunden kan följa sin elförbrukning timme för timme. Det finns även utvecklingsmöjligheter för mätvärdesinsamling från hushållens värmemätare, säger Maths Bladh.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic vinner Sveriges största kontrakt för nästa generation smarta mätare

Ellevio, ett av Sveriges största elnätsbolag, har valt ONE Nordic AB för införandet av nya intelligenta lösningar för energimätning. I hård konkurrens vann ONE Nordic det prestigefulla helhetsuppdraget som inkluderar utbyte av ca 960 000 elmätare till nästa generations smarta elmätare, uppsättning av centrala IT-system samt insamling- och kvalitésäkring av mätdata. Det 10-åriga avtalet i miljardklassen, med möjlighet till förlängning på 6 år, ger ONE Nordic positionen som den ledande mättekniska helhetsleverantören i Sverige.

ONE Nordic vinner Sveriges största kontrakt för nästa generation smarta mätare

Fler nyheter

Visa alla