ONE

Kunskap som ger energi

375 000 mätare på plats

E.ON ES Nyhet

Alla elmätare har monterats enligt åtagandet mot E.ON Elnät som omfattar Stockholm, Örebro och Malmö. Den 1 juli träder lagen i kraft som innebär att alla elkunder har rätt till en faktura på den faktiska månadsförbrukning. Men redan nu samlar E.ON ES system in godkända mätvärden.

I mitten av februari var alla mätarna på plats. Under tiden som de monterats har fjärravläsningen för insamlingen av mätvärden startat parallellt så att kunderna kunnat få fakturor på faktisk förbrukning istället för uppskattad.

- I takt med att den fjärravlästa mätvärdesinsamlingen ökat visar trenden att antalet samtal till E.ONs kundservice också minskat, antagligen för att fakturorna nu är enklare att tyda, säger Stellan Larsson på E.ON ES Mätteknik.

Elektroniska lösningar ersätter utryckning

- Genom fjärravläsningen går det att kontrollera alla mätare centralt, styra till- och frånkoppling eller mäta spänningskvaliteten. Vi kan helt enkelt lösa många ärenden elektroniskt istället för att behöva åka ut till anläggningen, säger Anders Boklund, projektledare för leveransdelen i projektet.

Höga krav på tillgängligheten

Det som återstår innan projektet kan stängas är en tuff slutkontroll av samtliga mätare då insamlingssystemets prestanda och tillgänglighet undersöks. Den inleds i mitten av april och ska vara klar senast den 15 juni. Och det ställs höga krav på tillgängligheten. Vid varje månadsskifte ska 99 procent av mätvärdena levereras inom 24 timmar. Den sista procenten ska vara inne efter 120 timmar.

- För att försäkra oss om att vi levererar i tid görs proaktiva insamlingar varje natt, säger Maths Bladh, projektledare för insamlingen.

Femårigt kontrakt för insamlingen

Efter slutkontroll tar E.ON Elnät över ägandet av mätarna och anläggningarna. Samtidigt går insamlingen fullt ut över från leveransprojektet till insamlingsprojektet.
- Vi har ett kontrakt med E.ON Elnät om att sköta fjärravläsningen samt system- och kundnära tjänster de fem kommande åren och vi räknar med en omsättning på cirka 40 miljoner per år.
 
Under den tiden finns det planer på att ytterligare utveckla plattformen för insamling, R2S, som är E.ON ES egna system.
- Tillsammans med vår enhet för energieffektivisering hoppas vi kunna bygga ut konceptet där elkunden kan följa sin elförbrukning timme för timme. Det finns även utvecklingsmöjligheter för mätvärdesinsamling från hushållens värmemätare, säger Maths Bladh.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Helsingborgs Stad har valt att tilldela ONE Nordic det prestigefulla drift och underhållsavtalet avseende kommunens trafiksignalanläggningar ännu en 4-årsperiod. Avtalet innebär att ONE Nordic står för drift, felavhjälpning och underhåll av kommunens dryga 80 trafiksignalanläggningar och ansvarar för reinvesteringsprojekt samt trafiksystemet för kollektivtrafiklinjen Helsingborgsexpressen. Väl fungerande trafiksignalanläggningar är essentiellt för trafikflödet och trafiksäkerheten i kommunen.

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Fler nyheter

Visa alla