ONE

Kunskap som ger energi

Altor Fund III förvärvar E.ON ES och satsar på att möta det nya energisamhällets efterfrågan av kompetens

E.ON ES Nyhet

Inom ramen för den sedan två år tillbaka beslutade strategin Position 2013, så är det nu dags för nästat steg i E.ON ES (ES) utveckling. En utveckling som successivt formar ett modernt teknik- och entreprenadföretag med starkt fokus på kompetens och tillväxt – både organiskt och genom förvärv. Detta steg tas tillsammans med en ny ägare i form av Altor Fund III som förvärvar 90,5% av aktierna i ES av E.ON Sverige.

–  ES har därmed fått en ägare som vill och kan vara med och stödja ES i vår ambition att bli kundernas partners för drift och underhåll samt uppgradering och nybyggnation av energianläggningar, säger Bengt Ekenstierna, VD för E.ON ES.

ES är ett ledande teknik- och entreprenadföretag inom energiproduktion, energidistribution, och inom industri och offentlig sektor. ES härstammar från projekt, service och underhållsverksamheten inom Sydkraft (idag E.ON Sverige), och skapades till följd av en outsourcing process under tidigt 1990-tal. Sedan dess har ES, på armslängds avstånd, framgångsrikt utvecklats till en ledande aktör för tillhandahållandet av teknik- och entreprenadtjänster med en bred extern kundbas bestående av ca 600 kunder. Genom hela dess historia har ES varit, och kommer att förbli, en viktig leverantör av tjänster till E.ON Sverige. För att understryka betydelsen av detta förhållande kommer E.ON Sverige behålla en ägandepost på 9,5% i ES.

ES omsätter ca SEK 3 miljarder och har omkring 1,500 anställda utstationerade på 60 platser i Sverige och Norge.

– Infrastrukturen som ligger till grund för produktion och distribution av energi och elektricitet är av yttersta vikt för vårt samhälle idag och i framtiden. Det finns ett uppdämt behov av kvalificerade tjänster för till exempel uppgradering av gamla anläggningar och utbyggnad av framtidens energisystem. ES har en historia av att vara en av de ledande tillhandahållarna av dessa tjänster i Sverige och har stor potential som ett fristående företag att vidare utveckla och expandera sitt tjänsteutbud till såväl existerande som nya kunder i Sverige och Norden. Vi ser fram emot möjligheten att vidare utveckla ES tillsammans med management, både genom organisk tillväxt, men även genom outsourcing och förvärv” säger Jaakko Kivinen, partner på Altor Equity Partners, rådgivare till Altor fonderna.

- Med Altor Fund III som ägare, så ges ES möjlighet att fortsätta implementeringen av sin strategi Position 2013. Denna strategi syftar till att öka kundfokus, produktifiera företagets kunderbjudande och förflyta ES verksamhetsfokus från resurs fokus till kompetens fokus och därmed bättre kunna möta de krav som det nya energisamhället efterfrågar, säger Bengt Ekenstierna

Nu närmast ska Konkurrensmyndigheten lämna klartecken innan affären slutförs och Altor  Fund III tar över ES. Under en övergångsperiod fram till att nytt varumärke lanseras, fortsätter ES att verka under företagsnamnet E.ON ES Sverige AB.

_____________________________________________________________________

Om Altor Fund III
Altor fonderna är private equity fonder som består av “Altor 2003 Fund” med tillgängligt kapital på EUR 650 millioner, “Altor Fund II” med tillgängligt kapital på EUR 1,150 millioner och “Altor Fund III” med tillgänglig kapital på EUR 2,000 millioner. Altor Equity Partners ger investeringsrådgivning till Altor fonderna. Altor fonderna investerar i företag i Norden med fokus på värdeskapande genom tillväxt, strategisk utveckling och operationella förbättringar. Sedan start i 2003 har Altor fonderna investerat i över 30 bolag och genomfört mer än 30 tilläggsförvärv.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Helsingborgs Stad har valt att tilldela ONE Nordic det prestigefulla drift och underhållsavtalet avseende kommunens trafiksignalanläggningar ännu en 4-årsperiod. Avtalet innebär att ONE Nordic står för drift, felavhjälpning och underhåll av kommunens dryga 80 trafiksignalanläggningar och ansvarar för reinvesteringsprojekt samt trafiksystemet för kollektivtrafiklinjen Helsingborgsexpressen. Väl fungerande trafiksignalanläggningar är essentiellt för trafikflödet och trafiksäkerheten i kommunen.

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Fler nyheter

Visa alla