ONE

Kunskap som ger energi

Bättre koll på elförbrukningen med ny webbtjänst

E.ON ES Nyhet

Nu inleds vidareutvecklingen av den webbaserade tjänsten Energidialog™. I november ska E.ON ES leverera en utbyggd plattform till E.ON. Plattformen gör det möjligt för elkunderna att följa sin förbrukning timme för timme. De kan också jämföra förbrukningen med statistik relaterad till bland annat utomhustemperatur, typ av boende, bostadsyta och geografiskt område.

Vidareutvecklingen ska resultera i en ny generation av konceptet 100 koll som erbjöds i höstas till 10 000 av E.ONs privata elkunder. En undersökning som genomförts under våren har visat att konceptet föll väl ut hos de som testat tjänsten.

- Därför känns det som ett naturligt steg att utveckla tjänsten ytterligare, säger Adam Dahlquist, projektledare för nyutvecklingen på E.ON Försäljning.

Han förklarar att kunderna ofta upplever energiförbrukningen som något abstrakt och att det är svårt att veta vad man betalar för.
- Med denna tjänsten vill vi öka förståelsen hos kunderna så att de får 100 koll på sin energiförbrukning.

Satsningen möjliggör att Energidialog™ når en större kundgrupp än i dagsläget då både privatkunder och småföretagare kommer att kunna erbjudas tjänsten.

Tydliggör förbrukningsmönster

Magnus Lindström, E.ON ES och Adam Dahlquist, E.ON FörsäljningDen nya tjänsten kommer att innehålla fler funktioner och vara mer användarvänlig.

- Det som blir nytt är bland annat att kunderna kommer att kunna se statistik för elförbrukningen relaterad till utomhustemperatur, typ av boende, bostadsyta, geografiskt område med mera, säger Magnus Lindström, projektledare, E.ON ES.

Genom att tydliggöra förbrukningsmönstret blir det också lättare för kunderna att se var det finns möjlighet att energieffektivisera.

- Anledningen till att vi gör detta nu är för att tekniken börjar bli mogen. Det är först nu infrastrukturen finns i och med de nya fjärravlästa mätarna, säger Adam.

Samarbetet bygger på förtroende

E.ON ES tog hem avtalet i konkurrens med flera andra leverantörer.
- Vi känner stort förtroende för E.ON ES som har stor erfarenhet inom energieffektivisering och är en seriös och kompetent partner, säger Adam Dahlquist.

I november ska E.ON ES leverera den färdigutvecklade webblösningen till E.ON. Under första kvartalet 2010 är förhoppningen att vara i mål med
etapp 1.

Två versioner att välja mellan

Den utvecklade webbtjänsten kommer att erbjudas till privatkunder och småföretagare i två versioner.

  • Dagligen uppdaterade dygnsvärden
  • Dagligen uppdaterade timvärden

Två etapper i genomförandet

  • Etapp 1: Tjänsten erbjuds till alla E.ONs elkunder där E.ON är nätägare (cirka 650 000 kunder)
  • Etapp 2: Tjänsten erbjuds till alla E.ONs elkunder i Sverige oavsett nätägare.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla