ONE

Kunskap som ger energi

C4 Elnät ger ONE Nordic förtroendet att underhålla elnätet i Kristianstad kommun

Från oktober 2022 kommer ONE Nordic AB leverera tjänster inom stationsunderhåll och eldistribution för C4 Energikoncernens elnätsbolag C4 Elnät AB. Det fyraåriga avtalet, med chans till förlängning på ytterligare fyra år, är värt 32 miljoner kronor.

C4 Energikoncernens elnätsbolag C4 Elnät AB äger elnätet i tätorterna Kristianstad och Åhus och har totalt ungefär 28 100 elnätskunder inom Kristianstads kommun. Förutom att bygga ut och förstärka elnätet i regionen, kommer också One Nordic att sköta service och underhåll av de fyra fördelningsstationer som ligger inom elnätsområdet i Kristianstad kommun.

-Efterfrågan på el ökar och för att framtidssäkra elleveransen är det viktigt att säkerställa en långsiktig samarbetspartner. Med det nya avtalet säkrar vi tillgång till resurser och kompetens i vårt kontinuerliga arbete med att bygga ett robust och driftsäkert elnät för framtiden” säger Mikael Ström, Avdelningschef för elnät på C4 Energi  

- Vi är mycket stolta och glada över förtroendet från C4 Elnät. Avtalet visar att vi har ett starkt och attraktivt erbjudande inom stationsunderhåll och eldistribution. Avtalet innebär att ONE Nordic stärker sin position i  Norra Skåne med ett nytt stort och prestigefullt uppdrag. Avtalet innebär också att vi kommer vi behöver rekrytera fler stations/lokalnätsmontörer, projektledare och beredningstekniker till regionen, säger Jonas Fröberg, regionchef Syd på ONE Nordic.

För mer information
Jonas Fröberg
Regionchef Syd, One Nordic AB
jonas.froberg@one-nordic.se

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic sköter den offentliga belysningen i Kalmar län

Trafikverket har anlitat ONE Nordic AB för att sköta drift och underhåll av den offentliga belysningen i Kalmar län. Den offentliga belysningen omfattar cirka 10 000 ljuspunkter som lyser upp gator, vägar, gångvägar, cykelvägar, tunnlar, anläggningar och parker. Avtalet är värt cirka 20 miljoner kronor och gäller under perioden 2022-2023, med en möjlig förlängning på 4 år. Avtalet med Trafikverket innebär att ONE Nordic stärker sin position i regionen och kommer rekrytera flertalet belysningsmontörer och projektledare i Kalmar län.

ONE Nordic sköter den offentliga belysningen i Kalmar län

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

ONE Nordic firar idag en viktig milstolpe i Ellevios elmätarbytesprojekt; ONE Nordic har nu installerat 500.000 smarta elmätare och är nu drygt halvvägs i projektet. Totalt ska ONE Nordic byta ut runt en miljon elmätare som finns installerade hos Ellevios kunder - i hushåll, företag och i offentliga anläggningar. Hittills har ONE Nordic installerat nya smarta elmätare* i större delen av Storstockholm, Västkusten, Värmland och Hälsingland/Dalarna. De områden som återstår kan man se på Ellevios hemsida: https://mittelmatarbyte.ellevio.se. Samtliga elmätare ska vara utbytta till årsskiftet 2023/2024. Projektet har de 2 senaste åren flutit på enligt plan, detta trots utmaningar med covid-restriktioner och global komponentbrist.

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

Fler nyheter

Visa alla