ONE

Kunskap som ger energi

E.ON ES första generatorer på plats

E.ON ES Nyhet

Innan årsskiftet driftsattes generatorerna på Skåpanäs och Gulsele vattenkraftverk. Ett komplett åtagande för E.ON ES som har ansvarat för hela linjen med egen personal, från beräkning och konstruktion till montage och driftsättning. De båda entreprenaderna är beställda av E.ON Vattenkraft och ordersumman ligger totalt på cirka 25 miljoner kronor.

- Entreprenaden har skötts väldigt bra. Samarbetet med personalen har fungerat utmärkt från konstruktion till färdig generator, säger Lennart Borgström, anläggningsansvarig för Gulsele vattenkraftverk.
Han berättar att E.ON ES fick uppdraget på grund av sin kompetens kombinerat med ett bra pris. 

Den här typen av totallösning har blivit möjlig sedan början av 2007 då en enhet för generatorteknik etablerades inom E.ON ES i Västerås.
- Det var först då vi fick den kompletta kompetensen för hela linjen, berättar Bill Sammens, affärschef på E.ON ES.
Som en följd av den nya etableringen kom också de första beställningarna in på renovering och uppgradering av generatorer under våren 2007 för vattenkraftverken Gulsele och Skåpanäs.

Driftsättning enligt plan

Konstruktionsarbetet pågick under 2007. Björn Nyberg, som varit inköpsansvarig berättar att huvudkomponenterna tillverkats i Sverige, England och Polen efter E.ON ES ritningar.

Under sommaren 2008 demonterades de 50 år gamla generatorerna och försågs med ny statorplåt och ny statorlindning. De monterades ihop under hösten och togs i drift enligt tidplan före årsskiftet.
- Vi har gjort allt med egen personal och det har flutit på utan förseningar, säger Bill.
För kraftverken innebär upprustningen inte bara säkrad drift i många år framåt utan även en effekthöjning.

E.ON ES 08001 och 08002

På de nya generatorerna sitter nu varsin skylt med serienumret 08001 respektive 08002. Likadana skyltar hänger på väggen på kontoret i Västerås där E.ON ES enhet för generatorteknik sitter.
- Tanken är att vi ska täcka hela väggen med likadana skyltar så småningom, säger Bill Sammens. 

Fakta om vattenkraftverken

Gulsele ligger i Ångermanälven, Sveriges tredje största älv. Kraftverket är byggt år 1955 och har en effekt idag på 68 MW.
Skåpanäs ligger i den Halländska ån Ätran. Verket byggdes år 1957 och har en effekt idag på drygt 9 MW.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic sköter den offentliga belysningen i Kalmar län

Trafikverket har anlitat ONE Nordic AB för att sköta drift och underhåll av den offentliga belysningen i Kalmar län. Den offentliga belysningen omfattar cirka 10 000 ljuspunkter som lyser upp gator, vägar, gångvägar, cykelvägar, tunnlar, anläggningar och parker. Avtalet är värt cirka 20 miljoner kronor och gäller under perioden 2022-2023, med en möjlig förlängning på 4 år. Avtalet med Trafikverket innebär att ONE Nordic stärker sin position i regionen och kommer rekrytera flertalet belysningsmontörer och projektledare i Kalmar län.

ONE Nordic sköter den offentliga belysningen i Kalmar län

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

ONE Nordic firar idag en viktig milstolpe i Ellevios elmätarbytesprojekt; ONE Nordic har nu installerat 500.000 smarta elmätare och är nu drygt halvvägs i projektet. Totalt ska ONE Nordic byta ut runt en miljon elmätare som finns installerade hos Ellevios kunder - i hushåll, företag och i offentliga anläggningar. Hittills har ONE Nordic installerat nya smarta elmätare* i större delen av Storstockholm, Västkusten, Värmland och Hälsingland/Dalarna. De områden som återstår kan man se på Ellevios hemsida: https://mittelmatarbyte.ellevio.se. Samtliga elmätare ska vara utbytta till årsskiftet 2023/2024. Projektet har de 2 senaste åren flutit på enligt plan, detta trots utmaningar med covid-restriktioner och global komponentbrist.

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

Fler nyheter

Visa alla