ONE

Kunskap som ger energi

E.ON ES första generatorer på plats

E.ON ES Nyhet

Innan årsskiftet driftsattes generatorerna på Skåpanäs och Gulsele vattenkraftverk. Ett komplett åtagande för E.ON ES som har ansvarat för hela linjen med egen personal, från beräkning och konstruktion till montage och driftsättning. De båda entreprenaderna är beställda av E.ON Vattenkraft och ordersumman ligger totalt på cirka 25 miljoner kronor.

- Entreprenaden har skötts väldigt bra. Samarbetet med personalen har fungerat utmärkt från konstruktion till färdig generator, säger Lennart Borgström, anläggningsansvarig för Gulsele vattenkraftverk.
Han berättar att E.ON ES fick uppdraget på grund av sin kompetens kombinerat med ett bra pris. 

Den här typen av totallösning har blivit möjlig sedan början av 2007 då en enhet för generatorteknik etablerades inom E.ON ES i Västerås.
- Det var först då vi fick den kompletta kompetensen för hela linjen, berättar Bill Sammens, affärschef på E.ON ES.
Som en följd av den nya etableringen kom också de första beställningarna in på renovering och uppgradering av generatorer under våren 2007 för vattenkraftverken Gulsele och Skåpanäs.

Driftsättning enligt plan

Konstruktionsarbetet pågick under 2007. Björn Nyberg, som varit inköpsansvarig berättar att huvudkomponenterna tillverkats i Sverige, England och Polen efter E.ON ES ritningar.

Under sommaren 2008 demonterades de 50 år gamla generatorerna och försågs med ny statorplåt och ny statorlindning. De monterades ihop under hösten och togs i drift enligt tidplan före årsskiftet.
- Vi har gjort allt med egen personal och det har flutit på utan förseningar, säger Bill.
För kraftverken innebär upprustningen inte bara säkrad drift i många år framåt utan även en effekthöjning.

E.ON ES 08001 och 08002

På de nya generatorerna sitter nu varsin skylt med serienumret 08001 respektive 08002. Likadana skyltar hänger på väggen på kontoret i Västerås där E.ON ES enhet för generatorteknik sitter.
- Tanken är att vi ska täcka hela väggen med likadana skyltar så småningom, säger Bill Sammens. 

Fakta om vattenkraftverken

Gulsele ligger i Ångermanälven, Sveriges tredje största älv. Kraftverket är byggt år 1955 och har en effekt idag på 68 MW.
Skåpanäs ligger i den Halländska ån Ätran. Verket byggdes år 1957 och har en effekt idag på drygt 9 MW.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

Nu har ONE Nordic äntligen påbörjat arbetet med att utveckla Sverige mot en smartare, mer hållbar framtid!

Idag installerade ONE Nordic den första smarta elmätaren för Ellevio. Nu återstår det närmare en miljon smarta elmätare att installera fram till 2023. Projektet startar med ett pilotprojekt som omfattar 4 000 hushåll och företag i Älvsjö i Stockholm. Pilotprojektet pågår under juni och ger Ellevio och ONE Nordic möjlighet att finslipa detaljerna inför det storskaliga elmätarbytet som startar till hösten i nya områden i Stockholm och därefter i Ellevios övriga nätområden runt om i landet.

Läs mer om elmätarbytesprojektet för Ellevio

Fler nyheter

Visa alla