ONE

Kunskap som ger energi

E.ON säljer ES till Altor Fund III

E.ON ES Nyhet

E.ON Sverige och Altor Fund III har träffat en överenskommelse om att Altor Fund III förvärvar 90,5% av E.ON’s dotterbolag ES och därmed blir ny huvudägare.

ES är ett teknik- och entreprenadföretag inom energiproduktion, energidistribution, och inom industri och offentlig sektor. ES omsätter nästan 3 miljarder kronor, har 1 500 anställda på 60-talet etableringar i Sverige och Norge.

- Med Altor Fund III som huvudägare kommer ES att kunna utveckla sin affärs- och projektverksamhet på ett mer offensivt och dynamiskt sätt. ES får sin egen identitet och kan agera mer kraftfullt på en marknad där kompetens och förtroende står i fokus. Något som gynnar både de anställda och ES kunder, säger Per-Ove Jönsson, styrelseordförande i ES och chef för affärsområde Service i E.ON Sverige.

Parterna är överens om att E.ON stannar kvar som minoritetsägare, vilket skapar kontinuitet och ett fördjupat samarbete.   

Altor Fund III har ingen liknande verksamhet inom energisegmentet, men ser branschen som sådan som mycket intressant att investera i. Förvärvet av ES ska i detta sammanhang ses som första steget i en större satsning.

- Det finns ett uppdämt behov av kvalificerade tjänster för till exempel uppgradering av gamla anläggningar och utbyggnad av framtidens energisystem. ES är ett välrenommerat företag som har en potential för att möta marknadens efterfrågan på kvalificerade och kostnadseffektiva tjänster, säger Jaakko Kivinen, Altor Equity Partners, och rådgivare till Altor Fund III. 

- ES har en tydlig idé om vad som ska göras för att möta kundernas behov och en plan för hur idén ska förverkligas. Vi ser ES som en framträdande och ledande aktör i det nya energisamhället, säger Jaakko Kivinen.

ES har en vision om att bli det ledande teknik- och energiföretaget inom energisektorn i Norden.

- Med en ägare som har fokus på den affärsverksamhet som ES bedriver, skapas helt nya förutsättningar för att förverkliga ES vision och affärside, säger Bengt Ekenstierna, VD för ES.

Transaktionen förväntas bli avslutad under april och kommer att omfattas av sedvanliga villkor.

E.ON har konsulterat Handelsbanken Corporate Finance och Mannheimer Swartling.

Ytterligare information lämnas av Per-Ove Jönsson, styrelseordförande i ES och chef affärsområde Service, E.ON Sverige, telefon 070-515 14 12.

_____________________________________________________________________

Om Altor Fund III
Altor fonderna är private equity fonder som består av “Altor 2003 Fund” med tillgängligt kapital på EUR 650 millioner, “Altor Fund II” med tillgängligt kapital på EUR 1,150 millioner och “Altor Fund III” med tillgänglig kapital på EUR 2,000 millioner. Altor Equity Partners ger investeringsrådgivning till Altor fonderna. Altor fonderna investerar i företag i Norden med fokus på värdeskapande genom tillväxt, strategisk utveckling och operationella förbättringar. Sedan start i 2003 har Altor fonderna investerat i över 30 bolag och genomfört mer än 30 tilläggsförvärv.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Helsingborgs Stad har valt att tilldela ONE Nordic det prestigefulla drift och underhållsavtalet avseende kommunens trafiksignalanläggningar ännu en 4-årsperiod. Avtalet innebär att ONE Nordic står för drift, felavhjälpning och underhåll av kommunens dryga 80 trafiksignalanläggningar och ansvarar för reinvesteringsprojekt samt trafiksystemet för kollektivtrafiklinjen Helsingborgsexpressen. Väl fungerande trafiksignalanläggningar är essentiellt för trafikflödet och trafiksäkerheten i kommunen.

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Fler nyheter

Visa alla