ONE

Kunskap som ger energi

E.ON tilldelar ONE Nordic prestigefullt ramavtal för tekniska konsulttjänster

I tuff konkurrens tilldelades ONE Nordic ett treårigt ramavtal gällande leverans av tekniska konsulttjänster till E.ON. Det på marknaden prestigefulla avtalet innebär att ONE Nordic kommer behöva utöka sin egen konsultorganisation med fler hungriga och professionella nyckelpersoner och även fördjupa samarbetet med befintliga och nya samarbetspartners.

BILD: Stefan Sandström, Avdelningschef för ONE Nordics konsultorganisation.

E.ONs mål med upphandlingen av tekniska konsulttjänster var att bredda antalet ramavtalsleverantörer inom ”tekniska konsulttjänster” för att säkerställa att kapacitet och kvalitet uppnås i bolagets kärnaffärer inom segmenten Energilösningar (elhandel, energilösningar, fjärrvärme, biogas, solceller, e-mobility) samt Energidistribution, där E.ON ansvarar för distribution av el till drygt en miljon elnätskunder. E.ON valde att tilldela ONE Nordic ett ramavtal då ONE Nordics konsulttjänster matchar E.ONs krav och önskemål väldigt väl inom de för ONE Nordic relevanta konsulttjänstekategorierna; Dokumentation, Elkraftsteknik, Mätning, Projektstyrning, HSE (Health, Safety and Environment), Konsulttjänster Administrativa och Tekniska Konsulter.

 - Vi är både glada och stolta över att vi har fått det här förtroendet av E.ON. Att vi nu vinner detta strategiskt viktiga och prestigefulla ramavtal med E.ON visar på att vår mångåriga erfarenhet inom tekniska konsulttjänster är efterfrågad på marknaden. Nu ser vi fram emot ett spännande och långsiktigt samarbete där vi kan bidra med vår kompetens. Vi kommer få ta del av E.ONs behov via löpande förfrågningar där det är viktigt för oss att kunna möta upp med lämpliga kandidater. Det innebär att vi kommer behöva utöka vår egen redan expansiva konsultorganisation med fler medarbetare samt fördjupa och bredda samarbetet med fler konsulter och konsultföretag som är sugna på utvecklande och intressanta uppdrag. ONE Nordic har under flera år byggt upp ett attraktivt underkonsultnätverk ONEin med kvalificerade konsulter som vi samarbetar med, men det finns alltid plats för fler professionella spelare, säger Stefan Sandström, Avdelningschef för ONE Nordics konsultorganisation.

För mer information kontakta:

Stefan Sandström
Avdelningschef, ONE Nordics konsultorganisation
Tel: +46701981171
Email: Stefan.Sandstrom@one-nordic.se

Stellan Lundberg
Säljansvarig, ONE Nordics konsultorganisation
Tel: +46 701 85 22 17
Email: Stellan.Lundberg@one-nordic.se

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic och Ellevio har nått en viktig milstolpe

ONE Nordic har nu enligt plan installerat och driftsatt 100 000 av Ellevios totalt 960 000 nya smartare elmätare. Med nu 100 000 smarta elmätare på plats kan Ellevio och ONE Nordic med tillförlitlighet se att prestandan i den nya infrastrukturen för mätdatainsamling är oerhört pålitlig och framgångsrik. Det är en viktig milstolpe för framtiden. En pålitlig infrastruktur för mätdatainsamling är en avgörande komponent för Ellevio nu påbörjade utveckling av det smarta elnätet som ska se till att kunderna alltid får el på ett kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart sätt.

ONE Nordic och Ellevio har nått en viktig milstolpe

E.ON tilldelar ONE Nordic prestigefullt ramavtal för tekniska konsulttjänster

I tuff konkurrens tilldelades ONE Nordic ett treårigt ramavtal gällande leverans av tekniska konsulttjänster till E.ON. Det på marknaden prestigefulla avtalet innebär att ONE Nordic kommer behöva utöka sin egen konsultorganisation med fler hungriga och professionella nyckelpersoner och även fördjupa samarbetet med befintliga och nya samarbetspartners.

E.ON tilldelar ONE Nordic prestigefullt ramavtal för tekniska konsulttjänster

Fler nyheter

Visa alla