ONE

Kunskap som ger energi

E.ON tilldelar ONE Nordic prestigefullt ramavtal för tekniska konsulttjänster

I tuff konkurrens tilldelades ONE Nordic ett treårigt ramavtal gällande leverans av tekniska konsulttjänster till E.ON. Det på marknaden prestigefulla avtalet innebär att ONE Nordic kommer behöva utöka sin egen konsultorganisation med fler hungriga och professionella nyckelpersoner och även fördjupa samarbetet med befintliga och nya samarbetspartners.

BILD: Stefan Sandström, Avdelningschef för ONE Nordics konsultorganisation.

E.ONs mål med upphandlingen av tekniska konsulttjänster var att bredda antalet ramavtalsleverantörer inom ”tekniska konsulttjänster” för att säkerställa att kapacitet och kvalitet uppnås i bolagets kärnaffärer inom segmenten Energilösningar (elhandel, energilösningar, fjärrvärme, biogas, solceller, e-mobility) samt Energidistribution, där E.ON ansvarar för distribution av el till drygt en miljon elnätskunder. E.ON valde att tilldela ONE Nordic ett ramavtal då ONE Nordics konsulttjänster matchar E.ONs krav och önskemål väldigt väl inom de för ONE Nordic relevanta konsulttjänstekategorierna; Dokumentation, Elkraftsteknik, Mätning, Projektstyrning, HSE (Health, Safety and Environment), Konsulttjänster Administrativa och Tekniska Konsulter.

 - Vi är både glada och stolta över att vi har fått det här förtroendet av E.ON. Att vi nu vinner detta strategiskt viktiga och prestigefulla ramavtal med E.ON visar på att vår mångåriga erfarenhet inom tekniska konsulttjänster är efterfrågad på marknaden. Nu ser vi fram emot ett spännande och långsiktigt samarbete där vi kan bidra med vår kompetens. Vi kommer få ta del av E.ONs behov via löpande förfrågningar där det är viktigt för oss att kunna möta upp med lämpliga kandidater. Det innebär att vi kommer behöva utöka vår egen redan expansiva konsultorganisation med fler medarbetare samt fördjupa och bredda samarbetet med fler konsulter och konsultföretag som är sugna på utvecklande och intressanta uppdrag. ONE Nordic har under flera år byggt upp ett attraktivt underkonsultnätverk ONEin med kvalificerade konsulter som vi samarbetar med, men det finns alltid plats för fler professionella spelare, säger Stefan Sandström, Avdelningschef för ONE Nordics konsultorganisation.

För mer information kontakta:

Stefan Sandström
Avdelningschef, ONE Nordics konsultorganisation
Tel: +46701981171
Email: Stefan.Sandstrom@one-nordic.se

Stellan Lundberg
Säljansvarig, ONE Nordics konsultorganisation
Tel: +46 701 85 22 17
Email: Stellan.Lundberg@one-nordic.se

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Helsingborgs Stad har valt att tilldela ONE Nordic det prestigefulla drift och underhållsavtalet avseende kommunens trafiksignalanläggningar ännu en 4-årsperiod. Avtalet innebär att ONE Nordic står för drift, felavhjälpning och underhåll av kommunens dryga 80 trafiksignalanläggningar och ansvarar för reinvesteringsprojekt samt trafiksystemet för kollektivtrafiklinjen Helsingborgsexpressen. Väl fungerande trafiksignalanläggningar är essentiellt för trafikflödet och trafiksäkerheten i kommunen.

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Fler nyheter

Visa alla