ONE

Kunskap som ger energi

Ellevio ger ONE Nordic ett större prestigeuppdrag

I hård konkurrens vann ONE Nordic AB det prestigefulla femårsavtalet avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Ellevio AB:s elnät och nätstationer i Värmland, Skaraborg och Bergslagen − värt över en halv miljard kronor. Avtalet innebär att ONE Nordic stärker sin position och närvaro i regionen med nya lokalkontor och medarbetare.

Under året som gått har ONE Nordic stärkt sin position i västra Mittsverige med nya avtal och affärer. Detta omfattande avtal med Ellevio innebär att företaget stärker sin närvaro ytterligare i Värmlands-, delar av Örebro- och Skaraborgs län. Nya lokalkontor upprättas i Värmland och fler medarbetare ska rekryteras i hela avtalsregionen – allt från montörer, tekniker och projektledare till en lokal avdelningschef. Totalt cirka 50 medarbetare kommer arbeta på hel- eller deltid i avtalet. I tillägg kommer ONE Nordic även sysselsätta ett flertal personer hos lokala underentreprenörer.

”Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet från Ellevio (före detta Fortum Distribution), som är en viktig kund för oss. Avtalet har ett värde på över en halv miljard kronor och löper över 5 år. Det ger oss en solid grund i regionen som vi kommer att bygga vidare på”, säger Carl Norelid, Regionchef på ONE Nordic.

”ONE Nordic är sedan många år tillbaka en betydande leverantör till oss. De är en engagerad leverantör med stor teknisk kompetens, erfarenhet och god leveransförmåga samtidigt som de arbetar strukturerat med säkerhet vilket är mycket viktigt för oss. I avtalet ingår även felavhjälpning med beredskap 24/7. Vårt mål är att våra kunder i regionen ska känna sig trygga med att oplanerade strömavbrott samt driftstörande fel och brister snabbt åtgärdas. Med ONE Nordic som leverantör litar vi på att vi kan uppnå det målet”, säger Jan-Olov Olsson, kontraktsansvarig på Ellevio.
______________________________________________________________________________

För mer information kontakta
Carl Norelid, Regionchef ONE Nordic AB.
Tel: 0702 47 29 90, E-post: carl.norelid@one-nordic.se

Jan-Olov Olsson, kontraktsansvarig, Ellevio AB
Tel: 0722 43 95 49, E-post: jan-olov.olsson@ellevio.se
______________________________________________________________________________

Om ONE Nordic
ONE Nordic är en av Nordens ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och service inom industri- och energisektorn. Bolaget ägs av Altor Fund III. ONE Nordic har cirka 1100 medarbetare och omsätter runt 2 miljarder SEK. ONE Nordic är även verksamt i Norge under namnet ONE Nordic Kraftmontasje. Huvudkontoret ligger i Malmö. www.one-nordic.se

Om Ellevio
Ellevio äger, driver och utvecklar regionala och lokala elnät och distribuerar el med 99,98 procents pålitlighet till nära 934 000 kunder i Sverige. Ellevios elnät är totalt 7 200 mil långt vilket motsvarar nästan två varv runt jorden. Bolagets kunder är spridda över Dalarna, Hälsingland, Gästrikland, Värmland, Närke, Bohuslän, Halland och Stockholmsområdet. Den största delen av elnätet finns på landsbygden medan majoriteten av kunderna finns i Stockholm. www.ellevio.se

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla