ONE

Kunskap som ger energi

EnergiDirigent kapade sågverkets kostnader

E.ON ES Nyhet

- Vi har sänkt elkostnaden med cirka 100 000 kronor per år, säger Robert Boström, el-chef på Martinsons, när han beskriver den ekonomiska framgången efter att sågen installerat styrsystemet EnergiDirigent.

Martinsons är ett sågverk specialiserat på att utveckla komplexa byggelement, bland annat limträkonstruktioner. De har totalt 430 anställda på sina tre anläggningar. Ett aktuellt byggprojekt där Martinsons limträ utgör den bärande delen är Sveriges största innebandyhall i Varberg.

När Martinsons i Bygdsiljum installerade E.ON ES produkt EnergiDirigent år 2005 hoppades Robert Boström kunna sänka effektuttaget från 4,6 till 4,3 megawatt.
- I och med att vi kontinuerligt bygger om och bygger till i produktionen så har vi idag ett effektuttag på 4,85 megawatt. Under samma tid har vi också ökat produktionen.

Ny såglinje och ett nytt justerverk är ett par av nyheterna. Det har ökat sågens effektivitet liksom energibehovet – från 20 000 megawattimmar 2005 till dagens 21 000.

Sågverksindustrin särskilt lämpad

EnergiDirigent är ett mät, styr- och övervakningssystem som mäter totalförbrukningen och styr via det lokala nätverket. Christer Åkerblom, ansvarig för E.ON ES produkter inom energieffektivisering, berättar att sågverksindustrin är särskilt lämpad för att använda EnergiDirigent.
- Processen för att torka virket är väldigt energikrävande för sågverken. Genom EnergiDirigent håller du nere toppförbrukningen och får ett jämnare uttag.

Systemet minskar i första hand varvtalet på torkfläktarna när såglinjerna startar och effektbehovet är som störst. På så sätt kan effektabonnemanget liksom elkostnaden hållas nere.

- Ursprungligen hade vi 29 styrpunkter. Sen dess har vi ändrat och effektiviserat utrustningen för befuktning. Nu klarar vi oss med arton styrpunkter, säger Robert Boström.

Installationen betalade sig på två år

Sedan installationen har systemet fungerat stabilt‚ såväl hårdvara som programvara. Vid installationen 2005 visade kalkylen att investeringen skulle vara betald på två år. Det tredje året skulle förtjänsten komma, cirka 100 000 kronor per år.
- Så blev det också, även om vi inte helt klarade målet med att sänka effektförbrukningen. Men det beror på att vi ändrat utrustning och ökat produktionen, poängterar Robert Boström.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla