ONE

Kunskap som ger energi

Ett nytt miljardbolag föds i Sverige och vi behöver hundratals nya medarbetare

Malmö, Sverige 2011 – Den 1 september byter E.ON ES namn till ONE Nordic som lyder under varumärket ONE. ONE Nordic koncernen är en nordiskt koncern som tidigare också har arbetat under namnen Sydkraft Service och ElektroSandberg. Det tillhör nu företagets historia, efter ägarbytet och separationen från E.ON är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5 % av Altor Fund III och till 9,5 % av E.ON Sverige. ONE Nordic koncernen är en ledande totalleverantör i Norden inom energiteknik och entreprenad. Koncernen är nu inne i en stark tillväxtfas och förstärker organisationen med hundratals av Sveriges bästa energitekniker,  specialister och projektledare

ONE är ett varumärke som förpliktigar och som stämmer bra med de strategier och ambitioner vi har slagit fast. ONE markerar att vi nu är ett självständigt företag som står på egna ben. ONE markerar också vår strävan mot att leverera totallösningar, allt i ett. ONE stämmer också bra med vår ambition att vara Nordens ledande totalleverantör inom energiteknik och entreprenad”, säger Bengt Ekenstierna, VD för ONE.

Ekonomi och ägare

Koncernen omsatte 2010 2,7 miljarder kronor och genererade en resultat (EBITDA) på 141 miljoner kronor med ca 1.400 anställda. Målet är att växa och expandera både i sin nuvarande affär såväl som geografiskt.  Altor Fund III förvärvade den 10 mars 2011 90,5% av aktierna i E.ON ES från E.ON Sverige AB. E.ON har uttalat sin ambition att i syfte att stödja företagets utveckling stanna kvar som minoritetsägare under en övergångsperiod.  ONE Nordic är en självständig koncern med en styrelse bestående av representanter från ägarna såväl som från näringslivet.

Det nya Energisamället ska byggas

Nuvarande infrastrukturer i samhället är i behov av modernisering när det gäller driftsäkerhet, miljö och kostnadseffektivitet. Förnyelsebehovet är stort och kommer att kräva omfattande insatser för att säkerställa en fortsatt hög driftssäkerhet. Samtidigt ökar engagemanget för en hållbar utveckling med krav på minskad energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp. Tillsammans med våra kunder och leverantörer har vi antagit utmaningen att med nya idéer och metoder möta dessa krav med fokus på driftssäkerhet och problemfrihet - kunskap som ger energi.

Öresundsrallyt - elbilsrally

”Som ett led i vår satsning på Det Nya Energisamhället medverkar ONE Nordic AB i Öresund Electric Car Rally – ett av Europas första elbilsrallyn – som körs runt Öresund den 10 -11 september 2011, som en av fyra deltävlingar i Öresund Rally. ONE Nordic AB bygger upp och underhåller de eltankstationer som elbilarna ska tankas vid. Elen i tankstationerna är naturligtvis grön. Det hela kommer kunna beskådas den 11 september på Stortorget i Malmö city”, säger Bengt och fortsätter:”Elbilsrallyt är ett led i Malmö stads projekt ”E-mission”, ett EU-finansierat projekt för att främja elbilsutvecklingen kring Öresund. I E-mission ingår även Köpenhamns kommun, Region Skåne, Helsingsborgs stad och Öresundskraft AB”.

ONE Nordic koncernen behöver hundratals nya medarbetare

”Koncernen är nu inne i en stark tillväxtfas och behöver nyanställa hundratals nya medarbetare i Norden - allt från ingenjörer till projektledare och montörer. Målet är att ONE Nordic koncernen ska bli marknadsledande inom energibranschen. Målet är också att koncernen ska bli branschens attraktivaste arbetsgivare”, avslutar Bengt som uttrycker en stark framtidstro. 

För mer information kontakta

Bengt Ekenstierna, VD på ONE Nordic koncernen
Tel:0705-356150
E-mail: bengt.ekenstierna@one-nordic.se

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla