ONE

Kunskap som ger energi

First fire på Händelöverket

E.ON ES Nyhet

I oktober firades driftssättningen av panna 15 på Händelöverket i Norrköping - ett projekt där allt gått över förväntan och alla ramar för budget, tid och arbetsmiljö kunnat hållas med råge. Delarna till den nu kompletta avfallsförbränningspannan har levererats av olika entreprenörer. E.ON ES uppdrag har varit att samordna delentreprenaderna och knyta samman samtliga leveranser till en fungerande anläggning.

I Norrköping har behovet av leveranser av fjärrvärme och ånga ökat. Det innebär att E.ON Värme måste se till att de även i framtiden kan garantera en miljövänlig, ekonomiskt optimerad och säker energiproduktion vid Händelöverket. Investeringen i panna 15 uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor. Pannan kommer att ha en effekt på 85 MW och producera cirka 650 GWh energi per år. Det motsvarar energiårsbehovet för cirka 25 000 normalstora villor. Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser kommer att minska jämfört med befintlig verksamhet, även när de lokala transporterna inkluderas. Minskningen beräknas till cirka 30 procent, vilket motsvarar 121 000 ton koldioxid eller de årliga utsläppen från 40 000 personbilar. Den kommersiella drifttagningen planeras till början av 2011.

E.ON Värme valde att handla upp den nya anläggningen i delentreprenader där panna, rökgasrening, turbin/generator och mark/bygg har levererats av olika leverantörer. E.ON ES har samordnat rör- , el-, instrument-/styrinstallationer och programmering kring pannan med tillhörande rökgasrening och ångturbin.

- Tack vare ett stort engagemang från projektets medarbetare lyckades vi bli klara så att turbinen kunde få ånga en vecka före tidplan, säger Mats Pettersson, leveransansvarig på E.ON ES.
Det första spadtaget togs i september 2008, och den 11 oktober 2010 firade E.ON Värme driftsättningen av panna 15 med en First fire-ceremoni tillsammans med alla entreprenörer som arbetat i projektet.

Facklor symboliserade den första eldningen

Medarbetarna välkomnades till Händelö av marschaller och brinnande eldar som visade vägen in på området. När kvällen blev mörkare var det dags för själva First fire-ceremonin. Alla deltagare fick varsin fackla som de sedan gick med till en pagod, Pagod 15, som skulle symbolisera den första eldningen i pannan.
- Som mest har vi haft 400 medarbetare i projektet och 20 olika nationaliteter. Nu kommer vi att fortsätta genomföra en serie tester för att se att alla delar i anläggningen fungerar optimalt, det kräver inte lika många medarbetare som under själva byggfasen, säger projektledare Erik Skog.

Karin Jarl-Månsson, VD på E.ON Värme och Henrik Johansson Casimiro, regionchef på E.ON Värme, kastade sina facklor på elden. En stubintråd började brinna och satte snart eld på fyrverkerier vid anläggningen.

En ljusshow projicerades mot väggen och triumfatorisk musik spelades upp. Höga fyrverkerier smälldes av och plötsligt såg det ut som att det brann ur skorstenen när pyrotekniska eldslågor brändes av. På väggen fick ljusshowen formen av en snurrande turbin och jublet var stort – nu var panna 15 igång på riktigt!

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla