ONE

Kunskap som ger energi

Fortum förlänger avtal med ONE Nordic som bedöms vara värt 350 Msek

År 2019 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2020-2022 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Fortums 119 vattenkraftkraftstationer, 232 dammar samt 209 aggregat i Gullspångsälven, Klarälven, Ljusnan, Ljungan, Dalälven, Indalsälven och Ångermanälven. Nu har Fortum valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till januari 2024 med en innestående option på ytterligare 1 år. Det förlängda avtalet är värt runt 350 miljoner kronor.

− Det förlängda avtalet är en fjäder i hatten för ONE Nordic vattenkraftverksamhet. Med över 230 medarbetare enbart dedikerade till vattenkraften är ONE Nordics affärsområde Hydro ett av Sveriges största och ledande ingenjörs- och serviceverksamheter inom vattenkraftsektorn. ONE Nordic tillhandahåller tekniska tjänster och entreprenader från tidiga skeden, såsom koncept och förstudier, till genomförande och implementering samt uppdrag inom drift och underhåll. Detta inkluderar expertis från alla tekniska områden som t.ex. dammsäkerhet och -teknik, mekanik, automation, luckturbin- och generatorteknik samt el- och kontroll, säger Jörgen Vidström, VD One Nordic Hydro.

- Vi valde att förlänga avtalet ytterligare en period då vi är väldigt nöjda med ONE Nordics arbete. ONE Nordic har visat att de har förståelse för Fortums mål och utmaningar i framtiden. Även ONE Nordics strategiska fokus på och hårda arbete med säkerhet, operativ effektivitet och KPI:er motsvarar våra förväntningar. Vidare är ONE Nordic Hydro en stark partner i att fortsätta utveckla vårt underhåll samt vår gemensamma arbetsmiljöresa Beyond Zero, säger Katarina Atteryd Eckerwall, chef för Fortums vattenkraftsanläggningar.

För mer information kontakta:
Jörgen Vidström, affärsområdeschef Hydro på ONE Nordic
Tel: 0702-21 70 08
Epost: jorgen.vidstrom@one-nordic.se

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic sköter den offentliga belysningen i Kalmar län

Trafikverket har anlitat ONE Nordic AB för att sköta drift och underhåll av den offentliga belysningen i Kalmar län. Den offentliga belysningen omfattar cirka 10 000 ljuspunkter som lyser upp gator, vägar, gångvägar, cykelvägar, tunnlar, anläggningar och parker. Avtalet är värt cirka 20 miljoner kronor och gäller under perioden 2022-2023, med en möjlig förlängning på 4 år. Avtalet med Trafikverket innebär att ONE Nordic stärker sin position i regionen och kommer rekrytera flertalet belysningsmontörer och projektledare i Kalmar län.

ONE Nordic sköter den offentliga belysningen i Kalmar län

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

ONE Nordic firar idag en viktig milstolpe i Ellevios elmätarbytesprojekt; ONE Nordic har nu installerat 500.000 smarta elmätare och är nu drygt halvvägs i projektet. Totalt ska ONE Nordic byta ut runt en miljon elmätare som finns installerade hos Ellevios kunder - i hushåll, företag och i offentliga anläggningar. Hittills har ONE Nordic installerat nya smarta elmätare* i större delen av Storstockholm, Västkusten, Värmland och Hälsingland/Dalarna. De områden som återstår kan man se på Ellevios hemsida: https://mittelmatarbyte.ellevio.se. Samtliga elmätare ska vara utbytta till årsskiftet 2023/2024. Projektet har de 2 senaste åren flutit på enligt plan, detta trots utmaningar med covid-restriktioner och global komponentbrist.

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

Fler nyheter

Visa alla