ONE

Kunskap som ger energi

Framtidstro på E-Prize dagen

E.ON ES Nyhet

Den 2 juni var det seminarium och prisutdelning i E-prize på Moderna Museet i Stockholm. Tävlingen är ett samarbete mellan E.ON och Veckans Affärer där företag runt om i Sverige kunnat nomineras och premieras för sitt miljöarbete.

Runt 250 personer hade anmält sig till seminariet och prisutdelningen. Förutom de nio nominerade företagen, presenterades och diskuterades ämnen som:

  • Vad kan politiken göra för att vi ska använda energi effektivare 
  • I framtiden är alla energiproducenter. En 20 år gammal vision är på väg att förverkligas. Vilka affärsmöjligheter skapar det? 
  • Riskkapitalet jagar Megawatten. Energieffektivisering är den nya trenden i Cleantech. Men vilka får pengarna?  
  • Vad ställer industrikunderna för krav idag? Storföretagen om den nya gröna efterfrågan.

E.ON Nordics koncernchef Håkan Buskhe hälsade välkommen och gladdes över att så många kommit och framhöll att ambitionen för E.ON och Veckans Affärer varit att skapa en bra mötesplats.

Ikea och Taxi Stockholm vinnare

Alla de nio nominerade bolagen presenterade sina företag och sina energibesparingsåtgärder och var överens om att det måste skapas energimedvetenhet i hela företaget och att det faktiskt är enkelt att vara sparsam i det lilla samtidigt som man måste optimera sin energianvändning.

Det blev Ikea som vann första pris med sin småländska syn på jordens resurser och ett ambitiöst program för att sluta med fossila bränslen. Taxi Stockholm fick Uppstickarpriset för att de skapar kundnytta och satsar på miljöbilar.

I kampen för ett bättre klimat

Bengt Ekenstierna, E.ON ES VD, var en av talarna när priset delades ut med temat att energieffektivisering är det som ger mest värde för pengarna i kampen för ett bättre klimat.

Bengt Ekenstierna, E.ON ES VD- En säker tillgång på energi är en förutsättning för ett modernt och fungerande samhälle. Men världen står idag inför ett dilemma – behovet av att minska utsläppen av koldioxid måste balanseras mot en allt större efterfrågan på energi och då inte minst el. 

Och beroendet av fossila bränslen är fortfarande påtagligt, trots att ansträngningarna för en bättre global miljö nu har några decennier på nacken. 80 procent av jordens energitillförsel sker med fossila bränslen, där det fortfarande finns en tillväxt på kol och gas. I Sverige kan 60 procent av energitillförseln härledas till fossila bränslen, men energimixen har inte förändrats särskilt mycket de senaste 20 åren.

- Solen skulle kunna vara den slutliga lösningen på energifrågan, men trots att det funnits både politiska och affärsmässiga ambitioner att utveckla solen som energikälla, står den idag för endast 1 procent av energiproduktionen i världen, sa Bengt.

I väntan på solen

- I väntan på att solen ska lösa mänsklighetens behov av klimatneutral energi, så är investering i ett effektivare användande av energi sannolikt det klokaste och mest lönsamma.

Energieffektivisering är mycket mer än att mäta, justera ventilation, byta styrsystem, tilläggsisolera och konvertera värmesystem.
- Det handlar om att medvetenhetsgöra och vilja vara med på resan som både innebär sänkta kostnader över tiden men framförallt att bidra till att sänka koldioxidutsläppen, sa Bengt Ekenstierna.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic använder drönare vid felsökning på E.ONs kraftledningar

I en ny typ av felsökningsprojekt provar nu E.ON drönarteknik tillsammans med ONE Nordic för att kontrollera stolpar, linor och isolatorer på kraftledningar. Under våren har de testat den nya tekniken i ett pilotprojekt på Öland.

ONE Nordic använder drönare vid felsökning på E.ONs kraftledningar

Sinfra väljer ONE Nordic som ramavtalsleverantör av Smart Metering tjänster

Från och med den 1 juli får ONE Nordic det fortsatta förtroendet att vara ramavtalsleverantör åt Sinfra, som gör upphandlingar inom fjärrvärme, el, gas och vattenförsörjning. Detta innebär att Sinfras 222 medlemsföretag får tillgång till ONE Nordics smarta tjänstepaketeringar inom insamling och hantering av mätvärden för el-, fjärrvärme-, vatten- och gasmätare via ett gemensamt avtal. Avtalet underlättar för de små och medelstora medlemsföretagen som inte vill genomföra egna ofta tidskrävande och komplicerade LUF-upphandlingar av tjänsterna.

Sinfra väljer ONE Nordic som ramavtalsleverantör av Smart Metering tjänster

Fler nyheter

Visa alla