ONE

Kunskap som ger energi

Idag firar vi 1 år med E.ON

E.ON ES Nyhet

Ja, du läste rätt. Så rasande snabbt kan det gå att avverka 365 dagar. För du minns kanske att just den här dagen förra året, tog vi steget fullt ut och efter mer än 15 år integrerades ES ElektroSandberg under E.ON-varumärket.

Ett naturligt steg i en tid där kompetens, stabilitet och tillhörighet premieras. Och tveklöst har det också visat sig vara rätt beslut att vara en del av en stor energikoncern, även om en tredjedel av vår marknad finns hos kunder utanför E.ON sfären. Men alla kunder är och kommer att vara lika viktiga för utvecklingen av E.ON ES.

Vår attraktionskraft bygger kundvärden

Bengt Ekenstierna, E.ON ES VDFör våra kunder verkar själva namnbytet och omprofileringen ha varit ganska odramatisk, men för våra medarbetare och som attraktiv arbetsgivare, har det redan visat sig vara positivt. Och det är trots allt våra medarbetares kunskap som skapar värdet i vårt företag och vars insatser genererar kundvärden när de möter kundernas förväntningar.

Vi gick in under det nya varumärket med ambitionen att vara den leverantör och samarbetspartner som kan ta ett långsiktigt ansvar för kundens anläggningar och leverera totallösningar från ax till limpa. Allt tyder på att denna typ av åtaganden och samarbeten kommer att bli än mer efterfrågat.

Från ax till limpa

Vi har därför lagt fast en strategi benämnd Position 2013 som fokuserar på att möta de kundbehov som vi ser framför oss inom energisektorn. Som ett led i denna resa så ökar vi våra kundengagemang där ingenjörs- och projektledarresurser är nyckeln till framgång inom analys, projektering, konstruktion, entreprenader såväl som drift- och underhållsuppdrag.

Kundernas krav – vår måttstock

Genom kundundersökningar och samtal med kunder vet vi vad vi är duktiga på och vad vi behöver förbättra för att motsvara era förväntningar.

Som ett led i vårt förbättringsarbete ändrar vi nu vårt arbetssätt och vår organisation för att öka fokus på försäljning, produktion och leverans. Härmed får vi mer tryck i att möta kundernas krav och förväntningar på leverans, och kan även tidigt stödja våra kunder i er verksamhetsutveckling där vi kan bidra med vår kunskap.

Efter regn kommer sol

Trots den globala finanskrisen och konjunkturnedgången som har slagit hårt världen över, så har vi på E.ON ES en framtidstro. I tuffa tider behöver man kompetenta partners för att sänka sina kostnader och fånga de möjligheter som alltid finns. Här kan vi på E.ON ES säkert bidra.

Och efter regn kommer sol och då kommer ni som befintliga och nya kunder att behöva en stark partner för att klara av den snabba tillväxt som ni då står inför. Det kan kännas avlägset just idag, men det går fort och det är dem som är bäst positionerade som kommer att tillhöra framtidens vinnare. För oss alla som bedriver affärsverksamhet gäller det att ta vara på de möjligheter som trots allt öppnar sig under och efter en lågkonjunktur.

Vi på E.ON ES har en positiv grundsyn och vet vikten av att ta vara på möjligheterna och parera hoten. Detta hoppas vi få göra i nära samarbete med våra kunder.

Bengt F Ekenstierna
VD för E.ON ES Sverige AB

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic använder drönare vid felsökning på E.ONs kraftledningar

I en ny typ av felsökningsprojekt provar nu E.ON drönarteknik tillsammans med ONE Nordic för att kontrollera stolpar, linor och isolatorer på kraftledningar. Under våren har de testat den nya tekniken i ett pilotprojekt på Öland.

ONE Nordic använder drönare vid felsökning på E.ONs kraftledningar

Sinfra väljer ONE Nordic som ramavtalsleverantör av Smart Metering tjänster

Från och med den 1 juli får ONE Nordic det fortsatta förtroendet att vara ramavtalsleverantör åt Sinfra, som gör upphandlingar inom fjärrvärme, el, gas och vattenförsörjning. Detta innebär att Sinfras 222 medlemsföretag får tillgång till ONE Nordics smarta tjänstepaketeringar inom insamling och hantering av mätvärden för el-, fjärrvärme-, vatten- och gasmätare via ett gemensamt avtal. Avtalet underlättar för de små och medelstora medlemsföretagen som inte vill genomföra egna ofta tidskrävande och komplicerade LUF-upphandlingar av tjänsterna.

Sinfra väljer ONE Nordic som ramavtalsleverantör av Smart Metering tjänster

Fler nyheter

Visa alla