ONE

Kunskap som ger energi

Jan Bardell ny VD i ONE Nordic koncernen – han ser en framtida energimarknad med stor potential

Den 26 januari 2012 tillträdde Jan Bardell som ny VD för ONE Nordic koncernen efter 12 år på Vattenfall, de senaste fyra åren i rollen som VD för Vattenfall Services. Med Jan Bardell som VD satsar ONE Nordic koncernen på att bli en ledande aktör i branschen genom högkvalitativa tjänster och produkter. Fokus ligger på energi- och el-relaterad infrastruktur i Sverige och Norden.

ONE Nordic koncernen är idag en fristående koncern efter att tidigare ha ägts av E.ON under namnet E.ON ES. Altor Fund III är huvudägare, och Jaakko Kivinen är koncernens styrelseordförande. ”Jan Bardell* har omfattande erfarenhet av energibranschen, och är duktig på att styra en organisation till att bli så effektiv, konkurrenskraftig och välfungerade som möjligt, alltid med kunden i fokus", säger Jaakko Kivinen.

”I ONE Nordic koncernen talar vi nu om Det nya Energisamhället och den roll vi ska spela för att möta de energi- och el-relaterade infratrukturbehov och krav som nu accelererar både när det gäller produktion, distribution och användning av energi. Det är inte längre business as usual i vår bransch; en stor förändring i branschen är att energimarknaden i Sverige ytterligare kommer öppnas upp i och med att Vattenfall och Fortum är på väg att fullt ut konkurrensutsätta underhåll, reinvesteringar och beredskap av sina anläggningar. Energiförbrukningen i Sverige och övriga världen ökar dessutom stadigt varje år. Orsaken är bl.a. den ekonomiska och tekniska utvecklingen. Mot detta står en infrastruktur som inte riktigt hängt med. Förnyelsebehovet är stort på marknaden och härtill är många av de energianläggningar (vattenkraften) som byggdes redan på 50- och 60-talet och 70-80-talet (kärnkraften) i stort behov av renovering och uppgradering. Härtill skriker marknaden efter energieffektiva lösningar. Beställarna på marknaden bara i Sverige och Norge planerar därför för kraftiga investeringar de närmaste 10 åren. En del siffror pekar på investeringar på flera hundra miljarder kronor. Det finns med andra ord en mycket stor potential på marknaden. Samtidigt blir det fler spelare på marknaden som vill vara med och dela på kakan vilket i sin tur leder till stor prispress. Allt detta sammantaget är en otroligt spännande utmaning både för koncernen och mig”, säger Jan Bardell.

”Energibranschens massiva investeringsprogram börjar märkas redan nu då det är många upphandlingar ute på marknaden. Nyligen tog ONE Nordic koncernen hem en stor order från E.ON Elnät, värd 35 miljoner SEK, med uppdraget att modernisera och förnya flera transformatorstationer för att säkra E.ON:s elleveranser i kommunerna Kalmar, Kristianstad och Falkenberg, avslutar Jan Bardell.

*Jan Bardell är 54 år. Han har tidigare haft fyra VD-poster inom Vattenfall, senast som VD för Vattenfall Services och dessförinnan som VD för Gestikekraft, Vattenfall Data och Vattenfall Business Services. Han har också varit marknadschef och affärsområdeschef på Gävle Energi. _____________________________________________________________________________

För mer information kontakta
Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen
Tel: 0768 60 84 06
E-post: jan.bardell@one-nordic.se
_____________________________________________________________________________

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5% av Altor Fund III och till 9,5% av E.ON. Koncernen har ca 1.500 medarbetare och omsätter upp emot 3 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft  m.fl.. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla