ONE

Kunskap som ger energi

Jan Bardell, tidigare VD på Vattenfall Services, tillträder som ny VD för ONE Nordic

Jan Bardell, 54, har blivit utnämnd till VD för ONE Nordic AB (ONE) med start den 26e januari 2012. Jan efterträder Bengt Ekenstierna, som arbetar vidare som senior advisor till styrelsen i ONE. Bengt kommer därefter fortsätta som senior advisor till ONE. Jan har omfattande erfarenhet inom energisektorn efter att ha arbetat på ledande befattningar inom Vattenfall i 12 år, senast som VD för Vattenfall Services.

ONE är Nordens ledande totalleverantör inom energiteknik och entreprenad. Kunderna återfinns inom segmenten energiproducenter, energidistributörer samt industri och offentlig sektor. Företaget har ca 1.200 medarbetare i Sverige och Norge och omsätter upp emot 2.5 miljarder SEK.

"ONE har framgångsrikt lyckats etablera en fristående position på marknaden efter separationen från E.ON. Vi tackar Bengt för hans passion för bolaget och hårda insatser i att styra bolaget genom den här första, viktiga utvecklingsfasen" säger Jaakko Kivinen, Styrelseordförande.


Jan Bardell

                                  

"Vi ser en stor potential i marknaden. ONE har en spännande framtid framför sig med många
tillväxtmöjligheter för bolaget och personalen. Vårt gemensamma mål är att fortsätta utveckla ONE som en ledande leverantör av underhållstjänster och entreprenadtjänster inom energiproduktion, energidistribution och energianvändning, och att med en tydlig agenda och ändamålsenlig organisation uppnå uppsatta försäljnings- och lönsamhetsmål för de kommande åren. Den nya fasen kräver en ny ledningsprofil och kompetens. Jan kommer att vara en nyckelperson i det fortsatta arbetet med att driva strategiska och operativa initiativ för att nå dessa mål genom att fortsätta bygga på det som redan har åstadkommits och säkerställa att ONE blir ett ännu mer effektivt och kundorienterat företag. Företaget behöver mera resurser för att möta efterfrågan på marknaden och kommer att nyanställa ingenjörer, projektledare och montörer med målet att ONE ska bli branschens attraktivaste arbetsgivare”, avslutar Jaakko.

 "Det har varit mycket hårt arbete med att ta E.ON ES vidare från att ha varit ett E.ON företag till att bli ett självständigt framgångsrikt företag under varumärket ONE. Jag hälsar Jan välkommen och önskar lycka till med att från 26e januari leda ONE på den fortsatta resan. Jag hoppas att jag i min roll som rådgivare till ONE kan bidra där det så krävs", säger Bengt Ekenstierna.

______________________________________________________________________

För mer information kontakta
Jaakko Kivinen
Styrelseordförande
Tel: +358 400 994 914
______________________________________________________________________

Om ONE Nordic
ONE Nordic är Nordens ledande totalleverantör inom energiteknik och entreprenad. Företaget arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic ett självständigt företag som ägs till 90,5% av Altor Fund III och till 9,5% av E.ON. Företaget har ca 1.200 medarbetare och omsätter upp emot 2,5 miljarder SEK. ONE Nordic är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordics erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Företaget hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft m.fl.. Företaget erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic använder drönare vid felsökning på E.ONs kraftledningar

I en ny typ av felsökningsprojekt provar nu E.ON drönarteknik tillsammans med ONE Nordic för att kontrollera stolpar, linor och isolatorer på kraftledningar. Under våren har de testat den nya tekniken i ett pilotprojekt på Öland.

ONE Nordic använder drönare vid felsökning på E.ONs kraftledningar

Sinfra väljer ONE Nordic som ramavtalsleverantör av Smart Metering tjänster

Från och med den 1 juli får ONE Nordic det fortsatta förtroendet att vara ramavtalsleverantör åt Sinfra, som gör upphandlingar inom fjärrvärme, el, gas och vattenförsörjning. Detta innebär att Sinfras 222 medlemsföretag får tillgång till ONE Nordics smarta tjänstepaketeringar inom insamling och hantering av mätvärden för el-, fjärrvärme-, vatten- och gasmätare via ett gemensamt avtal. Avtalet underlättar för de små och medelstora medlemsföretagen som inte vill genomföra egna ofta tidskrävande och komplicerade LUF-upphandlingar av tjänsterna.

Sinfra väljer ONE Nordic som ramavtalsleverantör av Smart Metering tjänster

Fler nyheter

Visa alla