ONE

Kunskap som ger energi

Jan Bardell, tidigare VD på Vattenfall Services, tillträder som ny VD för ONE Nordic

Jan Bardell, 54, har blivit utnämnd till VD för ONE Nordic AB (ONE) med start den 26e januari 2012. Jan efterträder Bengt Ekenstierna, som arbetar vidare som senior advisor till styrelsen i ONE. Bengt kommer därefter fortsätta som senior advisor till ONE. Jan har omfattande erfarenhet inom energisektorn efter att ha arbetat på ledande befattningar inom Vattenfall i 12 år, senast som VD för Vattenfall Services.

ONE är Nordens ledande totalleverantör inom energiteknik och entreprenad. Kunderna återfinns inom segmenten energiproducenter, energidistributörer samt industri och offentlig sektor. Företaget har ca 1.200 medarbetare i Sverige och Norge och omsätter upp emot 2.5 miljarder SEK.

"ONE har framgångsrikt lyckats etablera en fristående position på marknaden efter separationen från E.ON. Vi tackar Bengt för hans passion för bolaget och hårda insatser i att styra bolaget genom den här första, viktiga utvecklingsfasen" säger Jaakko Kivinen, Styrelseordförande.


Jan Bardell

                                  

"Vi ser en stor potential i marknaden. ONE har en spännande framtid framför sig med många
tillväxtmöjligheter för bolaget och personalen. Vårt gemensamma mål är att fortsätta utveckla ONE som en ledande leverantör av underhållstjänster och entreprenadtjänster inom energiproduktion, energidistribution och energianvändning, och att med en tydlig agenda och ändamålsenlig organisation uppnå uppsatta försäljnings- och lönsamhetsmål för de kommande åren. Den nya fasen kräver en ny ledningsprofil och kompetens. Jan kommer att vara en nyckelperson i det fortsatta arbetet med att driva strategiska och operativa initiativ för att nå dessa mål genom att fortsätta bygga på det som redan har åstadkommits och säkerställa att ONE blir ett ännu mer effektivt och kundorienterat företag. Företaget behöver mera resurser för att möta efterfrågan på marknaden och kommer att nyanställa ingenjörer, projektledare och montörer med målet att ONE ska bli branschens attraktivaste arbetsgivare”, avslutar Jaakko.

 "Det har varit mycket hårt arbete med att ta E.ON ES vidare från att ha varit ett E.ON företag till att bli ett självständigt framgångsrikt företag under varumärket ONE. Jag hälsar Jan välkommen och önskar lycka till med att från 26e januari leda ONE på den fortsatta resan. Jag hoppas att jag i min roll som rådgivare till ONE kan bidra där det så krävs", säger Bengt Ekenstierna.

______________________________________________________________________

För mer information kontakta
Jaakko Kivinen
Styrelseordförande
Tel: +358 400 994 914
______________________________________________________________________

Om ONE Nordic
ONE Nordic är Nordens ledande totalleverantör inom energiteknik och entreprenad. Företaget arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic ett självständigt företag som ägs till 90,5% av Altor Fund III och till 9,5% av E.ON. Företaget har ca 1.200 medarbetare och omsätter upp emot 2,5 miljarder SEK. ONE Nordic är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordics erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Företaget hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft m.fl.. Företaget erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Helsingborgs Stad har valt att tilldela ONE Nordic det prestigefulla drift och underhållsavtalet avseende kommunens trafiksignalanläggningar ännu en 4-årsperiod. Avtalet innebär att ONE Nordic står för drift, felavhjälpning och underhåll av kommunens dryga 80 trafiksignalanläggningar och ansvarar för reinvesteringsprojekt samt trafiksystemet för kollektivtrafiklinjen Helsingborgsexpressen. Väl fungerande trafiksignalanläggningar är essentiellt för trafikflödet och trafiksäkerheten i kommunen.

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Fler nyheter

Visa alla