ONE

Kunskap som ger energi

Kraftstation byggs om efter förstudie

E.ON ES Nyhet

Under hösten 2008 genomförde E.ON ES en förstudie åt Olofströms Energiservice AB på Klåvben och Långgölsmåla kraftstation i Ronnebyån samt på Gonarp kraftstation i Holjeån. Kunden har därefter valt att anlita E.ON ES för flera olika åtgärdsuppdrag på stationerna. Bland annat som sakkunnig när hela Långgölsmåla kraftstation ska byggas om.

Förstudien omfattade i stora drag genomgång av turbiner, generatorer, kontrollutrustning, tillståndskontroll av reläskydd samt tillståndsbesiktning av luckorna. E.ON ES tittade även på vilka möjligheter som finns inom energieffektivisering och hur effekten och vattenflödet kan ökas.

- Förstudien är vårt underlag så att vi kan planera underhåll och investeringar för de olika stationerna. Vi anlitar E.ON ES eftersom vi har jobbat med dem i flera år och behöver deras specialistkompetens, säger Per-Ola Svensson, teknisk chef på Olofströms Kraft AB.

Specialistkompetens värdefullt vid nytt stationsbygge

Förstudien har lett till flera uppdrag för E.ON ES. Det största åtagandet blir som sakkunnig när kunden bygger om hela Långgölsmåla kraftstation.
- Där anlitas vi som konsult för att vara kundens högra hand gällande de tekniska bitarna när turbin och generator ska bytas ut, säger E.ON ES affärschef Anette Larsson.
E.ON ES ska bland annat hjälpa till med upphandling, kontroller av kvalitet, leverans och dokumentation.

Första steget är att förbereda den tekniska specifikationen på de arbeten som planeras. Specifikationen kommer att vara en del av miljökonsekvensbeskrivningen som skickas in till olika myndigheter inför bygget.
- Den tekniska specifikationen levererar vi nu i september. Förberedelserna kommer att pågå under cirka två år och vår förhoppning är att stationen ska kunna börja byggas under 2011, säger Anette. 

Katastrofskydd på Gonarp kraftstation

E.ON ES projektledare Kjell Svensson och montör Jonas Gustavsson vid automatikskåpet på Gonarp kraftstation.E.ON ES har även som en följd av förstudien monterat ett automatikskåp på Gonarp kraftstation med en likströmsdriven luckautomatik. Funktionen är ett katastrofskydd som ska se till att den eldrivna dammluckan öppnas automatiskt om vattenytan stiger till en viss nivå, oberoende av ström och andra system.

Katastrofskyddet drivs med batteriutrustning på 24V som startar upp en DC motor när det finns behov av att reglera luckan. Det nya systemet driver via en snäckväxel den gamla handdrivna luckväxeln.

Koll på anläggningens totala status

Anette berättar att en förstudie är ett väldigt bra sätt att inleda ett samarbete på.
- Genom förstudien får vi koll på hela anläggningens totala status och kan lägga upp en plan för åtgärder som ett förslag till kunden, säger Anette Larsson.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

Kraftringen ger ONE Nordic stororder när nästa generation mätare introduceras i Sverige

Kraftringen väljer att tilldela ONE Nordic det ärofyllda uppdraget att byta ut bolagets nuvarande bestånd på ca 110 000 mätare till nya moderna smarta fjärravlästa mätare i flertalet kommuner i Skåne. Med de nya elmätarna ska Kraftringens kunder kunna ta del av nya smarta energitjänster där de själva kan följa sin förbrukning i realtid via en särskild kundkontakt. Med flertalet liknande uppdrag i ryggen stärker ONE Nordic därmed sin position ytterligare som en av de ledande aktörerna inom den mättekniska sektorn i Sverige och rekrytering pågår för att manna upp projekten och ytterligare öka innovationstakten i utvecklingen av bolagets mättekniska tjänster.

Kraftringen ger ONE Nordic stororder när nästa generation mätare introduceras i Sverige

ONE Nordic använder drönare vid felsökning på E.ONs kraftledningar

I en ny typ av felsökningsprojekt provar nu E.ON drönarteknik tillsammans med ONE Nordic för att kontrollera stolpar, linor och isolatorer på kraftledningar. Under våren har de testat den nya tekniken i ett pilotprojekt på Öland.

ONE Nordic använder drönare vid felsökning på E.ONs kraftledningar

Fler nyheter

Visa alla