ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic AB utför kvalificerad kabelarbeten i vattenkraftstationen i Stensjön

ONE Nordic AB har fått i uppdrag av Fortum att förnya all högspänningskabel i och utanför vattenkraftstationen Stensjön som ligger vid Indalsälven i Krokoms kommun. Förnyelsen av kabelförbanden görs i samband med utbyte av en aggregattransformator i Stensjöns kraftverk. Den nya transformatorn, som placeras utomhus, kommer att transformera produktionen från Stensjöns kraftverk och Kvarnfallets kraftverk ut på stamnätet. I uppdraget ingick också att med kort varsel ställa upp och åtgärda ett akut problem; vattenkraftstationen i Kvarnfallet stod still pga. fel på en 52 kV kabel. Kabeln gick inte att laga utan var tvungen att bytas ut. ONE Nordic AB har klarat byta ut kabeln på 11 dygn och därmed har produktionsbortfallet begränsats.

I uppdraget som Fortum har tilldelat ONE Nordic AB ingå att byta ut all högspänningskabel i själva kraftverket samt mellan kraftverket och närliggande ställverk eftersom aggregattransformatorn och kablarna är ålderstigna. Då Stensjön vattenkraftstation är en underjordsstation, d.v.s. den ligger långt inne i berget, innebär det att arbetet med att byta ut kablarna försvåras avsevärt. I uppdraget ingår b.la. att förnya kabelförband på en längd av ca 300 m i en tunnel som går in till bergrummet där stationen finns. Det ingår även att bygga en ca 1 km lång luftledning ovan mark som går till ett närliggande ställverk.

”Vi är oerhört nöjda med det snabba arbete ONE Nordic AB utförde som bidrog till att vi snabbt kunde få igång produktionen i Kvarnfallet igen. Vi ser med tillförsikt fram emot att arbeta vidare med dem under det kommande arbetet gällande utbytet av övrigt kablage”, säger Arne Sjögren som är beställarombud på Fortum Power Generation AB.

Fortum är en oerhört viktig kund för oss och vi är glada och nöjda över att vi snabbt kunde hjälpa dem ur en krissituation. ONE Nordic AB har många års erfarenhet inom vattenkraft och utför totallösningar, moderniseringar och effektivisering av vattenkraftstationer för ökad produktionskapacitet och kontroll. Drift- och underhåll av vattenkraftverk är också en stark sida hos oss där vi har unik kompetens”, säger Jan Bardell, Vd på ONE Nordic koncernen.

____________________________________________________________________

För mer information kontakta

Jan Bardell
Vd för ONE Nordic koncernen
Tel: 0768 60 84 06
E-post: jan.bardell@one-nordic.se

Jan Pettersson
Chef Produktionsanläggningar, ONE Nordic AB
Tel: 0706 97 65 77
E-post: Jan.Pettersson@one-nordic.se

Arne Sjögren
Beställarombud, Fortum Power Generation AB
Tel: 0705 27 16 41
E-post: Arne.sjogren@fortum.com
____________________________________________________________________

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5 % av Altor Fund III och till 9,5 % av E.ON. Koncernen har ca 1.200 medarbetare och omsätter 2,3 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft m.fl. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla