ONE

Kunskap som ger energi

Lapplands Elnät ingår samarbete med NTR plc när Norra Vedbo vindkraftpark i Jönköping ska byggas

NTR plc har gett Lapplands Elnät AB, dotterbolag till ONE Nordic, med huvudsäte i Jokkmokk i uppdrag att elektrifiera parknätet för totalt 20 vindkraftverk i den nya vindkraftsparken Norra Vedbo i Jönköpings län. Med flertalet liknande uppdrag i ryggen i norra Sverige stärker bolaget därmed sin position inom vindkraftsbranschen genom att vinna sitt första projekt i södra Sverige. Ordervärdet för Lapplands Elnät uppgår till 35 MSEK.

Lapplands Elnäts arbete i Norra Vedbo startar under kvartal 2 2021 och driftsättning av parknätet är planerat till kvartal 2 2022. Lapplands Elnäts spetskompetens är att förlägga och installera de ledningar som kopplar samman alla vindkraftverken i en park och att se till att leveranserna ut till elnätet fungerar som de ska

- Vi tackar NTR plc för förtroendet att genomföra vårt första spännande och utvecklande projekt i södra Sverige. Kontraktet är ett betydande kliv i vår affärsstrategi att utöka vårt geografiska arbetsområde inom Vindkraften, säger Tomas Ölvebring, Vd på Lapplands Elnät.

Norra Vedbo vindkraftpark består av 20 turbiner, var och en med en kapacitet på 4,3 MW. När parken är i drift beräknas den producera tillräckligt med ren kraft för att förse 44 000 hushåll med el.

För frågor kontakta:
Tomas Ölvebring, Vd, Lapplands Elnät AB
Tel:  +46 (0)70-322 19 71
Email: tomas.olvebring@lapplandselnat.se

Om Lapplands Elnät AB
www.lapplandselnat.se

Om NTR plc
www.ntrplc.com

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar avtal värt en halv miljard med Ellevio

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla femårsavtalet avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Ellevio AB:s elnät och nätstationer i Värmland, Skaraborg och Bergslagen. Nu har Ellevio valt att även lösa in avtalsoptionen på 2,5 år, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 30 juni 2025. Optionen är värd runt en halv miljard SEK. Avtalsförlängningen innebär att ONE Nordic befäster och stärker sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar avtal värt en halv miljard med Ellevio

ONE Nordic en viktig nyckelspelare när Fortum gör stor dammsäkerhetssatsning i vattenkraftverk

Då Fortum Sverige AB investerar stort i att förbättra dammsäkerheten i det 100-åriga vattenkraftverket Forshuvud har ONE Nordic erhållit uppdraget att byta ut den föråldrade el-och kontrollutrustning som styr dammluckornas drift- och säkerhetssystemen i kraftverket. Projektet pågår i cirka 3 år och är värt ca 10 MSEK. Detta projekt och flertalet andra likvärdiga bidrar till att ONE Nordic nu behöver anställa ytterligare 30 ingenjörer och tekniker dedikerade till bolagets vattenkraftverksamhet.

Läs mer om dammsäkerhetsprojektet för Fortum

Fler nyheter

Visa alla