ONE

Kunskap som ger energi

Lapplands Elnät ingår samarbete med NTR plc när Norra Vedbo vindkraftpark i Jönköping ska byggas

NTR plc har gett Lapplands Elnät AB, dotterbolag till ONE Nordic, med huvudsäte i Jokkmokk i uppdrag att elektrifiera parknätet för totalt 20 vindkraftverk i den nya vindkraftsparken Norra Vedbo i Jönköpings län. Med flertalet liknande uppdrag i ryggen i norra Sverige stärker bolaget därmed sin position inom vindkraftsbranschen genom att vinna sitt första projekt i södra Sverige. Ordervärdet för Lapplands Elnät uppgår till 35 MSEK.

Lapplands Elnäts arbete i Norra Vedbo startar under kvartal 2 2021 och driftsättning av parknätet är planerat till kvartal 2 2022. Lapplands Elnäts spetskompetens är att förlägga och installera de ledningar som kopplar samman alla vindkraftverken i en park och att se till att leveranserna ut till elnätet fungerar som de ska

- Vi tackar NTR plc för förtroendet att genomföra vårt första spännande och utvecklande projekt i södra Sverige. Kontraktet är ett betydande kliv i vår affärsstrategi att utöka vårt geografiska arbetsområde inom Vindkraften, säger Tomas Ölvebring, Vd på Lapplands Elnät.

Norra Vedbo vindkraftpark består av 20 turbiner, var och en med en kapacitet på 4,3 MW. När parken är i drift beräknas den producera tillräckligt med ren kraft för att förse 44 000 hushåll med el.

För frågor kontakta:
Tomas Ölvebring, Vd, Lapplands Elnät AB
Tel:  +46 (0)70-322 19 71
Email: tomas.olvebring@lapplandselnat.se

Om Lapplands Elnät AB
www.lapplandselnat.se

Om NTR plc
www.ntrplc.com

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Helsingborgs Stad har valt att tilldela ONE Nordic det prestigefulla drift och underhållsavtalet avseende kommunens trafiksignalanläggningar ännu en 4-årsperiod. Avtalet innebär att ONE Nordic står för drift, felavhjälpning och underhåll av kommunens dryga 80 trafiksignalanläggningar och ansvarar för reinvesteringsprojekt samt trafiksystemet för kollektivtrafiklinjen Helsingborgsexpressen. Väl fungerande trafiksignalanläggningar är essentiellt för trafikflödet och trafiksäkerheten i kommunen.

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Fler nyheter

Visa alla