ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic bygger nytt system för kollektivtrafiken (BTR), nya trafiksignalanläggningar och ny offentlig gatubelysning i Örebro

Sedan maj har ONE Nordic arbetet hårt i Örebro stad med att bygga ett nytt modernt system för kollektivtrafiken (BTR), nya trafiksignalanläggningar och ny offentlig gatubelysning. Arbetet stod enligt plan klart innan jul, säger Fredrik som är avdelningschef på ONE Nordic i Örebro.

Örebro växer så det knakar och därför behövs nya smarta lösningar för att befolkningen på ett effektivt sätt ska kunna transportera sig i staden i framtiden. Det är här ONE Nordic kommer in i bilden.

- Det nya Systemet BRT (Bus Rapid Transit) för kollektivtrafiken innebär att snabbussar till största delen kör i egna körfält med signalljusprioritering. Projektet är fördelat i 9st olika delsträckor, delsträcka 1 och 2 startade i maj 2021 och driftsattes i vecka 50. ONE Nordic har även haft i uppdrag att bygga om både trafiksignaler och offentlig gatubelysning längst delsträcka 1. Vi arbetar som underentreprenör i projektet åt Brogrund Mark AB, en entreprenör som vi arbetat tillsammans med många gånger i samband med om- och nybyggnationer av signalövervakade trafikkorsningar.

- Simon har varit vår projektledare för uppdraget och har tillsammans med alla inblandade gjort ett fantastiskt bra, säkert och fint arbete. Lite extra roligt är att Simon tidigare har gått vårt traineeprogram för projektledare - det här projektet kan ses som ett slutprov och det har han klarat galant. 

FAKTA KRING VAD ONE NORDIC HAR ÅSTADKOMMIT:

Belysning:
-91st nya stolpar och fundament
-122st nya armaturer
-6 200m ny kabel

Trafiksignaler:
-92st nya stolpar och fundament
-230st nya signaler
-105st nya tryckknappslådor för fotgängare och cyklister
-3st nya styrapparater och ombyggnation av 1st befintlig
-4 100m ny signalkabel
-11 000m ny detektorkabel

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic sköter den offentliga belysningen i Kalmar län

Trafikverket har anlitat ONE Nordic AB för att sköta drift och underhåll av den offentliga belysningen i Kalmar län. Den offentliga belysningen omfattar cirka 10 000 ljuspunkter som lyser upp gator, vägar, gångvägar, cykelvägar, tunnlar, anläggningar och parker. Avtalet är värt cirka 20 miljoner kronor och gäller under perioden 2022-2023, med en möjlig förlängning på 4 år. Avtalet med Trafikverket innebär att ONE Nordic stärker sin position i regionen och kommer rekrytera flertalet belysningsmontörer och projektledare i Kalmar län.

ONE Nordic sköter den offentliga belysningen i Kalmar län

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

ONE Nordic firar idag en viktig milstolpe i Ellevios elmätarbytesprojekt; ONE Nordic har nu installerat 500.000 smarta elmätare och är nu drygt halvvägs i projektet. Totalt ska ONE Nordic byta ut runt en miljon elmätare som finns installerade hos Ellevios kunder - i hushåll, företag och i offentliga anläggningar. Hittills har ONE Nordic installerat nya smarta elmätare* i större delen av Storstockholm, Västkusten, Värmland och Hälsingland/Dalarna. De områden som återstår kan man se på Ellevios hemsida: https://mittelmatarbyte.ellevio.se. Samtliga elmätare ska vara utbytta till årsskiftet 2023/2024. Projektet har de 2 senaste åren flutit på enligt plan, detta trots utmaningar med covid-restriktioner och global komponentbrist.

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

Fler nyheter

Visa alla