ONE

Kunskap som ger energi

Skånska Energi väljer ONE Nordic för utbyte av 11.000 elmätare

Energibolaget Skånska Energi AB måste som alla andra energibolag i Sverige byta ut gamla elmätare till nya smarta elmätare, detta före år 2025. Skånska Energi har valt att anlita ONE Nordic för utbyte av 11.000 elmätare samt mätdatainsamling från 19.000 elmätare. ONE Nordic kan erbjuda ett tids- och kostnadseffektivt arbete med hjälp av ett redan etablerat elmätarbytesprojekt. Genom att nyttja samma projektorganisation, uppsatta system och processer blir det en win-win för båda parter.

BILD: Skånska Energis elnätsområde sträcker sig över 450 kvadratkilometer mellan Kävlinge i nordväst och Genarp i sydost. Här ska ONE Nordic byta ut 11.000 elmätare samt samla in mätdata från 19.000 smarta elmätare.

Då Skånska Energi valde ONE Nordics tids- och kostnadseffektiva erbjudande har projektet redan kunnat starta och förberedelserna är i full gång. Mätarbyten planeras att storskaligt påbörjas hösten 2022 och kommer att pågå fram till årsskiftet 2022-2023. Totalt ska 11.000 elmätare bytas ut till nya smarta elmätare. Efter mätarbytet har ONE Nordic i uppdrag att samla in mätdata från de nya elmätarna till ett centralsystem för vidare hantering och analys. 8.000 elnätskunder hos Skånska Energi har dessutom redan nya smarta elmätare installerade. Under våren 2022 ska ONE Nordic migrera även dessa elmätare till centralsystemet för insamling och analys av mätdata.

 - Vi har i dag ett etablerat elmätarbytesprojekt för en annan kund som vi i projektet för Skånska Energi kan nyttja och reproducera. Det innebär en tids- och kostnadseffektiv implementering av projektet. Vi ser framåt att detta upplägg är något som vi skulle kunna nyttja i fler avtal med mindre energibolag, säger Anders Malmberg, affärsområdeschef Mätteknik på ONE Nordic.

- Vi är mycket nöjda med den avtalslösning som ONE Nordic har erbjudit oss och våra elnätskunder. Det förenklar vårt elmätarbyte och mätvärdesinsamling avsevärt och ger oss stora tid- och kostnadsbesparingar. Att vi som ett litet energibolag kan ta del av en redan upparbetad lösning är dessutom viktigt ur ett kvalitetsperspektiv, säger Ulf Strindlöv, vd på Skånska Energi.

För mer information
Anders Malmberg, affärsområdeschef Mätteknik på ONE Nordic
Epost: anders.malmberg@one-nordic.se 
Tel: 0706-15 55 87
Läs mer om ONE Nordics erbjudande och andra kundprojekt inom smart metering

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic sköter den offentliga belysningen i Kalmar län

Trafikverket har anlitat ONE Nordic AB för att sköta drift och underhåll av den offentliga belysningen i Kalmar län. Den offentliga belysningen omfattar cirka 10 000 ljuspunkter som lyser upp gator, vägar, gångvägar, cykelvägar, tunnlar, anläggningar och parker. Avtalet är värt cirka 20 miljoner kronor och gäller under perioden 2022-2023, med en möjlig förlängning på 4 år. Avtalet med Trafikverket innebär att ONE Nordic stärker sin position i regionen och kommer rekrytera flertalet belysningsmontörer och projektledare i Kalmar län.

ONE Nordic sköter den offentliga belysningen i Kalmar län

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

ONE Nordic firar idag en viktig milstolpe i Ellevios elmätarbytesprojekt; ONE Nordic har nu installerat 500.000 smarta elmätare och är nu drygt halvvägs i projektet. Totalt ska ONE Nordic byta ut runt en miljon elmätare som finns installerade hos Ellevios kunder - i hushåll, företag och i offentliga anläggningar. Hittills har ONE Nordic installerat nya smarta elmätare* i större delen av Storstockholm, Västkusten, Värmland och Hälsingland/Dalarna. De områden som återstår kan man se på Ellevios hemsida: https://mittelmatarbyte.ellevio.se. Samtliga elmätare ska vara utbytta till årsskiftet 2023/2024. Projektet har de 2 senaste åren flutit på enligt plan, detta trots utmaningar med covid-restriktioner och global komponentbrist.

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

Fler nyheter

Visa alla