ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic en viktig nyckelspelare när Fortum gör stor dammsäkerhetssatsning i vattenkraftverk

Då Fortum Sverige AB investerar stort i att förbättra dammsäkerheten i det 100-åriga vattenkraftverket Forshuvud har ONE Nordic erhållit uppdraget att byta ut den föråldrade el-och kontrollutrustning som styr dammluckornas drift- och säkerhetssystemen i kraftverket. Projektet pågår i cirka 3 år och är värt ca 10 MSEK. Detta projekt och flertalet andra likvärdiga bidrar till att ONE Nordic nu behöver anställa ytterligare 30 ingenjörer och tekniker dedikerade till bolagets vattenkraftverksamhet.

Huvud­ä­garen Fortum gör nu stora investe­ringar i dammsä­kerhet för att garantera vatten­kraft­verkets fortsatta fossilfria elproduktion. Den nya el-och kontrollutrustningen som ONE Nordic ska installera i Forshuvud ger Fortum helt nya möjligheter till tillförlitligt reglering av dammluckorna. Med det nya systemet blir dammsäkerheten betydligt bättre:

- Klimatförändringar medför att vi kan behöva vänja oss vid mycket nederbörd på kort tid. Då behöver vi snabbt kunna justera vattenflödet för att undvika översvämningar. När vi kan manövrera luckorna på ett mer tillförlitligt sätt är det möjligt att styra exakt hur mycket vatten som ska släppas igenom vilka luckor för att säkerställa optimala vattennivåer. Upprustningen av dammen med nya utskovsluckor ökar avbördingssäkerheten och minskar risken för att dammen undergrävs på nedströms sidan, säger Magnus Svensson, Projektledare på Fortum.

- Fortum är redan är en viktig kund till ONE Nordic. Vi sköter sedan ett par år tillbaka drift- och underhåll i 119 av Fortums vattenkraftverk varav Forshuvud är ett av dem. Att vi nu även vann förtroendet att leverera ren ingenjörsteknik ser vi som en fjäder i hatten och ytterligare ett bevis på att vi är ledande i Sverige även inom teknikområdet. Med över 230 medarbetare enbart dedikerade till vattenkraften är ONE Nordics affärsområde Hydro ett av Sveriges största och ledande ingenjörs- och serviceverksamheter inom vattenkraftsektorn. Just nu har vi över 100 ingenjörskonsulter och 130 servicetekniker ute på uppdrag hos vattenkraftkunder med tuffa krav. Och vi söker nu ytterligare 30 ingenjörer och tekniker för att klara det ökade trycket från marknaden, säger Jörgen Vidström, regionchef Hydro på ONE Nordic.

För mer information
Jörgen Vidström, Regionchef Hydro, ONE Nordic
Tel: +46 (0)702 21 70 08
Epost: Jorgen.Vidstrom@one-nordic.se 

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Helsingborgs Stad har valt att tilldela ONE Nordic det prestigefulla drift och underhållsavtalet avseende kommunens trafiksignalanläggningar ännu en 4-årsperiod. Avtalet innebär att ONE Nordic står för drift, felavhjälpning och underhåll av kommunens dryga 80 trafiksignalanläggningar och ansvarar för reinvesteringsprojekt samt trafiksystemet för kollektivtrafiklinjen Helsingborgsexpressen. Väl fungerande trafiksignalanläggningar är essentiellt för trafikflödet och trafiksäkerheten i kommunen.

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Fler nyheter

Visa alla