ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic en viktig nyckelspelare när Fortum gör stor dammsäkerhetssatsning i vattenkraftverk

Då Fortum Sverige AB investerar stort i att förbättra dammsäkerheten i det 100-åriga vattenkraftverket Forshuvud har ONE Nordic erhållit uppdraget att byta ut den föråldrade el-och kontrollutrustning som styr dammluckornas drift- och säkerhetssystemen i kraftverket. Projektet pågår i cirka 3 år och är värt ca 10 MSEK. Detta projekt och flertalet andra likvärdiga bidrar till att ONE Nordic nu behöver anställa ytterligare 30 ingenjörer och tekniker dedikerade till bolagets vattenkraftverksamhet.

Huvud­ä­garen Fortum gör nu stora investe­ringar i dammsä­kerhet för att garantera vatten­kraft­verkets fortsatta fossilfria elproduktion. Den nya el-och kontrollutrustningen som ONE Nordic ska installera i Forshuvud ger Fortum helt nya möjligheter till tillförlitligt reglering av dammluckorna. Med det nya systemet blir dammsäkerheten betydligt bättre:

- Klimatförändringar medför att vi kan behöva vänja oss vid mycket nederbörd på kort tid. Då behöver vi snabbt kunna justera vattenflödet för att undvika översvämningar. När vi kan manövrera luckorna på ett mer tillförlitligt sätt är det möjligt att styra exakt hur mycket vatten som ska släppas igenom vilka luckor för att säkerställa optimala vattennivåer. Upprustningen av dammen med nya utskovsluckor ökar avbördingssäkerheten och minskar risken för att dammen undergrävs på nedströms sidan, säger Magnus Svensson, Projektledare på Fortum.

- Fortum är redan är en viktig kund till ONE Nordic. Vi sköter sedan ett par år tillbaka drift- och underhåll i 119 av Fortums vattenkraftverk varav Forshuvud är ett av dem. Att vi nu även vann förtroendet att leverera ren ingenjörsteknik ser vi som en fjäder i hatten och ytterligare ett bevis på att vi är ledande i Sverige även inom teknikområdet. Med över 230 medarbetare enbart dedikerade till vattenkraften är ONE Nordics affärsområde Hydro ett av Sveriges största och ledande ingenjörs- och serviceverksamheter inom vattenkraftsektorn. Just nu har vi över 100 ingenjörskonsulter och 130 servicetekniker ute på uppdrag hos vattenkraftkunder med tuffa krav. Och vi söker nu ytterligare 30 ingenjörer och tekniker för att klara det ökade trycket från marknaden, säger Jörgen Vidström, regionchef Hydro på ONE Nordic.

För mer information
Jörgen Vidström, Regionchef Hydro, ONE Nordic
Tel: +46 (0)702 21 70 08
Epost: Jorgen.Vidstrom@one-nordic.se 

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic sköter den offentliga belysningen i Kalmar län

Trafikverket har anlitat ONE Nordic AB för att sköta drift och underhåll av den offentliga belysningen i Kalmar län. Den offentliga belysningen omfattar cirka 10 000 ljuspunkter som lyser upp gator, vägar, gångvägar, cykelvägar, tunnlar, anläggningar och parker. Avtalet är värt cirka 20 miljoner kronor och gäller under perioden 2022-2023, med en möjlig förlängning på 4 år. Avtalet med Trafikverket innebär att ONE Nordic stärker sin position i regionen och kommer rekrytera flertalet belysningsmontörer och projektledare i Kalmar län.

ONE Nordic sköter den offentliga belysningen i Kalmar län

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

ONE Nordic firar idag en viktig milstolpe i Ellevios elmätarbytesprojekt; ONE Nordic har nu installerat 500.000 smarta elmätare och är nu drygt halvvägs i projektet. Totalt ska ONE Nordic byta ut runt en miljon elmätare som finns installerade hos Ellevios kunder - i hushåll, företag och i offentliga anläggningar. Hittills har ONE Nordic installerat nya smarta elmätare* i större delen av Storstockholm, Västkusten, Värmland och Hälsingland/Dalarna. De områden som återstår kan man se på Ellevios hemsida: https://mittelmatarbyte.ellevio.se. Samtliga elmätare ska vara utbytta till årsskiftet 2023/2024. Projektet har de 2 senaste åren flutit på enligt plan, detta trots utmaningar med covid-restriktioner och global komponentbrist.

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

Fler nyheter

Visa alla