ONE

Kunskap som ger energi

Historiskt stort kontrakt på regionnät i Norge

ONE Nordic koncernens norska dotterbolag ONE Nordic Kraftmontasje AS har skrivit kontrakt på två projekt för Lofotkraft AS på cirka 240 MNOK. Det är det största kontrakt som någonsin tecknats för byggnation av regionnät i norsk energihistoria. Utöver det har ONE Nordic Kraftmontasje AS även tecknat stora avtal med bl.a. BKK Nett AS, EB Nett AS och Statens Vegvesen.

”Kontrakten gör oss till en av de absolut ledande aktörerna inom byggnation av distributionsnät och tunnelinstallationer i Norge. För ONE Nordic Kraftmontasje AS betyder detta att vi märkbart växer. Nu behöver vi förstärka oss själva med bland annat fler duktiga projektledare”, säger Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen.

Kontrakten med Lofotkraft gäller två olika projekt. Det ena är en ombyggnation av cirka 68 km 132 kV ledning inklusive två fjordspann. Det andra projektet är en ombyggnation av ca 20 km 22 kV ledning plus 3 km kabelanläggning och ombyggnation av 12 nätstationer. Det första projektet ska vara klart oktober 2016 och det andra i november 2014. Projekten ger en säkrare kraftförsörjning i hela Lofotenregionen.

“Vi har inte så mycket personal för att driva denna typ av projekt i egen regi. Därför valde vi att handla upp tjänsterna. Efter en anbudsupphandling fick ONE Nordic Kraftmontasje AS uppdraget. Vi har tidigare erfarenhet av att arbeta med ONE Nordic Kraftmontasje AS och vi vet att de har kompetensen och kraften att leverera sådana här stora anläggningar”, säger Pål Martinussen, Nätchef på Lofotkraft AS.

”Att ONE Nordic Kraftmontajse AS vinner det största regionnätskontraktet i Norges historia och fortsätter att vinna andra stora kontrakt visar att vi är starka och konkurrenskraftiga inom området. Och marknaden ser fortsatt spännande ut. Kunderna i Norge planerar betydande investeringar inom en 10-års period, det kan röra sig om investeringar uppemot flera tiotals miljarder. Energibranschens massiva investeringar är redan märkbara – flera anbudsförfrågningar är redan ute och där är ONE Nordic Kraftmontasje AS såklart med och konkurrerar”, säger Jan Bardell.
____________________________________________________________________

För mer information kontakta
Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen
Tel: 0768 60 84 06
E-post: jan.bardell@one-nordic.se
____________________________________________________________________

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5 % av Altor Fund III och till 9,5 % av E.ON. Koncernen har ca 1.200 medarbetare och omsätter 2,3 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft m.fl. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic använder drönare vid felsökning på E.ONs kraftledningar

I en ny typ av felsökningsprojekt provar nu E.ON drönarteknik tillsammans med ONE Nordic för att kontrollera stolpar, linor och isolatorer på kraftledningar. Under våren har de testat den nya tekniken i ett pilotprojekt på Öland.

ONE Nordic använder drönare vid felsökning på E.ONs kraftledningar

Sinfra väljer ONE Nordic som ramavtalsleverantör av Smart Metering tjänster

Från och med den 1 juli får ONE Nordic det fortsatta förtroendet att vara ramavtalsleverantör åt Sinfra, som gör upphandlingar inom fjärrvärme, el, gas och vattenförsörjning. Detta innebär att Sinfras 222 medlemsföretag får tillgång till ONE Nordics smarta tjänstepaketeringar inom insamling och hantering av mätvärden för el-, fjärrvärme-, vatten- och gasmätare via ett gemensamt avtal. Avtalet underlättar för de små och medelstora medlemsföretagen som inte vill genomföra egna ofta tidskrävande och komplicerade LUF-upphandlingar av tjänsterna.

Sinfra väljer ONE Nordic som ramavtalsleverantör av Smart Metering tjänster

Fler nyheter

Visa alla