ONE

Kunskap som ger energi

Historiskt stort kontrakt på regionnät i Norge

ONE Nordic koncernens norska dotterbolag ONE Nordic Kraftmontasje AS har skrivit kontrakt på två projekt för Lofotkraft AS på cirka 240 MNOK. Det är det största kontrakt som någonsin tecknats för byggnation av regionnät i norsk energihistoria. Utöver det har ONE Nordic Kraftmontasje AS även tecknat stora avtal med bl.a. BKK Nett AS, EB Nett AS och Statens Vegvesen.

”Kontrakten gör oss till en av de absolut ledande aktörerna inom byggnation av distributionsnät och tunnelinstallationer i Norge. För ONE Nordic Kraftmontasje AS betyder detta att vi märkbart växer. Nu behöver vi förstärka oss själva med bland annat fler duktiga projektledare”, säger Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen.

Kontrakten med Lofotkraft gäller två olika projekt. Det ena är en ombyggnation av cirka 68 km 132 kV ledning inklusive två fjordspann. Det andra projektet är en ombyggnation av ca 20 km 22 kV ledning plus 3 km kabelanläggning och ombyggnation av 12 nätstationer. Det första projektet ska vara klart oktober 2016 och det andra i november 2014. Projekten ger en säkrare kraftförsörjning i hela Lofotenregionen.

“Vi har inte så mycket personal för att driva denna typ av projekt i egen regi. Därför valde vi att handla upp tjänsterna. Efter en anbudsupphandling fick ONE Nordic Kraftmontasje AS uppdraget. Vi har tidigare erfarenhet av att arbeta med ONE Nordic Kraftmontasje AS och vi vet att de har kompetensen och kraften att leverera sådana här stora anläggningar”, säger Pål Martinussen, Nätchef på Lofotkraft AS.

”Att ONE Nordic Kraftmontajse AS vinner det största regionnätskontraktet i Norges historia och fortsätter att vinna andra stora kontrakt visar att vi är starka och konkurrenskraftiga inom området. Och marknaden ser fortsatt spännande ut. Kunderna i Norge planerar betydande investeringar inom en 10-års period, det kan röra sig om investeringar uppemot flera tiotals miljarder. Energibranschens massiva investeringar är redan märkbara – flera anbudsförfrågningar är redan ute och där är ONE Nordic Kraftmontasje AS såklart med och konkurrerar”, säger Jan Bardell.
____________________________________________________________________

För mer information kontakta
Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen
Tel: 0768 60 84 06
E-post: jan.bardell@one-nordic.se
____________________________________________________________________

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5 % av Altor Fund III och till 9,5 % av E.ON. Koncernen har ca 1.200 medarbetare och omsätter 2,3 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft m.fl. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla