ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic AB tar hem stororder från E.ON Elnät som säkerställer elleveranser i Kalmars, Kristianstads och Falkenbergs kommuner

ONE Nordic AB har tagit hem en stororder från E.ON Elnät på transformatorstationer i Ullared, Vassmolösa och Arkelstorp. Anläggningarna, som ska vara klara att ta i drift i slutet av 2012, har ett totalt ordervärde på cirka 35 miljoner kronor. Avtalet går ut på att ONE Nordic AB ska hjälpa E.ON Elnät att modernisera och förnya transformatorstationerna i Vassmolösa, Arkelstorp och Ullared vilket i sin tur säkerställer E.ONs elleveranser i Kalmars, Kristianstads och Falkenbergs kommuner.

E.ON Elnät Sverige, dotterbolag till E.ON Sverige, ansvarar för distribution av el till cirka en miljon slutkunder. De nuvarande transformatorstationerna i Ullared (Falkenbergs kommun), Vassmolösa (Kalmar kommun) och Arkelstorp (Kristianstads kommun) är i behov av modernisering med nya krav på driftssäkerhet. Det är här ONE Nordic AB kommer in i bilden. ONE Nordic AB ligger i framkant när det gäller att arbeta med modern, avancerad teknik som tillfredsställer kraven på driftsäkerhet. ONE Nordic ska hjälpa E.ON Elnät att bygga om de befintliga 50 kV transformatorstationerna i Ullared och Vassmolösa samt 130kV stationen i Arkelstorp. Gammal utrustning ska bytas ut till ny modern utrustning. Dessutom ska ONE Nordic AB installera nya ställverk som ersättning för befintliga ställverk på alla tre platser.

”Förutom att säkerställa energidistributionen i Kalmars och Kristianstads kommuner är syftet med ombyggnaden av stationerna i Vassmolösa och Arkelstorp även att kunna ansluta vindkraftsproduktion. I Falkenbergs kommun och specifikt i Ullared är det extra viktigt att säkerställa elförsörjningen då det finns en omfattande handel i området. Handeln är ju beroende av en pålitlig eldistribution och därmed E.ON Elnäts leveransförmåga”, säger Magnus Liljekvist, stationsansvarig på E.ON Elnät.

”Det är mycket inspirerande att återigen få förtroendet att bidra med vårt kunnande i moderniseringen av E.ON:s elnät. Förnyelsebehovet på marknaden är stort och många energianläggningar byggdes redan på 50- och 60-talen och är i stort behov av renovering och uppgradering. På ONE Nordic AB talar vi om Det nya Energisamhället och den roll vi kan spela för att möta de behov och krav som nu accelererar både när det gäller produktion, distribution och användning av energi”, säger Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen.
____________________________________________________________________________ 

För mer information:
Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen
Tel: 0768 60 84 06
E-post: jan.bardell@one-nordic.se

Magnus Liljekvist, stationsansvarig på E.ON Elnät.
E-post: Magnus.Liljekvist@eon.se
____________________________________________________________________________

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5% av Altor Fund III och till 9,5% av E.ON. Koncernen har ca 1.500 medarbetare och omsätter upp emot 3 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft  m.fl.. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic utbildar nästa generations nyckelpersoner för en hållbar energibransch

Hela energibranschen upplever brist på yrkeserfarna ingenjörer med inriktning mot energi- och elektroteknik. ONE Nordic har därför tagit tag i problemet genom att starta upp ett nytt traineeprogram. Som trainee och anställd på ONE Nordic gör man en tydlig samhällsinsats; den energiinfrastruktur och de energianläggningar som förser samhället, inklusive hushåll och industrier, med elektricitet måste underhållas och byggas ut så att energi kan levereras till kunderna.

ONE Nordic utbildar nästa generations nyckelpersoner för en hållbar energibransch

Vildvuxna mätvärden

ONE Nordics mätingenjör Marie Skogström, även ordförande i Energiföretagens mätargrupp, har uttalat i sig i Tidningen Energi nr 1 om ”Vildvuxna mätvärden” och varför värmemätning inte är lika standardiserat som elmätningen.

Vildvuxna mätvärden

Fler nyheter

Visa alla