ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic AB tar hem stororder från E.ON Elnät som säkerställer elleveranser i Kalmars, Kristianstads och Falkenbergs kommuner

ONE Nordic AB har tagit hem en stororder från E.ON Elnät på transformatorstationer i Ullared, Vassmolösa och Arkelstorp. Anläggningarna, som ska vara klara att ta i drift i slutet av 2012, har ett totalt ordervärde på cirka 35 miljoner kronor. Avtalet går ut på att ONE Nordic AB ska hjälpa E.ON Elnät att modernisera och förnya transformatorstationerna i Vassmolösa, Arkelstorp och Ullared vilket i sin tur säkerställer E.ONs elleveranser i Kalmars, Kristianstads och Falkenbergs kommuner.

E.ON Elnät Sverige, dotterbolag till E.ON Sverige, ansvarar för distribution av el till cirka en miljon slutkunder. De nuvarande transformatorstationerna i Ullared (Falkenbergs kommun), Vassmolösa (Kalmar kommun) och Arkelstorp (Kristianstads kommun) är i behov av modernisering med nya krav på driftssäkerhet. Det är här ONE Nordic AB kommer in i bilden. ONE Nordic AB ligger i framkant när det gäller att arbeta med modern, avancerad teknik som tillfredsställer kraven på driftsäkerhet. ONE Nordic ska hjälpa E.ON Elnät att bygga om de befintliga 50 kV transformatorstationerna i Ullared och Vassmolösa samt 130kV stationen i Arkelstorp. Gammal utrustning ska bytas ut till ny modern utrustning. Dessutom ska ONE Nordic AB installera nya ställverk som ersättning för befintliga ställverk på alla tre platser.

”Förutom att säkerställa energidistributionen i Kalmars och Kristianstads kommuner är syftet med ombyggnaden av stationerna i Vassmolösa och Arkelstorp även att kunna ansluta vindkraftsproduktion. I Falkenbergs kommun och specifikt i Ullared är det extra viktigt att säkerställa elförsörjningen då det finns en omfattande handel i området. Handeln är ju beroende av en pålitlig eldistribution och därmed E.ON Elnäts leveransförmåga”, säger Magnus Liljekvist, stationsansvarig på E.ON Elnät.

”Det är mycket inspirerande att återigen få förtroendet att bidra med vårt kunnande i moderniseringen av E.ON:s elnät. Förnyelsebehovet på marknaden är stort och många energianläggningar byggdes redan på 50- och 60-talen och är i stort behov av renovering och uppgradering. På ONE Nordic AB talar vi om Det nya Energisamhället och den roll vi kan spela för att möta de behov och krav som nu accelererar både när det gäller produktion, distribution och användning av energi”, säger Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen.
____________________________________________________________________________ 

För mer information:
Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen
Tel: 0768 60 84 06
E-post: jan.bardell@one-nordic.se

Magnus Liljekvist, stationsansvarig på E.ON Elnät.
E-post: Magnus.Liljekvist@eon.se
____________________________________________________________________________

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5% av Altor Fund III och till 9,5% av E.ON. Koncernen har ca 1.500 medarbetare och omsätter upp emot 3 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft  m.fl.. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Helsingborgs Stad har valt att tilldela ONE Nordic det prestigefulla drift och underhållsavtalet avseende kommunens trafiksignalanläggningar ännu en 4-årsperiod. Avtalet innebär att ONE Nordic står för drift, felavhjälpning och underhåll av kommunens dryga 80 trafiksignalanläggningar och ansvarar för reinvesteringsprojekt samt trafiksystemet för kollektivtrafiklinjen Helsingborgsexpressen. Väl fungerande trafiksignalanläggningar är essentiellt för trafikflödet och trafiksäkerheten i kommunen.

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Fler nyheter

Visa alla