ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic AB hjälper Västerbergslagens Elnät AB att vädersäkra elledningarna i byn Grangärdet i Ludvika kommun

ONE Nordic AB har tagit hem en order från Västerbergslagens Elnät AB. ONE Nordic AB ska hjälpa Västerbergslagens Elnät AB att modernisera, förnya och vädersäkra elnätet i byn Grangärdet genom att gräva ner all luftburen ledning. Förnyelse av trafikbelysning och telenätet ingår också i avtalet. Projektet ska vara klart och driftsatt i slutet juni 2012.

Grangärde är en by med ca 350 invånare som ligger i Ludvika kommun i södra Dalarna, ca 20 km nordväst om Ludvika. Elledningarna är idag luftburna i hela byn. Dessa ledningar ägs av nätbolaget Västerbergslagens Elnät AB. Spänningen på ledningarna ligger på 0,4 – 12 kV. Effekterna av projektet kommer bli tydliga; antalet avbrott kommer minska i och med att elledningarna grävs ner – man kommer bl.a. slippa omkullblåsta träd över ledningarna vid storm och snöfall. Detta innebär i sin tur att leveranskvaliteten kommer förbättras för våra kunder. Härtill kommer landskapet bli betydligt vackrare när man inte längre behöver se de luftburna elledningarna”, säger Peter Ydersten, Nätchef på Västerbergslagens Elnät AB.

”ONE Nordic AB ska totalt gräva ner 10km 0,4 kV kabel samt 5 km 12 kV kabel. Den totala schaktlängden blir ca 7km. När luftledning byts till jordkabel måste man också bygga nya nätstationer. Totalt ska ONE Nordic AB bygga sex nya nätstationer som tillhandahålls av Västerbergslagens Elnät AB. Dessutom måste man riva ner befintlig luftburen ledning á 14 km samt sex stycken stolpstationer. Därtill ingår förnyelse av trafikbelysning och telenätet i byn. Detta är ett mycket omfattande totalentreprenadprojekt som kräver noggrann planering och teknisk kompetens”, säger Jan Bardell, VD för ONE Nordic koncernen.

Detta är en strategiskt viktig affär för ONE Nordic AB – den visar både på vår styrka inom totalentreprenadområdet och inom regionen. På ONE Nordic AB talar vi om Det nya Energisamhället och den roll vi kan spela för att möta de behov och krav som nu accelererar på marknaden när det gäller produktion, distribution och användning av energi. Nuvarande infrastruktur är i behov av modernisering med nya krav på driftssäkerhet och energibesparingar. Förnyelsebehovet är stort och kommer att kräva omfattande insatser för att säkerställa en fortsatt hög driftssäkerhet”, avslutar Jan Bardell.
____________________________________________________________________________

För mer information:
Jan Bardell, VD
ONE Nordic AB
Tel: 076-8608406  
E-mail: jan.bardell@one-nordic.se 

Peter Ydersten, Nätchef Västerbergslagens Elnät AB
Tel: 0240-876 26
____________________________________________________________________________

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5% av Altor Fund III och till 9,5% av E.ON. Koncernen har ca 1.500 medarbetare och omsätter upp emot 3 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft  m.fl.. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic sköter den offentliga belysningen i Kalmar län

Trafikverket har anlitat ONE Nordic AB för att sköta drift och underhåll av den offentliga belysningen i Kalmar län. Den offentliga belysningen omfattar cirka 10 000 ljuspunkter som lyser upp gator, vägar, gångvägar, cykelvägar, tunnlar, anläggningar och parker. Avtalet är värt cirka 20 miljoner kronor och gäller under perioden 2022-2023, med en möjlig förlängning på 4 år. Avtalet med Trafikverket innebär att ONE Nordic stärker sin position i regionen och kommer rekrytera flertalet belysningsmontörer och projektledare i Kalmar län.

ONE Nordic sköter den offentliga belysningen i Kalmar län

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

ONE Nordic firar idag en viktig milstolpe i Ellevios elmätarbytesprojekt; ONE Nordic har nu installerat 500.000 smarta elmätare och är nu drygt halvvägs i projektet. Totalt ska ONE Nordic byta ut runt en miljon elmätare som finns installerade hos Ellevios kunder - i hushåll, företag och i offentliga anläggningar. Hittills har ONE Nordic installerat nya smarta elmätare* i större delen av Storstockholm, Västkusten, Värmland och Hälsingland/Dalarna. De områden som återstår kan man se på Ellevios hemsida: https://mittelmatarbyte.ellevio.se. Samtliga elmätare ska vara utbytta till årsskiftet 2023/2024. Projektet har de 2 senaste åren flutit på enligt plan, detta trots utmaningar med covid-restriktioner och global komponentbrist.

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

Fler nyheter

Visa alla