ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic sköter underhåll och beredskap på Öresundsbron och på en stor industri i Olofström i samarbete med Dalkia Sverige AB

ONE Nordic har som underentreprenör till Dalkia Sverige AB fått två nya uppdrag. Ett av uppdragen gäller underhåll av högspänningsanläggningar på Öresundsbron åt Øresundsbro Konsortiet. Det andra uppdraget innebär att ONE Nordic AB ansvarar för tillsyn av elektrisk apparatur och elförsörjningsanläggningen på en stor tillverkande industri i Olofström.

ONE Nordic har arbetat med underhållstjänster på Öresundsbron sedan 2006. Nu blev avtalet förlängt och gäller mellan 2014-2015 med option på ytterligare 3 år. Underhållsavtalet på Öresundsbron handlar om tekniskt arbete i tolv stationer mellan Kastrup och betalstationen på svenska sidan av bron. Det tekniska arbetet omfattar underhållsåtgärder på transformatorer, reläskydd, högspänningsställverk samt UPS- och batterianläggningar och därtill även reservkraft. I arbetet är även inkluderat drift- och kopplingsledarskap. Parallellt med underhållsavtalet löper också ett assistansavtal avseende jour- och beredskap under årets alla timmar.

I service- och underhållsavtalet gällande den stora tillverkande industrin i Olofström ingår underhållsåtgärder på högspänningsställverk, transformatorer, lågspänningsställverk, relä och LS-system. Avtalet omfattar även assistans, jour och beredskap dygnet runt, vilket innebär att ONE Nordic AB kan rycka ut med kort varsel om det uppstår något problem i anläggningen. Avtalet gäller mellan 2014-2015 med option på ytterligare 3 år. Elförsörjningen är helt avgörande för alla former av produktion. Ett rätt dimensionerat underhåll minskar risken för driftstörningar som kan medföra betydande produktionsbortfall.

”Samarbetet med ONE Nordic har genom åren fungerat mycket bra. ONE Nordics expertis passar oss fint och samarbetet bygger på höga krav och förväntningar från båda sidor”, säger Platschef Johan Petersson Lloyd och Projektledare Per Berntsson på Dalkia Sverige AB.

”Samarbetet med Dalkia Sverige AB är viktigt och visar på vår styrka inom underhåll av elförsörjningsanläggningar”, säger Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen.
_________________________________________________________________________

För mer information kontakta
Jan Bardell, Vd för ONE Nordic koncernen
Tel: 0768 60 84 06
E-post: jan.bardell@one-nordic.se

Joakim B Svensson, Regionched Service Syd
Tel: 0706 88 80 45
E-post: Joakim.B.Svensson@one-nordic.se

Johan Petersson Lloyd, Platschef för Øresundsbro Konsortiet på Dalkia Sverige AB
Tel: 0705 16 39 68
E-post: johan.peterssonlloyd@dalkia.se
_________________________________________________________________________

Om Dalkia Sverige AB
Mer information finns på www.dalkianordic.com/sv/

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs av Altor Fund III. Koncernen har ca 1.200 medarbetare och omsätter 2,3 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft m.fl. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic vinner Sveriges största kontrakt för nästa generation smarta mätare

Ellevio, ett av Sveriges största elnätsbolag, har valt ONE Nordic AB för införandet av nya intelligenta lösningar för energimätning. I hård konkurrens vann ONE Nordic det prestigefulla helhetsuppdraget som inkluderar utbyte av ca 960 000 elmätare till nästa generations smarta elmätare, uppsättning av centrala IT-system samt insamling- och kvalitésäkring av mätdata. Det 10-åriga avtalet i miljardklassen, med möjlighet till förlängning på 6 år, ger ONE Nordic positionen som den ledande mättekniska helhetsleverantören i Sverige.

ONE Nordic vinner Sveriges största kontrakt för nästa generation smarta mätare

Fler nyheter

Visa alla