ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic sköter underhåll och beredskap på Öresundsbron och på en stor industri i Olofström i samarbete med Dalkia Sverige AB

ONE Nordic har som underentreprenör till Dalkia Sverige AB fått två nya uppdrag. Ett av uppdragen gäller underhåll av högspänningsanläggningar på Öresundsbron åt Øresundsbro Konsortiet. Det andra uppdraget innebär att ONE Nordic AB ansvarar för tillsyn av elektrisk apparatur och elförsörjningsanläggningen på en stor tillverkande industri i Olofström.

ONE Nordic har arbetat med underhållstjänster på Öresundsbron sedan 2006. Nu blev avtalet förlängt och gäller mellan 2014-2015 med option på ytterligare 3 år. Underhållsavtalet på Öresundsbron handlar om tekniskt arbete i tolv stationer mellan Kastrup och betalstationen på svenska sidan av bron. Det tekniska arbetet omfattar underhållsåtgärder på transformatorer, reläskydd, högspänningsställverk samt UPS- och batterianläggningar och därtill även reservkraft. I arbetet är även inkluderat drift- och kopplingsledarskap. Parallellt med underhållsavtalet löper också ett assistansavtal avseende jour- och beredskap under årets alla timmar.

I service- och underhållsavtalet gällande den stora tillverkande industrin i Olofström ingår underhållsåtgärder på högspänningsställverk, transformatorer, lågspänningsställverk, relä och LS-system. Avtalet omfattar även assistans, jour och beredskap dygnet runt, vilket innebär att ONE Nordic AB kan rycka ut med kort varsel om det uppstår något problem i anläggningen. Avtalet gäller mellan 2014-2015 med option på ytterligare 3 år. Elförsörjningen är helt avgörande för alla former av produktion. Ett rätt dimensionerat underhåll minskar risken för driftstörningar som kan medföra betydande produktionsbortfall.

”Samarbetet med ONE Nordic har genom åren fungerat mycket bra. ONE Nordics expertis passar oss fint och samarbetet bygger på höga krav och förväntningar från båda sidor”, säger Platschef Johan Petersson Lloyd och Projektledare Per Berntsson på Dalkia Sverige AB.

”Samarbetet med Dalkia Sverige AB är viktigt och visar på vår styrka inom underhåll av elförsörjningsanläggningar”, säger Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen.
_________________________________________________________________________

För mer information kontakta
Jan Bardell, Vd för ONE Nordic koncernen
Tel: 0768 60 84 06
E-post: jan.bardell@one-nordic.se

Joakim B Svensson, Regionched Service Syd
Tel: 0706 88 80 45
E-post: Joakim.B.Svensson@one-nordic.se

Johan Petersson Lloyd, Platschef för Øresundsbro Konsortiet på Dalkia Sverige AB
Tel: 0705 16 39 68
E-post: johan.peterssonlloyd@dalkia.se
_________________________________________________________________________

Om Dalkia Sverige AB
Mer information finns på www.dalkianordic.com/sv/

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs av Altor Fund III. Koncernen har ca 1.200 medarbetare och omsätter 2,3 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft m.fl. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla