ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic moderniserar elsystem och kontrollutrustning i vattenkraftstationen Klåvben i Ronnebyån

ONE Nordics vattenkraftexperter har genom att modernisera elsystem och kontrollutrustning i den gamla vattenkraftstationen Klåvben i Ronnebyån (uppstartsår 1949) ökat dess produktionseffekt från 2,8 MW till 3,0 MW, ökat driftsäkerhet och tillgänglighet samt förbättrat driftövervakningen. Ett sådant effekttillskott i energiproduktionen vintertid är förstås mycket välkommet, speciellt i dessa energibristtider.

För att kunna öka effekten i föråldrade vattenkraftverk handlar det om att bygga om turbiner, vattenvägar och relaterade system för att klara större vattenflöden. I detta projekt har ägarna Klåvben AB valt att modernisera turbinstyrningen (utfört av Turab AB och ONE Nordic AB). Man har också anlitat ONE Nordic för att byta ut och modernisera elsystem och kontrollutrustning, anpassa intagslucka och utskovslucka till det nya styrsystemet samt utföra övrigt nödvändigt elarbete gällande ställverk, transformatorer och kabelförband.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic sköter den offentliga belysningen i Kalmar län

Trafikverket har anlitat ONE Nordic AB för att sköta drift och underhåll av den offentliga belysningen i Kalmar län. Den offentliga belysningen omfattar cirka 10 000 ljuspunkter som lyser upp gator, vägar, gångvägar, cykelvägar, tunnlar, anläggningar och parker. Avtalet är värt cirka 20 miljoner kronor och gäller under perioden 2022-2023, med en möjlig förlängning på 4 år. Avtalet med Trafikverket innebär att ONE Nordic stärker sin position i regionen och kommer rekrytera flertalet belysningsmontörer och projektledare i Kalmar län.

ONE Nordic sköter den offentliga belysningen i Kalmar län

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

ONE Nordic firar idag en viktig milstolpe i Ellevios elmätarbytesprojekt; ONE Nordic har nu installerat 500.000 smarta elmätare och är nu drygt halvvägs i projektet. Totalt ska ONE Nordic byta ut runt en miljon elmätare som finns installerade hos Ellevios kunder - i hushåll, företag och i offentliga anläggningar. Hittills har ONE Nordic installerat nya smarta elmätare* i större delen av Storstockholm, Västkusten, Värmland och Hälsingland/Dalarna. De områden som återstår kan man se på Ellevios hemsida: https://mittelmatarbyte.ellevio.se. Samtliga elmätare ska vara utbytta till årsskiftet 2023/2024. Projektet har de 2 senaste åren flutit på enligt plan, detta trots utmaningar med covid-restriktioner och global komponentbrist.

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

Fler nyheter

Visa alla