ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic tar ansvar för driften av elanläggningarna i Copenhagen Malmö Port

”Då vi drabbades av en oförutsedd händelse och snabbt behövde hjälp med att ta ansvar för driften av elanläggningarna* i hela Malmö hamn, såsom olje-, fri- och industrihamnen m.fl. fick ONE Nordic en förfrågan om de kunde ställa upp. Eftersom vi tidigare har anlitat ONE Nordic i underhållsarbeten med goda resultat visste jag genast vilket företag som hade kompetensen och resurserna att ta sig an uppdraget”, säger Mats Clementz, Underhållschef på Copenhagen Malmö Port (CMP).

Eftersom CMP har egna anställda elektriker som utför löpande reparations- och mindre underhållsarbeten i hamnen behövs en elbehörighetsansvarig som ansvarar för att elarbetet utförs enligt gällande ellagstiftning. I det uppdrag som CMP har gett ONE Nordic bistår ONE Nordic med en elbehörighetsansvarig under perioden 1 nov 2013- 1 sep 2014. I uppdraget ingår även ett underhållsavtal inklusive eldriftansvar och assistans under perioden 1 nov 2013 -31/12 2014. Det finns dessutom en option för ytterligare år avseende underhållsavtalet.

Vid behov av assistans utförs akut felavhjälpning oavsett tidpunkt på dygnet, vilket innebär att eventuella strömavbrott på grund av fel i elanläggningen kan minimeras. Eldriftansvaret innebär att ONE Nordic utfärdar övergripande driftinstruktioner för elanläggningarna avseende kopplingar, styrning, övervakning och underhåll. 

För att kunna leva upp till ansvaret har ONE Nordics eldrift- och elbehörighetsansvarige Ulf Melin  delegerat arbetsuppgifterna som ingår i ansvarstagandet till ONE Nordics projektledare Peter Larsson. Peter kommer att befinna sig på CMPs verkstadskontor minst en dag i veckan för att träffa CMPs elektriker och planera de projekt som ska utföras i Malmö hamn.

Det är mycket viktigt för oss att upprätthålla vår lagefterlevnad och resurssäkra vår organisation, både för den löpande verksamheten och att kunna hantera de akuta problem som uppstår. Vi vet att ONE Nordic har den kompetens och de muskler som krävs för detta, säger Mats Clementz.

”Avtalet med CMP är viktigt och visar på vår styrka inom hamn- och industrisegmentet. Vi är en oberoende partner med stora resurser och vår personal är utbildade experter inom många olika områden”, säger Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen.

*Högspänningsanläggningar, transformatorer, lågspänningsställverk samt relä och LS-system
____________________________________________________________________

För mer information kontakta
Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen
Tel: 0768 60 84 06
E-post: jan.bardell@one-nordic.se

Joakim B Svensson, Regionchef Skåne inom affärsområde Service
Tel: 0706 88 80 45
E-post: Joakim.B.Svensson@one-nordic.se

Mats Clementz, Underhållschef på Copenhagen Malmö Port
Tel 070-692 41 95
E-post: mats.clementz@cmport.com


____________________________________________________________________

Om Copenhagen Malmö Port
Mer information finns på www.cmport.se.

 

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5 % av Altor Fund III och till 9,5 % av E.ON. Koncernen har ca 1.200 medarbetare och omsätter 2,3 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft m.fl. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic utbildar nästa generations nyckelpersoner för en hållbar energibransch

Hela energibranschen upplever brist på yrkeserfarna ingenjörer med inriktning mot energi- och elektroteknik. ONE Nordic har därför tagit tag i problemet genom att starta upp ett nytt traineeprogram. Som trainee och anställd på ONE Nordic gör man en tydlig samhällsinsats; den energiinfrastruktur och de energianläggningar som förser samhället, inklusive hushåll och industrier, med elektricitet måste underhållas och byggas ut så att energi kan levereras till kunderna.

ONE Nordic utbildar nästa generations nyckelpersoner för en hållbar energibransch

Vildvuxna mätvärden

ONE Nordics mätingenjör Marie Skogström, även ordförande i Energiföretagens mätargrupp, har uttalat i sig i Tidningen Energi nr 1 om ”Vildvuxna mätvärden” och varför värmemätning inte är lika standardiserat som elmätningen.

Vildvuxna mätvärden

Fler nyheter

Visa alla