ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic tar ansvar för driften av elanläggningarna i Copenhagen Malmö Port

”Då vi drabbades av en oförutsedd händelse och snabbt behövde hjälp med att ta ansvar för driften av elanläggningarna* i hela Malmö hamn, såsom olje-, fri- och industrihamnen m.fl. fick ONE Nordic en förfrågan om de kunde ställa upp. Eftersom vi tidigare har anlitat ONE Nordic i underhållsarbeten med goda resultat visste jag genast vilket företag som hade kompetensen och resurserna att ta sig an uppdraget”, säger Mats Clementz, Underhållschef på Copenhagen Malmö Port (CMP).

Eftersom CMP har egna anställda elektriker som utför löpande reparations- och mindre underhållsarbeten i hamnen behövs en elbehörighetsansvarig som ansvarar för att elarbetet utförs enligt gällande ellagstiftning. I det uppdrag som CMP har gett ONE Nordic bistår ONE Nordic med en elbehörighetsansvarig under perioden 1 nov 2013- 1 sep 2014. I uppdraget ingår även ett underhållsavtal inklusive eldriftansvar och assistans under perioden 1 nov 2013 -31/12 2014. Det finns dessutom en option för ytterligare år avseende underhållsavtalet.

Vid behov av assistans utförs akut felavhjälpning oavsett tidpunkt på dygnet, vilket innebär att eventuella strömavbrott på grund av fel i elanläggningen kan minimeras. Eldriftansvaret innebär att ONE Nordic utfärdar övergripande driftinstruktioner för elanläggningarna avseende kopplingar, styrning, övervakning och underhåll. 

För att kunna leva upp till ansvaret har ONE Nordics eldrift- och elbehörighetsansvarige Ulf Melin  delegerat arbetsuppgifterna som ingår i ansvarstagandet till ONE Nordics projektledare Peter Larsson. Peter kommer att befinna sig på CMPs verkstadskontor minst en dag i veckan för att träffa CMPs elektriker och planera de projekt som ska utföras i Malmö hamn.

Det är mycket viktigt för oss att upprätthålla vår lagefterlevnad och resurssäkra vår organisation, både för den löpande verksamheten och att kunna hantera de akuta problem som uppstår. Vi vet att ONE Nordic har den kompetens och de muskler som krävs för detta, säger Mats Clementz.

”Avtalet med CMP är viktigt och visar på vår styrka inom hamn- och industrisegmentet. Vi är en oberoende partner med stora resurser och vår personal är utbildade experter inom många olika områden”, säger Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen.

*Högspänningsanläggningar, transformatorer, lågspänningsställverk samt relä och LS-system
____________________________________________________________________

För mer information kontakta
Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen
Tel: 0768 60 84 06
E-post: jan.bardell@one-nordic.se

Joakim B Svensson, Regionchef Skåne inom affärsområde Service
Tel: 0706 88 80 45
E-post: Joakim.B.Svensson@one-nordic.se

Mats Clementz, Underhållschef på Copenhagen Malmö Port
Tel 070-692 41 95
E-post: mats.clementz@cmport.com


____________________________________________________________________

Om Copenhagen Malmö Port
Mer information finns på www.cmport.se.

 

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5 % av Altor Fund III och till 9,5 % av E.ON. Koncernen har ca 1.200 medarbetare och omsätter 2,3 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft m.fl. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla