ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic AB driftsäkrar och utför reparationer på ett 30-tal av E.ON Vattenkrafts vattenkraftsanläggningar i södra Sverige

E.ON Vattenkraft har ett 30-tal vattenkraftanläggningar i Södra Sverige. Anläggningarna finns i Ätran, Helgeån, Mörrumsån, Ronnebyån, Alsterån och Emån. Anläggningarna kräver regelbundet underhåll och reparationer för att säkerställa energiproduktionen. E.ON Vattenkraft har därför skrivit ett drift- och underhållsavtal med ONE Nordic AB på samtliga anläggningar. Avtalet gäller mellan februari 2013 och januari 2016.

Avtalet avser grundservice och inspektioner för anläggningarna i Ätran, Mörrumsån och Ronnebyån, inspektioner och reparationer för anläggningarna i Helgeå samt reparationer för anläggningarna i Emån och Alsterån. Vissa åtgärder kan utföras förutom i kraftstationerna även i tillhörande sjöregleringar, inklusive dammanläggningar, vattenvägar, pumpstationer, invallningar och vägar och broar i anslutning till anläggningarna.

”Vattenkraften är en viktig energikälla för E.ON och därför är det viktigt att anläggningarna regelbundet ses över och driftsäkras. Vi har stort förtroende för ONE Nordic AB som har haft service-avtal tidigare på anläggningarna i södra Sverige - vi vet vi att de gör ett bra jobb och vi ser fram emot att arbeta vidare med dem under kommande år”, säger Anders Ramberg, verksamhetsansvarig för kraftverk söder på E.ON Vattenkraft.

”Vi vann uppdraget i hård konkurrens vilket visar på vår styrka inom vattenkraften. Att E.ON Vattenkraft återigen valde att arbeta med oss visar också på att vi är en trogen och pålitlig partner. Vattenkraft är ett område som ONE Nordic AB satsar på och vi ser en stor potential i den marknaden i framtiden. Upprustning av vattenkraftverk är ett snabbt och flexibelt sätt att få upp effektiviteten i ett kraftverk till önskad nivå och att öka produktionskapaciteten. På ONE Nordic AB talar vi om Det nya Energisamhället och den roll vi kan spela för att möta de behov som nu accelererar både när det gäller produktion, distribution och användning av energi”, säger Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen.
________________________________________________________________________

För mer information kontakta
Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen
Tel: 0768 60 84 06
E-post: jan.bardell@one-nordic.se

Joakim Svensson, Regionchef Skåne
Tel: +46706888045
E-post: Joakim.B.Svensson@one-nordic.se
________________________________________________________________________

Om E.ON Vattenkraft
E.ON Vattenkraft svarar för all vattenkraft inom E.ON Sverige-koncernen och producerar ett normalår cirka 8 TWh el. Produktionen sker i 76 hel- och delägda vattenkraftverk, lokaliserade från Lycksele i norr till Kristianstad i söder, med en samlad effekt på ca 1700 MW. Huvudkontoret ligger i Sundsvall och etableringar finns i Malmö och Laholm. Mer information finns på http://www.eon.se/om-eon/Om-energi/Energikallor/Vattenkraft/Vara-vattenkraftverk-/

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5 % av Altor Fund III och till 9,5 % av E.ON. Koncernen har ca 1.300 medarbetare och omsätter 2,4 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft m.fl. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar avtal värt en halv miljard med Ellevio

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla femårsavtalet avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Ellevio AB:s elnät och nätstationer i Värmland, Skaraborg och Bergslagen. Nu har Ellevio valt att även lösa in avtalsoptionen på 2,5 år, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 30 juni 2025. Optionen är värd runt en halv miljard SEK. Avtalsförlängningen innebär att ONE Nordic befäster och stärker sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar avtal värt en halv miljard med Ellevio

ONE Nordic en viktig nyckelspelare när Fortum gör stor dammsäkerhetssatsning i vattenkraftverk

Då Fortum Sverige AB investerar stort i att förbättra dammsäkerheten i det 100-åriga vattenkraftverket Forshuvud har ONE Nordic erhållit uppdraget att byta ut den föråldrade el-och kontrollutrustning som styr dammluckornas drift- och säkerhetssystemen i kraftverket. Projektet pågår i cirka 3 år och är värt ca 10 MSEK. Detta projekt och flertalet andra likvärdiga bidrar till att ONE Nordic nu behöver anställa ytterligare 30 ingenjörer och tekniker dedikerade till bolagets vattenkraftverksamhet.

Läs mer om dammsäkerhetsprojektet för Fortum

Fler nyheter

Visa alla