ONE

Kunskap som ger energi

Fortum Distribution AB säkrar elleveranser till sydöstra Dalarna med hjälp av ONE Nordic AB

I Vikmanshyttan i sydöstra Dalarna, har ONE Nordic AB fått i uppdrag från Fortum Distribution AB att bygga om delar av en 130/24 kV transformatorstation. I projektet ingår bl.a. ombyggnation av ett 130 kV ställverk och installation av en ny transformator. Projektet skall vara klart och driftsatt i mitten av november 2012. Detta är en affär som visar på ONE Nordic ABs styrka inom entreprenadområdet.

ONE Nordic AB har till uppgift att bygga om ställverket* i Vikmanshyttan för att höja dess prestanda och öka driftsäkerheten. I den centrala delen av ställverket ska även en ny transformator** installeras som ska ersätta en gammal utgången. ONE Nordic AB ska även se över ytterligare en transformator som står i ställverket. För båda transformatorerna ska ONE Nordic AB montera nya reläskydd. Ett reläskydd fungerar i praktiken som en automatsäkring gör i hushållet - den ser till att strömmen blixtsnabbt slås ifrån vid behov och skyddar därigenom både människor och apparater. Härtill ska ONE Nordic AB montera en manövertavla varifrån Fortum Distribution AB kan manövrera hela den transformatorstation som ställverket och transformatorerna finns i. Transformatorstationen i Vikmanshyttan tar emot el med nätets spänning 130 kV och omvandlar och fördelar ut 24 kV till det regionala elnätsavsnittet, exempelvis till elnätet som förser Borlänge, Hedemora, Avesta och Säter med el.

”Fortum är glada över att få samarbeta med ONE Nordic AB som vann upphandlingen av detta projekt tack vare deras kompetens och konkurrenskraftiga pris. Projektet är viktigt för att kunna säkerställa elleveranser till sydöstra Dalarna”, säger Patrik Forsström, ansvarig upphandlare för regionnät på Fortum Distribution AB.

 Att ONE Nordic AB vann upphandlingen visar att vi är konkurrenskraftiga och starka inom området. Vi har i hård konkurrens med andra tagit hem denna affär. Fortum är en viktig kund för oss och detta är en strategiskt viktig affär som visar att vi är en spelare på marknaden att räkna med. I och med att användningen av energi stadigt ökar i Sverige, ökar även behoven av pålitliga elleveranser ut i samhället. På ONE Nordic AB talar vi om Det nya Energisamhället och den roll vi kan spela för att möta de energi- och el-relaterade infrastrukturbehov som nu accelererar både när det gäller produktion, distribution och användning av energi”, säger Jan Bardell, VD för ONE Nordic koncernen.

*Ett ställverk är en anläggning (nod) i kraftnätet som möjliggör att kraftens väg från ingående ledningar kan dirigeras till utgående ledningar på ett säkert sätt.
**En transformator är en elektroteknisk komponent som omvandlar elektrisk energi till olika spänningsnivåer.

___________________________________________________________________________

För mer information:
Jan Bardell, VD för ONE Nordic koncernen
ONE Nordic AB
Tel: 076 8608406
E-mail: jan.bardell@one-nordic.se
___________________________________________________________________________

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5% av Altor Fund III och till 9,5% av E.ON. Koncernen har ca 1.300 medarbetare och omsätter 2,4 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft  m.fl.. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Om Fortum Distribution AB
Mer information finns på http://www.fortum.com/countries/se/om-fortum/om-koncernen/fortums-verksamhet/pages/default.aspx

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla