ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic bygger ny el- och energirelaterad infrastruktur för att ansluta vindkraftverk i Dalarna till Fortums elnät

För att omhänderta den elektricitet som de två nya vindkraftparkerna vid Bösjövarden i Mora kommun och Mässingberget i Orsa kommun kommer att producera krävs en anslutning till Fortums elnät. Fortum har därför anlitat ONE Nordic för att bygga ut en kopplingsstation i Blyberg samt att bygga en ny transformatorstation i Näckådalen för detta ändamål. Utöver stationerna krävs också en ny 30 km lång kraftledning på spänningsnivån 130 kV som ska löpa mellan stationerna. Projekten kommer stå färdiga under 2014.

Den nya 130 kV-ledningen kommer att dras i en befintlig ledningsgata – först parallellt med en befintlig 130kV-kraftledning och därefter parallellt med en befintlig 400 kV-kraftledning, varpå påverkan på kulturlandskapet och miljön blir tämligen begränsad. Den nya luftledningen ska främst byggas av träportaler. I ett fäbovallområde kommer man dock uppföra elva stolpar av stål eftersom miljön kräver det.

ONE Nordic har fått i uppdrag att bygga ut en 130 kV kopplingsstation i Blyberg nordväst om Mora samt bygga en ny transformatorstation 130/20 kV i Näckådalen norr om Mora. Stationen i Blyberg ska kompletteras med ytterligare ett 130 kV ledningsfack.

”Dessa är de sammantaget största entreprenader ONE Nordic någonsin åtagit sig att utföra åt Fortum Distribution och nu hoppas vi att de lever upp till de högt ställda förväntningar vi har på dem”, säger Anders Ekberg som ansvarar för Fortums regionnät i Dalarna och Gävleborgs län.

”Fortum Distribution är en viktig till kund oss och vi är både stolta och glada över att ha fått förtroendet att driva dessa projekt. Att de valde oss visar att vi är ledande på marknaden inom denna typ av entreprenadprojekt”, säger Jan Bardell, Vd för ONE Nordic koncernen.

Mer information om projekten finns på:
www.ox2.com/projekt/bosjovarden/
www.ox2.com/projekt/massingberget/
________________________________________________________________________

För mer information kontakta
Jan Bardell, Vd för ONE Nordic koncernen
Tel: 0768 60 84 06
E-post: jan.bardell@one-nordic.se

Jonas Greberg, Affärsenhetschef Nät och Station
Tel: 0703 75 57 73
E-post: Jonas.Greberg@one-nordic.se
________________________________________________________________________

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs av Altor Fund III. Koncernen har ca 1.200 medarbetare och omsätter 2,3 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft m.fl. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Helsingborgs Stad har valt att tilldela ONE Nordic det prestigefulla drift och underhållsavtalet avseende kommunens trafiksignalanläggningar ännu en 4-årsperiod. Avtalet innebär att ONE Nordic står för drift, felavhjälpning och underhåll av kommunens dryga 80 trafiksignalanläggningar och ansvarar för reinvesteringsprojekt samt trafiksystemet för kollektivtrafiklinjen Helsingborgsexpressen. Väl fungerande trafiksignalanläggningar är essentiellt för trafikflödet och trafiksäkerheten i kommunen.

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Fler nyheter

Visa alla